Możliwość pozyskiwania dotacji na działalność grup nieformalnych

PYTANIE:

Dzień dobry. Czy sołtys wraz z radą sołecką ma szanse uzyskać gdzieś (jako grupa nieformalna) środki na realizację swoich pomysłów? Np. organizację cyklu spotkań podtrzymujących tradycje we wsi? Oznakowanie ścieżek spacerowych na obszarze Natura 2000? Rewitalizację parku przy obiekcie o wartości historycznej? Wyposażenia świetlicy jako centrum spotkań seniorów i dzieci? Organizację wieczorków z ciekawymi ludźmi? Pozdrawiam […]

ODPOWIEDŹ:

Witam serdecznie,

Dziękuję za pytanie do naszej redakcji. Na początku muszę zaznaczyć, że moja odpowiedź nie ma charakteru porady prawnej, jest tylko informacją.

Oczywiście odpowiedź na Pani pytanie jest pozytywna, możecie Państwo jako grupa nieformalna starać się o środki na realizację swoich pomysłów. Wszystkie inicjatywy, które Pani wymienia mogą być wspierane przez źródła zewnętrzne.

W przypadku rewitalizacji parku – trzeba sprawdzić, kto jest właścicielem działki/terenu i uzyskać zgodę na działalność na tym terenie – to bardzo ważne, także na etapie starania się o fundusze, podobnie zresztą z oznakowaniem ścieżek spacerowych (właściciel działek, porozumienie z gminą, nadleśnictwem? Itd.)

Wiele grup nieformalnych korzysta z dotacji. Każdy darczyńca zaznacza, czy o dotację może starać się grupa nieformalna i jakie warunki musi spełnić, żeby taką dotację wykorzystać i rozliczyć (dlatego przy każdym źródle, trzeba tę informację osobno sprawdzać). Bowiem problem powstaje w momencie przekazania dotacji – grupa musi wskazać numer konta bankowego, a nie może to być konto osoby prywatnej. I są różne możliwości: jeśli występujecie jako grupa kilku aktywnych osób – możecie poszukać w swojej okolicy zarejestrowanej organizacji, np. lokalnego stowarzyszenia rozwoju czy zarejestrowanego Koła Gospodyń Wiejskich albo Ochotniczej Straży Pożarnej, porozumieć się z taką lokalną organizacją (nawet podpisać porozumienie o współpracy), która formalnie w Waszym imieniu wystąpi o dotację, poda swój KRS i numer konta bankowego, przyjmie dotację, przekaże Wam na podstawie rachunków/faktur i rozliczy dotację. Ważne jest w takim przypadku, aby dana organizacja zgodnie ze swoim statutem mogła realizować te cele i działania, które Wasza grupa przygotuje i będzie chciała w formie projektu wykonać (czyli zgodność Waszego projektu ze statutową działalnością wybranej organizacji). Z tego wariantu korzysta wiele grup nieformalnych.

Jeśli składacie wniosek jako rada sołecka z sołtysem, czyli jednostką pomocniczą gminy – to z prawnego punktu widzenia występujecie o dotację jako gmina (urząd gminy) – też możecie tak zrobić, oczywiście po wcześniejszym uzgodnieniu tego z burmistrzem/wójtem i sprawdzeniu, czy dane źródło (darczyńca) może wspierać samorządy (często nie może). Wtedy – w przypadku pozytywnej oceny Waszego wniosku i przyznaniu grantu – dotacja idzie na konto gminy i jest formalnie rozliczana przez gminę, choć to nadal Wasza grupa realizuje projekt.

Podaję teraz Pani kilka  możliwych źródeł dofinansowania wymienionych przez Panią inicjatyw:

1/ www.dzialajlokalnie.pl

http://www.dzialajlokalnie.pl/log/przegladaj.html#.Vq_ESdLhDIU

– trzeba sprawdzić, czy na Waszym terenie (gmina, powiat) działa Lokalna Organizacja Grantowa i realizuje program grantowy pod nazwą „Działaj Lokalnie” oraz dowiedzieć się, kiedy jest najbliższy konkurs dotacyjny, jakie warunki musicie spełnić itd. Bardzo ważne źródło dla inicjatyw takich jak Wasza. W konkursie wspierane są lokalne inicjatywy, służące dobru wspólnemu mieszkańców, więc tematyka projektów jest bardzo szeroka!

