Fundusze na wyposażenie pomieszczenia świetlicy do organizacji zajęć z dziećmi

PYTANIE:

Witam, jestem mieszkanką małej wsi koło […]. Chciałam pokrótce przedstawić naszą sytuacje i poradzić się, jak ruszyć daną sprawę. Od około 4 lat w naszej wsi z funduszy unijnych po starej szkole została utworzona Świetlica Wiejska. Nie posiadamy osobowości prawnej. Została dostosowana na potrzeby organizowania imprez okolicznościowych, typu Sylwester. Mieści się tam duża sala bankietowa, łazienki, szatnia, wyposażona kuchnia, a na piętrze mieszczą się pokoje dla gości. Dotychczas na co dzień  świetlica była zamknięta. Odbywały się tam jedynie imprezy Sylwestrowe konkretnej rodziny. Zwykli mieszkańcy nie mieli do niej dostępu.

23. stycznia została zorganizowania impreza choinkowa dla dzieci i dorosłych. Wszystkim bardzo sie podobało i chcieliby częściej organizować takie spotkania. Postanowiliśmy także zorganizować coś na czas ferii, tylko nie mamy dostosowanego pomieszczenia dla dzieci i młodzieży. Za zgodą Sołtysa uzyskaliśmy jedno puste pomieszczenie, posiadamy jedynie stoły i krzesła. Chciałam poradzić się jak uzyskać finanse choćby na kredki i farby dla dzieci, puzzle czy gry planszowe. Gdzie ruszyć by dostosować z czasem to pomieszczenie na potrzeby dzieci. Marzymy także o komputerze z internetem czy telewizorze, abyśmy mogli się wspólnie spotykać choćby na rozgrywki piłki nożnej.

Nie posiadamy wiedzy na temat pozyskiwania funduszy czy środków finansowych. Prosimy o wskazanie nam miejsc czy stron internetowych, które mogłyby nam pomóc, uświadomić.

Z góry dziękuję i pozdrawiam. […]

ODPOWIEDŹ:

Witam serdecznie, dziękujemy za list do naszej redakcji. Istnieje wiele możliwości zdobycia środków na zakup wyposażenia do tego pomieszczenia, nawet jeśli jesteście grupą nieformalną (niezarejestrowaną). Oczywiście musicie Państwo mieć zgodę gminy (która jest właścicielem świetlicy) i sołtysa (który administruje budynkiem), ale rozumiem, że macie zielone światło na swoją działalność.

Domyślam się też, że powstała jakaś grupa osób, która chce takie zajęcia prowadzić (że nie jest to tylko jedna osoba).

Jako grupa nieformalna możecie składać wnioski o fundusze (o źródłach za chwilę), ale pojawią się też problemy: na jakie konto zbierać fundusze (nie może być to konto prywatne/ często nie może być to konto gminy, gdyż niektórzy darczyńcy nie mogą finansować instytucji publicznych itd. ?

Kto będzie rozliczał potencjalne dotacje? Kto będzie właścicielem zakupionych rzeczy do pomieszczenia – ale to też są problemy do rozwiązania.

Najłatwiejsze fundusze (na początek, bo piszecie Państwo o feriach, więc czasu jest mało a pewnie budżet nie będzie wielki) – są w gminie – np. w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (ale nie wiem, czy już nie minął termin składania wniosków – proszę dopytać w gminie). Skoro świetlica jest gminna i chcecie Państwo zorganizować tam ferie dzieciom – urząd gminy powinien i może Was (formalnie sołectwo) wesprzeć, płacąc za potrzebne wyposażenie. Oczywiście trzeba napisać prośbę, pokazać w liście, co chcecie kupić, dla kogo, dla jakiej liczby dzieci i co będzie organizowane dla dzieci.

