Fundusze na wyposażenie świetlicy wiejskiej

PYTANIE:

Dzień Dobry. Chciałbym się dowiedzieć jakie są możliwości dofinansowania świetlicy wiejskiej. Mówiąc dokładniej Świetlica posiada 3 Sale (1 duża i dwie mniejsze) ale w tych salach nie ma jak do tej pory zbyt wielkiego wyposażenia. Świetlica posiada stół bilardowy (w nie za dobrym już stanie), kilka sprzętów do ćwiczeń siłowych (również wysłużony), kilka stołów i krzeseł i kilka szafek, jeden komputer, drukarka i telewizor. Powiem jeszcze, że świetlica nie cieszyła się zbytnim zainteresowaniem, gdyż poprzedni opiekun nie organizował konkretnych zajęć, które mogłyby przyciągną potencjalnych zainteresowanych. Jedynie wymieniony bilard i siłownia sprowadzała do świetlicy nielicznych. Ja jako nowy opiekun świetlicy chciałbym aby nie była to świetlica tylko jako budynek, lecz chciałbym aby tętniła ona życiem społecznym. Aby to udało się zrealizować potrzebne będzie nowe wyposażenie (więcej szafek pozwalających przechowywanie różnych materiałów, tablice korkowe na których można zawiesić prace podopiecznych świetlicy, materiały plastyczno-biurowe, gry planszowe i edukacyjne itp.). W jaki sposób gmina lub sołectwo może się ubiegać o fundusze na rozwój i modernizację świetlicy? Pozdrawiam […]

ODPOWIEDŹ:

Dobry wieczór! Pierwsza sprawa, na którą chciałabym Panu zwrócić uwagę -myślę, że jako grupa nieformalna reprezentująca sołectwo (kilka osób ze wsi, m.in. Pan – opiekun świetlicy, sołtys, inni, aktywni mieszkańcy) – macie Państwo większe możliwości zdobycia funduszy na wyposażenie świetlicy niż występując jako urząd gminy – oczywiście pod warunkiem, że gmina (jako właściciel budynku świetlicy) będzie o tym powiadomiona, i o ile w świetlicy będą realizowane różne zajęcia. Po prostu więcej jest źródeł finansowania dla organizacji i grup nieformalnych, niż dla jednostek samorządu terytorialnego.

Druga ważna kwestia – wyposażenie (szafki, stół do bilarda, materiały itd…) – to są narzędzia potrzebne do realizacji celów świetlicy. Proszę od razu tak do tego podejść, bo nikt nie daje dotacji tylko na wyposażenie – wyposażenie będzie tutaj tylko środkiem do realizacji działań zaplanowanych przez Pana/przez Waszą grupę. Jakie będą cele tych działań, warto już dziś o tym pomyśleć, wtedy łatwiej dobrać możliwe źródła dotacji. To co Państwo wymyślicie jako ofertę świetlicy trzeba będzie opisać. Powstanie z tego projekt – ciąg zdarzeń w ciągu np. roku, których realizacja na terenie świetlicy przyczyni się np. do większej integracji mieszkańców, do zorganizowania zajęć pozalekcyjnych dzieciom i młodzieży, zajęć aktywizujących dla seniorów itd… Trzeba przewiedzieć te działania, harmonogram, określić cele (kierunek tych dobrych zmian w społeczności lokalnej dzięki Waszym działaniom, czyli co chcecie zmieniać), konkretne rezultaty (konkretne, opisane w liczbach albo przykładami zmiany, które nastąpią po realizacji tego projektu), określić budżet, czyli potrzeby finansowe, by to wszystko zrealizować. Czyli najpierw cele Waszej nowej oferty świetlicowej, dla kogo, jakie rezultaty chcecie osiągnąć, co musicie zrobić i w jakim czasie, by zrealizować rezultaty i cele i ile to będzie kosztowało (czyli budżet, a w nim koszty zakupu potrzebnych materiałów, wyposażenia itd.). I wtedy dobieracie źródła do tego co tak naprawdę chcecie robić w swojej społeczności lokalnej (praca z młodzieżą, a może z małymi dziećmi, a może z seniorami, a może wszystko razem…).

Można starać się finansować te działania z różnych źródeł, np. na warsztaty z młodzieżą z Programu „Równać Szanse”, a zakup wyposażenia świetlicy z Programu „Razem Możemy Więcej”. Każdy darczyńca ma swoje wymogi, ograniczenia budżetowe (podaje maksymalną wysokość dotacji, którą może przyznać jednemu podmiotowi itd.). Ale zdecydowanie lepiej jest najpierw dokładnie określić co chcemy robić i wtedy dobierać potencjalne źródła, niż odwrotnie – sprawdzać na co dają darczyńcy i dopasowywać się do źródeł.

