Agroturystyka – wątpliwości dotyczące zgłoszenia działalności i wymogów podatkowych

PYTANIE:

Szanowni Państwo, mam pytanie dotyczące formalności związanych z założeniem agroturystyki. Jeśli wynajmuje się turystom kilka pokoi w domu, który ma także prywatną cześć mieszkalną gospodarzy (zatem tylko połowa domu obejmuje usługę agroturystyki) czy trzeba dostarczać dokumentację i plany budynku w całości, czy tylko tej części dla turystów? Działalność gospodarcza obejmuje przecież tylko część budynku, osobno wydzieloną i od tego będę płacić podatki. Czy kontroli sanitarnej i przeciwpożarowej podlega cały budynek, czy tylko część dla turystów? Dziękuję [….]

ODPOWIEDŹ:

Witam serdecznie,

dziękuję za list do naszej redakcji. Na początku muszę zaznaczyć, że moja odpowiedź nie ma charakteru porady prawnej, jest tylko informacją.

O szczegóły dotyczące dokumentacji potrzebnej do zgłoszenia działalności agroturystycznej w ewidencji gminy – proszę pytać bezpośrednio u siebie w gminie, na terenie której znajduje się gospodarstwo rolne. Z definicji agroturystyki wynika, że musi być prowadzona w oparciu o funkcjonujące gospodarstwo rolne, a budynek, w którym wynajmowane są pokoje musi być budynkiem mieszkalnym, dlatego sądzę, że dokumenty dotyczące planu budynku, jak i warunków bezpieczeństwa powinny dotyczyć całego budynku, bo te dwie funkcje budynku – mieszkalnego dla właściciela i mieszkalnego dla turystów są we właściwie rozumianej agroturystyce nierozłączne. Ale proszę o to dopytać w swojej gminie.

Druga kwestia – działalności gospodarczej i odprowadzania podatków. Działalność agroturystyczna prowadzona wedle określonych reguł jest niejako wyłączona z działalności gospodarczej. Mówi o tym ustawa o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rolnik prowadzący działalność agroturystyczną może korzystać ze zwolnień od podatku dochodowego, o ile spełnia łącznie następujące warunki: (cyt. dr Michał Roman)
http://witrynawiejska.org.pl/przesiebiorczosc/agroturystyka/item/20158-aspekty-organizacyjno-prawne-dzialalnosci-agroturystycznej

• świadczone usługi dotyczą wynajmu pokoi;
• wynajmem zajmują się osoby prowadzące gospodarstwo rolne;
• budynki, w których są wynajmowane pokoje, muszą znajdować się na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym oraz muszą być budynkami mieszkalnymi;
• osoba wynajmująca pokój musi przebywać na wypoczynku;
• liczba wynajmowanych pokoi nie może przekraczać pięciu.

Być może odpowiedź na pytanie, czy Pani działalność będzie agroturystyką, czy też po prostu działalnością świadczenia usług turystycznych (hotelarskich) wyjaśni wątpliwości, co do wymogów ewidencyjnych i podatkowych. Polecam jako lekturę uzupełniającą tekst Teresy Zaworskiej:
http://witrynawiejska.org.pl/przesiebiorczosc/agroturystyka/item/40837-uwarunkowania-dotyczace-organizacji-i-prowadzenia-gospodarstwa-agroturystycznego

Z najlepszymi życzeniami w prowadzeniu działalności,

w imieniu redakcji Witryny Wiejskiej
serdecznie pozdrawiam

***

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!