Jeśli chodzi o dalszą perspektywę działalności Waszej grupy, to będziecie musieli Państwo przygotować sobie plan działań (co chcecie robić, w jakim czasie, dla jakiej grupy dzieci, kto to będzie robił i co musicie kupić, by zrealizować te zadania), czyli napisać projekt na działalność z dziećmi, a w budżecie projektu umieścić konieczne wyposażenie.

Najlepiej napisać jeden projekt, a zwrócić się do kilku źródeł o dofinansowanie różnych pozycji budżetowych przedsięwzięcia (projektu), bo pewnie będzie ich wiele.

Podaję możliwe źródła, jest ich wiele, ale każde ma swoje priorytety i na to należy zwrócić uwagę, bo raczej żadne ze znanych mi źródeł nie daje dotacji wyłącznie na doposażenie pomieszczeń.

Wyposażenie może być natomiast częścią projektu działań dla Waszej grupy docelowej (dzieci i młodzieży). Co chcecie dzieciom zaoferować, czego uczyć, co chcecie zmieniać w Waszym środowisku, w grupie dzieci i młodzieży itd.. – odpowiedzi na te pytania będą celem Waszego projektu, czyli ciągu różnych działań i zadań, które będą miały swój harmonogram i koszty.

Jeśli Wasza grupa nieformalna będzie działać prężnie i będziecie się Państwo ze sobą dobrze rozumieć, warto pomyśleć o założeniu stowarzyszenia – w ten sposób poszerzycie Państwo sobie (jako społeczność) możliwości starania się o różne dotacje, bo dla stowarzyszeń jest ich sporo. Ale to długi proces.

Dlatego nadmieniam, że możecie też ubiegać się o dotację jako grupa nieformalna, natomiast znaleźć sobie lokalnego, zarejestrowanego partnera w postaci stowarzyszenia, czy zarejestrowanego koła gospodyń wiejskich, ochotniczej straży pożarnej itd… , który będzie formalnym odbiorcą dotacji.

Możliwe źródła:

1/ www.dzialajlokalnie.pl

http://www.dzialajlokalnie.pl/log/przegladaj.html#.Vq_ESdLhDIU

– trzeba sprawdzić, czy na Waszym terenie (gmina, powiat) działa Lokalna Organizacja Grantowa i realizuje program grantowy pod nazwą „Działaj Lokalnie” oraz dowiedzieć się, kiedy jest najbliższy konkurs dotacyjny, jakie warunki musicie spełnić itd. Bardzo ważne źródło dla inicjatyw takich jak Wasza. W konkursie wspierane są lokalne inicjatywy, służące dobru wspólnemu mieszkańców, więc tematyka projektów jest bardzo szeroka!

***

2/ Konkurs specjalnie adresowany do grup nieformalnych i młodych organizacji i to na Waszym terenie, czyli dla Was!!! – FIO – Mazowsze Lokalnie, od 5 do 26 lutego 2016:

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1895021.html

***

3/ BDU – Bank Dziecięcych Uśmiechów, konkurs dotacyjny Fundacji Banku Zachodniego WBK, nabór trwa obecnie do 31 marca 2016, i jest to konkurs cykliczny!

http://fundacja.bzwbk.pl

***

4/ Fundacja PZU – konkurs pn. „Z PZU po lekcjach” – np. na warsztaty i zajęcia dla dzieci i młodzieży

http://fundacjapzu.pl

***

5/ Konkurs Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży (ogólnopolski i regionalny, każdy w innym terminie ogłaszany, ale zwykle raz do roku każdy z nich) – www.rownacszanse.pl

– termin do regionalnego konkursu grantowego upłynął 5 listopada 2015, ale ogólnopolski został niedawno ogłoszony i trwa do 10 marca!!! Działania wspierane w ramach tego konkursu mają dotyczyć wyrównywania szans edukacyjnych młodych ludzi i nauki umiejętności społecznych  – w tym konkursie brać mogą udział tylko organizacje pozarządowe!

***

6/ Konkurs Razem Możemy Więcej Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
www.efrwp.pl

To bardzo adekwatny konkurs do profilu Waszej działalności.

