Fundusze na nowe Stowarzyszenie

PYTANIE: 

Witam serdecznie, jestem założycielem i przedstawicielem nowego stowarzyszenia […].

Chciałbym zapytać wśród jakich instytucji można ubiegać się o dofinansowania projektów ubogacających kulturę i aktywność fizyczną na terenach wiejskich?

Najlepiej gdyby były to źródła, które nie wymagają wkładu własnego, ponieważ dopiero startujemy i z funduszami jest ciężko. Z poważaniem, […]

ODPOWIEDŹ:

Witam serdecznie!

Jest wiele źródeł, z których możecie Państwo ubiegać się o fundusze i nie zawsze barierą będzie wymagany wkład własny.

Widzę, że jest pan Radnym Rady Miejskiej, więc może Pan już wie, że organizacje mogą składać wniosek o dotację do gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych, zwykle w I kwartale roku. To są małe dotacje, które można przeznaczać na edukację i kulturę, różnorakie działania zapobiegające uzależnieniom. Tam nie jest potrzebny wkład własny.

Ciekawe, czy Wasza Gmina, ew. Powiat ogłaszają co roku konkurs dla organizacji pozarządowych, kiedy, jakie są zasady udzielania dotacji. Instytucje publiczne mogą przyznawać organizacjom dotacje celowe na realizację zadań publicznych za pomocą:

– ogłaszanych, otwartych konkursów ofert, konkursów ogłaszanych na podstawie oferty złożonej z inicjatywy organizacji, procedury „małych grantów”, zlecania realizacji zadania w sytuacji nadzwyczajnej. O dotacje starać mogą się organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.(a pewnie Wasza organizacja prowadzi dziania statutowe w zakresie celów pożytku publicznego). 100 % kosztów realizacji zadania pokrywane jest z dotacji.

Pomocny artykuł znajdzie Pan pod tym linkiem: http://poradnik.ngo.pl/dotacje-ze-srodkow-publicznych

Jeśli chodzi o inne źródła i wkład własny – proszę pamiętać, że niekiedy wymagany jest wkład własny niefinansowy, którym może być np. oszacowana wartość pracy społecznej, którą poszczególni członkowie organizacji czy inne osoby wkładają w realizację projektu. To znacznie ułatwia sprawę, można też oszacować wartość innych rzeczy, które ktoś przeznaczy nieodpłatnie na rzecz realizacji projektu np. wynajęcie pomieszczeń, przygotowanie poczęstunku przez mieszkańców na imprezę końcową, pracę przy redakcji jakiś tekstów, prace fizyczne, które będą wykonane w projekcie itd.

Dobrym Programem dla Waszego młodego Stowarzyszenia byłby konkurs Działaj Lokalnie, ale widzę, że w powiecie […] nie ma jeszcze lokalnego operatora tego programu, proszę śledzić stronę, sytuacja się co jakiś czas zmienia: www.dzialajlokalnie.pl

Inne możliwe źródła, zależnie od podjętego przez Wasze Stowarzyszenie projektu (tematu, celu, rezultatów i budżetu):

BDU – Bank Dziecięcych Uśmiechów, konkurs dotacyjny Fundacji Banku Zachodniego WBK, tegoroczny nabór skończył się 31 marca, ale konkurs jest cykliczny!

http://fundacja.bzwbk.pl

Fundacja PZU – konkurs pn. „Z PZU po lekcjach” – np. na warsztaty i zajęcia dla dzieci i młodzieży http://fundacjapzu.pl Wnioski można składać przez cały rok!

Kulczyk Foundation

http://witrynawiejska.org.pl/strona-glowna/fundusze/item/45250-kulczyk-foundation-rozpoczyna-nabor-wnioskow-w-konkursie-grantowym-na-inicjatywy-spoleczne

http://kulczykfoundation.org.pl/#volunteering

Termin do 30 czerwca!!!

Skontaktujcie się też z Waszym lokalnym FIO – Funduszem Inicjatyw Obywatelskich, to też jest potencjalne źródło finansowania Waszych działań. Widzę, że nabór wniosków odbył się w 2015 roku, proszę zapytać, czy można składać wnioski i do kiedy można składać wnioski w bieżącym roku???

Warto nawiązać kontakt z Waszą lokalną grupą działania – LGD: wkrótce mają być ogłaszane lokalne konkursy grantowe ze środków UE. Warto współpracować z LGD, która pośredniczy w dystrybucji środków UE na działalność lokalną, zgodną z lokalną strategią rozwoju, przypuszczam, że działalność Waszego Stowarzyszenia mieści się w tej strategii. Trzeba to po prostu sprawdzić na miejscu. Nie jestem tylko pewna, które LGD obejmuje swoim działaniem Waszą gminę.

Dobrym źródłem informacji o konkursach dotacyjnych dla organizacji i grup nieformalnych są strony: www.ngo.pl – zakładka FUNDUSZE

oraz nasz wortal: www.witrynawiejska.org.pl – na stronie głównej podajemy informacje o aktualnych konkursach. Warto te obie strony przeglądać sobie często.

Życzę powodzenia w realizacji misji i celów Waszego Stowarzyszenia i w znalezieniu potrzebnych funduszy,

W imieniu redakcji Witryny Wiejskiej

Monika Mazurczak-Kaczmaryk

***

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Wybrane powiaty i miasta
13.05.2024
- 31.07.2024
cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Wybrane powiaty i miasta
13.05.2024
- 31.07.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!