Podaję kilkanaście źródeł (linki do stron), ale ich wybór będzie już zależał od charakteru Waszego projektu/działań w świetlicy:

1/
www.dzialajlokalnie.pl

– trzeba sprawdzić, czy na Waszym terenie (gmina, powiat) działa Lokalna Organizacja Grantowa i realizuje program grantowy pod nazwą „Działaj Lokalnie” oraz dowiedzieć się, kiedy jest najbliższy konkurs dotacyjny, jakie warunki musicie spełnić itd. Bardzo ważne źródło dla inicjatyw takich jak Wasza. W konkursie wspierane są lokalne inicjatywy, służące dobru wspólnemu mieszkańców, więc tematyka projektów jest bardzo szeroka!

2/ BDU – Bank Dziecięcych Uśmiechów, konkurs dotacyjny Fundacji Banku Zachodniego WBK, nabór skończył się 19 października, ale jest to konkurs cykliczny!
http://fundacja.bzwbk.pl

3/ Fundacja PZU – konkurs pn. „Z PZU po lekcjach” – np. na warsztaty i zajęcia dla dzieci i młodzieży
http://fundacjapzu.pl

4/ Konkurs Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży (ogólnopolski i regionalny, każdy w innym terminie ogłaszany, ale zwykle raz do roku każdy z nich) –

www.rownacszanse.pl

– termin do regionalnego konkursu grantowego upłynął 5 listopada 2015, ale też jest powtarzany!!! Działania wspierane w ramach tego konkursu mają dotyczyć wyrównywania szans edukacyjnych młodych ludzi i nauki umiejętności społecznych.

5/ konkurs Razem Możemy Więcej Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – bardzo dobry konkurs dla społeczności wiejskich
www.efrwp.pl

6/ www.fundacja.orange.pl – np. na komputery z Internetem?

http://fundacja.orange.pl/o_programie_program_dotacji.html

7/ Fundacja ING Dzieciom – świetlice z Internetem

http://www.ingbank.pl/o-banku/odpowiedzialnosc-spoleczna/relacje-ze-spoleczenstwem/fundacja-ing-dzieciom

8/ Konkurs „To dla mnie ważne”

http://todlamniewazne.pl/

9/ Konkurs „Na dobry początek!”

http://www.fundacjabgk.pl/Programy/Dotacje_Na_dobry_pocz%C4%85tek!/

10/ Warto też przyjrzeć się co robi Wasza Lokalna Grupa Działania – LGD. Warto współpracować z LGD, która pośredniczy w dystrybucji środków UE na działalność lokalną, zgodną z lokalną strategią rozwoju, przypuszczam, że Wasza działalność mieści się w tej strategii. Trzeba to po prostu sprawdzić na miejscu.

11/ Proszę nie zapominać o funduszu sołeckim – jeśli jest uchwalony w Waszej gminie, z funduszu sołeckiego można finansować wiele lokalnych działań dla społeczności, także np. działalność świetlic wiejskich i ich wyposażenie

12/ Warto dowiedzieć się kiedy Wasza gmina oraz powiat – ogłaszają konkursy dla organizacji pozarządowych – i sprawdzić, czy możecie występować o dotacje jako Grupa nieformalna.

Wskazałam tylko kilkanaście źródeł, a może być ich więcej. Jako grupa bez osobowości prawnej możecie ubiegać się Państwo o dofinansowanie działań, jednak w momencie przyznania dotacji – musicie Państwo wskazać konto podmiotu prawnego. Można się zastanowić, czy w Waszej okolicy jest jakaś organizacja, która może użyczyć Wam konta w Banku – może zarejestrowane, lokalne Stowarzyszenie, może Ochotnicza Straż Pożarna, zarejestrowane Koło Gospodyń Wiejskich? Polecam poszukanie lokalnej organizacji, która jest zarejestrowana, ma konto w Banku a co równie ważne zgodnie ze swoim statutem może realizować cele, które chcecie realizować w świetlicy, czyli – jak się domyślam – edukacyjne, kulturalne, sportowe.

Pomocną stroną w działalności społecznej oprócz naszej Witryny Wiejskiej jest także
www.ngo.pl

– tam znajdzie Pan wiele wiarygodnych i przyjaznych narzędzi, opracowań, dokumentów, aktualne ogłoszenia o funduszach.

Jeśli będzie to pierwszy Pana/Państwa wniosek o fundusze, to warto skorzystać z porady i pomocy przy pisaniu projektów – warto znaleźć najbliższą organizację, która pomaga w pisaniu wniosków, organizuje szkolenia. Może to być organizacja typowo szkoleniowa, ale także Lokalna Organizacja Grantowa (Program „Działaj Lokalnie”) czy Lokalna Grupa Działania.

W imieniu redakcji Witryny Wiejskiej życzę powodzenia w realizacji planów i zdobyciu potrzebnych funduszy!!
Monika Mazurczak-Kaczmaryk
www.witrynawiejska.org.pl

 

 

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!