Dofinansowanie wyczyszczenia, pogłębienia lub wykopania nowego zbiornika wodnego na Pojezierzu Wielkopolskim

PYTANIE:

Dzień dobry Pani Moniko, zwracam się do Pani z uprzejmą prośbą o udzielenie mi w miarę Pani możliwości odpowiedzi na pytanie odnośnie dofinansowania na wyczyszczenie, pogłębienie lub wykopanie nowego  zbiornika wodnego. Moje gospodarstwo znajduje się w Pojezierzu Wielkopolskim i w związku z deficytem wody jaki tu występuje chciałbym pozyskać dofinansowanie z Infrastruktury i Środowiska w celu adaptacji do zmian klimatycznych np. zbiornik ten służyłby do podlewania upraw w czasie suszy lub jako zbiornik retencyjny podczas podtopień. Ewentualnie z jakich innych programów mógłbym skorzystać aby pozyskać dofinansowanie? Pozdrawiam […]

ODPOWIEDŹ:

Dobry wieczór Panie Łukaszu, chyba nie potrafię Panu pomóc –  na Pana miejscu dopytałabym o dotację w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Tu są priorytety programowe na rok 2016 – ale widzę, że nabory wniosków na rok 2016 już zostały zakończone (dość szybko się uwinęli). Warto jednak zapytać, kiedy będzie ogłoszony kolejny nabór i czy Pana przedsięwzięcie mieści się w priorytetach programowych WFOŚiGW (oni są zresztą operatorem bodajże drugiego z priorytetów PO Infrastruktura i Środowisko, które dotyczy ochrony środowiska i zmian klimatu, więc to chyba najlepsze źródło wiedzy szczegółowej dla Pana).

Link do biura WFOŚiGW w Poznaniu.

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować do:
• Barbara Baryluk, tel. 61 -845-62-76,barbara.baryluk@wfosgw.poznan.pl
• Paweł Stanek, tel. 61 845-62-16,pawel.stanek@wfosgw.poznan.pl
Jeśli chodzi o Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko to pytanie można też zadać konsultantom Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu:  al. Niepodległości 34, 61-714Poznań

Godziny pracy
pon. 7.30-18.00, wt.-pt. 7.30-15.30

Telefony do konsultantów
tel.: 61 626 61 93, 61 626 61 92, 61 626 61 90

I ostatnia rzecz, jaka przychodzi mi do głowy:

Można dopytać najbliższą Lokalną Grupą Rybacką, czy mają jakiś pomysł na źródło dotacji dla tego przedsięwzięcia, a może w Programie Operacyjnym RYBY 2014-20 istnieje możliwość dofinansowania takiej inicjatywy – pewnie wszystko zależy od kontekstu projektu; tu jest interaktywna mapa do LGR, ale pewnie Pan zna swoją najbliższą grupę.

LGR powinna mieć pełną informację o tym, na jakich warunkach można taki zbiornik wykopać/pogłębić/oczyścić i z jakiego programu skorzystać.

W imieniu redakcji Witryny Wiejskiej

życzę Panu powodzenia w znalezieniu dotacji i realizacji inicjatywy!

Serdecznie pozdrawiam,

Monika Kaczmaryk
www.witrynawiejska.org.pl

P.S.

I jeszcze parę dodatkowych informacji, może się Panu przydadzą:

PO Infrastruktura i Środowisko:

W ramach programu realizowanych będzie X osi priorytetowych:

I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki,
II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu,
III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego,
IV. Infrastruktura drogowa dla miast,
V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce,
VI. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach,
VII. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego,
VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury,
IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury i rozwoju zasobów kultury,
X. Pomoc techniczna.

Główne obszary wsparcia i rodzaje projektów możliwych do realizacji w ramach priorytetu II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu:

  • rozwój infrastruktury środowiskowej,
  • dostosowanie do zmian klimatu,
  • ochrona i zahamowowanie spadku różnorodności biologicznej,
  • poprawa jakości środowiska miejskiego.

Ważne linki:

https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/znajdz-program/

http://www.mos.gov.pl/g2/big/2015_06/7f765e02b89525feea7b9b2c1f0bcb12.pdf – strona 52

 

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Polanka Wielka
19.05.2024
- 19.05.2024
cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Polanka Wielka
19.05.2024
- 19.05.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!