***

7/ www.fundacja.orange.pl

– np. na komputery z Internetem?

http://fundacja.orange.pl/o_programie_program_dotacji.html

***

8/ Fundacja ING Dzieciom – świetlice z Internetem

http://www.ingbank.pl/o-banku/odpowiedzialnosc-spoleczna/relacje-ze-spoleczenstwem/fundacja-ing-dzieciom

***

9/ Konkurs „To dla mnie ważne”

http://todlamniewazne.pl/

– trzeba sprawdzić, czy będą kolejne edycje tego konkursu.

***

10/ Konkurs „Na dobry początek!” http://www.fundacjabgk.pl/Programy/Dotacje_Na_dobry_pocz%C4%85tek!/

***

11/ Warto też przyjrzeć się co robi Wasza Lokalna Grupa Działania – LGD? Warto współpracować z LGD, która pośredniczy w dystrybucji środków UE na działalność lokalną, zgodną z lokalną strategią rozwoju.

***

12/ Proszę nie zapominać o funduszu sołeckim – jeśli jest uchwalony w Waszej gminie, z funduszu sołeckiego można finansować wiele lokalnych działań dla społeczności, także np. wyposażenie świetlicy, ale o tym powinien wiedzieć Wasz sołtys i może to ewentualnie dotyczyć roku kolejnego, bo do końca września zapada decyzja, na co taki fundusz sołecki przeznaczyć (decyduje o tym zwykle Zebranie Wiejskie).

***

13/ Warto dowiedzieć się kiedy Wasza gmina oraz powiat – ogłaszają konkursy dla organizacji pozarządowych – i sprawdzić, czy możecie występować o dotacje jako grupa nieformalna. Ale problem znalezienia podmiotu prawnego, który w Waszym imieniu przyjmie i rozliczy ew. dotację – pozostanie nadal do rozwiązania.

Wiele grup nieformalnych nawiązuje współpracę z lokalnymi, zarejestrowanymi organizacjami, które statutowo mogą wspierać działania, podejmowane przez grupy nieformalne i wtedy ten problem się niejako sam rozwiązuje. Lokalna organizacja występuje wtedy formalnie w imieniu grupy o dotację, ewentualną dotację przyjmuje na swoje konto i dokonuje zakupu określonych rzeczy na podstawie rachunków/faktur, oczywiście po uzgodnieniu z grupą nieformalną, która faktycznie jest wykonawcą/ realizatorem dofinansowanej inicjatywy. Sprawozdanie i rozliczenie dotacji składa organizacja, po otrzymaniu informacji merytorycznych i finansowych od grupy nieformalnej. Nie wiem czy to jasno wytłumaczyłam, jeśli pojawią się jakieś wątpliwości – proszę napisać do nas.

***

13/ Podaję jeszcze jedno źródło, ale nie wie, czy w Waszej gminie jest firma Cemex?:

http://www.budujemyprzyszlosc.org.pl/a,konkursy/konkurs-dla-organizacji-pozarzadowych-i-szkol/regulamin-konkursu.html

 

***

14/ Dobrym źródłem informacji o konkursach dotacyjnych dla organizacji i grup nieformalnych są strony: www.ngo.pl – zakładka FUNDUSZE

oraz nasz wortal: www.witrynawiejska.org.pl – na stronie głównej podajemy informacje o aktualnych konkursach. Warto te obie strony przeglądać sobie często.

Mam nadzieję, że choć trochę Państwu pomogłam w tych pierwszych krokach i poszukiwaniach.

Życzę sukcesów, powodzenia w realizacji planów i zdobyciu potrzebnych funduszy!! I radości ze wspólnego działania na rzecz dzieci z wiosek.

W imieniu redakcji Witryny Wiejskiej serdecznie pozdrawiam,

Monika Kaczmaryk

www.witrynawiejska.org.pl

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!