2/Konkurs specjalnie adresowany do grup nieformalnych i młodych organizacji i to na Waszym terenie, czyli dla Was!!! – FIO – trzeba szukać lokalnego Operatora Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Nie wiem skąd Pani pisze, podaję dla przykładu ogłoszenie o konkursie od Operatora z Mazowsza: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1895021.html

3/ BDU – Bank Dziecięcych Uśmiechów, konkurs dotacyjny Fundacji Banku Zachodniego WBK, nabór trwa obecnie do 31 marca 2016, i jest to konkurs cykliczny!

http://fundacja.bzwbk.pl

4/ Fundacja PZU – konkurs pn. „Z PZU po lekcjach” – np. na warsztaty i zajęcia dla dzieci i młodzieży http://fundacjapzu.pl

5/ Konkurs Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży (ogólnopolski i regionalny, każdy w innym terminie ogłaszany, ale zwykle raz do roku każdy z nich) – www.rownacszanse.pl – termin do regionalnego konkursu grantowego upływa jesienią. Działania wspierane w ramach tego konkursu mają dotyczyć wyrównywania szans edukacyjnych młodych ludzi i nauki umiejętności społecznych  – w tym konkursie brać mogą udział tylko organizacje pozarządowe!

6/ konkurs Razem Możemy Więcej Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej www.efrwp.pl To bardzo dobry konkurs do sfinansowania zgłaszanych przez Panią pomysłów.

7/ Fundacja ING Dzieciom – świetlice z Internetem http://www.ingbank.pl/o-banku/odpowiedzialnosc-spoleczna/relacje-ze-spoleczenstwem/fundacja-ing-dzieciom

8/ Konkurs „To dla mnie ważne” http://todlamniewazne.pl/ – trzeba sprawdzić, czy będą kolejne edycje tego konkursu.

9/ Warto też przyjrzeć się co robi Wasza Lokalna Grupa Działania – LGD ? Warto współpracować z LGD, która pośredniczy w dystrybucji środków UE na działalność lokalną, zgodną z lokalną strategią rozwoju.

10/ Proszę nie zapominać o funduszu sołeckim –  ale o tym na pewno dobrze wiecieJ

11/ Warto dowiedzieć się, kiedy Wasza gmina oraz powiat – ogłaszają konkursy dla organizacji pozarządowych – i sprawdzić, czy możecie występować o dotacje jako grupa nieformalna. Ale problem znalezienia podmiotu prawnego, który w Waszym imieniu przyjmie i rozliczy ew.dotację – pozostanie nadal do rozwiązania.

12/ Podaję jeszcze jedno źródło, ale nie wiem, czy w Waszej gminie jest firma Cemex?:

http://www.budujemyprzyszlosc.org.pl/a,konkursy/konkurs-dla-organizacji-pozarzadowych-i-szkol/regulamin-konkursu.html

13/ Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+

http://witrynawiejska.org.pl/component/k2/item/45217-international-youthwork-in-rural-areas-praca-z-mlodzieza-na-wsi-wizyta-studyjna-w-polsce

14/ Kulczyk Foundation

http://witrynawiejska.org.pl/strona-glowna/fundusze/item/45250-kulczyk-foundation-rozpoczyna-nabor-wnioskow-w-konkursie-grantowym-na-inicjatywy-spoleczne

15/ Dobrym źródłem informacji o konkursach dotacyjnych dla organizacji i grup nieformalnych są strony: www.ngo.pl – zakładka FUNDUSZE

oraz nasz wortal: www.witrynawiejska.org.pl – na stronie głównej podajemy informacje o aktualnych konkursach. Warto te obie strony przeglądać sobie często.

Mam nadzieję, że choć trochę Państwu pomogłam w tych pierwszych krokach i poszukiwaniach.

Życzę sukcesów, powodzenia w realizacji planów i zdobyciu potrzebnych funduszy!! I radości ze wspólnego działania!

W imieniu redakcji Witryny Wiejskiej serdecznie pozdrawiam.

***

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!