Porozmawiajmy o powodzi – poradnik dla aktywnych mieszkańców terenów zagrożonych powodzią

poro

Zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem dla aktywnych mieszkańców terenów zagrożonych powodzią pt. „Porozmawiajmy o powodzi ” powstałym w ramach programu „Przygotujmy się razem! Społeczne konsultacje zarządzania ryzykiem powodziowym”, który Fundacja Wspomagania Wsi realizowała w partnerstwie z Fundacją NA DOBRE.

Projekt zrealizowano na terenie gminy Wilków, woj. lubelskie, poszkodowanej w powodzi w 2010r oraz częściowo w gminie Dąbrowa Chełmińska i Gorzyce dzięki dofinansowaniu z dotacji przyznanej w ramach programu Obywatele dla Demokracji (http://www.ngofund.org.pl/), prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG).

Poradnik został opracowany na podstawie doświadczeń zebranych podczas realizacji projektu, zwłaszcza podczas 14 spotkań z mieszkańcami i 5 dwudniowych warsztatów szkoleniowych dla uczestników projektu – wolontariuszy konsultacji powodziowych. Jego treść została przygotowana wspólnie przez 5 trenerów/ekspertów projektu w konsultacji z jego uczestnikami.

Poradnik adresowany jest do mieszkańców a zwłaszcza sołtysów oraz do lokalnych samorządów, w tym gminnych zespołów zarządzania kryzysowego. Całościowo obejmuje zagadnienia powodzi z punktu widzenia obywateli i władzy.

Celem poradnika jest przygotowanie zwykłego mieszkańca do włączenia się w proces planowania działań ograniczających negatywne skutki powodzi na terenie jego gminy, poprzez praktyczne wyjaśnienie zagadnień związanych z tematem powodzi i zapoznanie z zasadami partycypacji obywatelskiej.

Zamieszczone w nim porady dadzą mieszkańcom podstawy do wspólnych, konstruktywnych rozmów na temat powodzi. Takie rozmowy będą stanowić  fundament do prowadzenia, wymaganych Dyrektywą Powodziową konsultacji społecznych Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym. Zadaniem poradnika, tak jak i naszego projektu, jest przygotowanie mieszkańców do tego procesu.

Poradnik zawiera opis wypracowanej i zastosowanej w projekcie metody ,,Przygotujmy się razem” – metody przygotowania mieszkańców wiejskiej gminy do przeprowadzenia konsultacji społecznych sposobu zarządzania ryzykiem powodziowym . Polega ona na przeszkoleniu wolontariuszy konsultacji powodziowych, którzy pełniąc rolę łączników pomiędzy mieszkańcami a samorządem, ułatwiają ten proces.

Poradnik wyjaśnia zjawisko występowania powodzi i ich przyczyn. Opisuje, na czym polega partycypacja i dlaczego mieszkańcy terenów zalewowych powinni brać udział w podejmowaniu decyzji związanych z tym zagadnieniem. Tłumaczy jak się przygotować do konsultacji powodziowych. Podkreśla znaczenie roli planowania przestrzennego w ograniczaniu ryzyka powodzi. Zwraca uwagę na niedostatecznie uwzględniane w zarządzaniu ryzykiem powodziowym, a niezwykle ważne z punktu widzenia prowadzonych konsultacji społecznych, psychologiczne aspekty powodzi.

Zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem.

***

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!