Fundusze na rozbudowę świetlicy wiejskiej przez koło gospodyń wiejskich

 PYTANIE:

Dobry wieczór. Kilka dni temu w mojej wsi zostało założone koło gospodyń wiejskich (……………..), którego zostałam przewodniczącą. Mieszkańcy wsi wybrali mnie, ponieważ studiuję (co u mnie na wsi jest jeszcze podziwiane) kulturoznawstwo i często organizuję imprezy integracyjne w […] oraz pomagam sołtysowi w „papierkowej robocie”. Mam za sobą kilka sukcesów i rozpisanych małych gminnych projektów na dotacje na swoje działania. Mieszkańcy […] pokładają we mnie nadzieję, że dzięki mojemu zaangażowaniu w lokalne sprawy coś się zmieni. Naszym problemem jest mała świetlica wiejska wielkości pokoju w akademiku bez ogrzewania i łazienki. Dzięki mojej inicjatywie ludzie się „obudzili” i działamy na rzecz wsi. Ale jeśli chcemy coś zorganizować na świetlicy, to nie ma warunków. Burmistrz, gdy byłam u niego na rozmowie, po prostu mnie wyśmiał i powiedział, że rozbudowa świetlicy jest niemożliwa. I w tym momencie wyświetlił mi się pomysł na fundusze europejskie. Weszłam na stronę funguszeeuropejskie.gov ale nie znalazłam nic, pod co mogłabym podpiąć naszą świetlicę. Ja w ogóle nie wiem co mam robić. Czy mogę liczyć na jakąś wskazówkę, podpowiedź… cokolwiek. Ja nawet nie wiem jak szukać pieniędzy, dotacji, gdzie się udać o pomoc. Bardzo proszę o pomoc.

ODPOWIEDZI:

Witam serdecznie,

Po pierwsze proszę się nie załamywać. To dobrze, że chce Pani pomóc i na pewno może Pani wiele zmienić w swojej społeczności. Ważna jest ta pozytywna motywacja i chęć u Pani – o nią czasem najtrudniej. Ale proszę też nie brać na siebie zbyt wiele zadań – trzeba stworzyć grupę, która będzie Pani pomagać na różnych etapach – pisania wniosków, przygotowywania projektów, realizacji. To jest bardzo ciężka praca.

Moje pytanie dotyczy obecnej świetlicy – czy są warunki przestrzenno-prawne do tego, by świetlicę powiększyć, rozbudować??? Zanim cokolwiek zaczniecie robić, musicie mieć Państwo zgodę właściciela, czyli gminy. Może burmistrz już o tym wie, że to z jakiegoś powodu niemożliwe, albo bardzo trudne i dlatego tak zareagował na Pani pytanie. Rozbudowa na pewno pociągnie ogromne koszty, ale przede wszystkim na początku trzeba sprawdzić, jakie są możliwości prawne, lokalizacyjne (zgody, projekt budowlany itd.).

A może jest we wsi/w okolicy jakiś inny, pusty budynek należący do gminy, który gmina mogłaby przeznaczyć na spotkania i działalność koła gospodyń wiejskich?? Gminy przekazują na podstawie różnych umów swoje budynki organizacjom pozarządowych i innym aktywnym grupom obywateli (może to być forma użyczenia, czy przekazania za symboliczną opłatą). To byłoby prostsze i mniej kosztowne – doposażenie, wyremontowanie czegoś co już istnieje, a nie budowa. Łatwiej wtedy byłoby znaleźć fundusze.

Inne pytanie – czy Wasze Koło jest zarejestrowane prawnie np. w formie stowarzyszenia? Czy macie osobowość prawną, konto w Banku itd.. Pytam o to, bo będzie to ważne w przypadku ubiegania się o fundusze.

Jeśli chodzi o fundusze europejskie, to trzeba sprawdzić co robi Wasza Lokalna Grupa Działania i sprawdzić dokument o nazwie – Lokalna Strategia Działania, czy już jest (na lata 2014-20), czy są w nim zapisy dotyczące wspierania świetlic wiejskich (w sensie infrastruktury) oraz działalności tych świetlic, czy Wasza działalność mieści się w tej strategii?
[…]

Podaję kilkanaście źródeł (linki do stron), ale ich wybór będzie już zależał od charakteru Waszego projektu/działań w świetlicy czy potrzeb remontowo-budowlanych oraz wyposażenia. Radziłabym Pani (Państwu) nawiązać kontakt z najbliższą organizacją szkoleniowo-doradczą, która pomoże Waszej grupie w przygotowaniu projektu, napisaniu wniosków. Przydatną stroną – oprócz Witryny Wiejskiej – jest portal www.ngo.pl

Proszę krytycznie zerknąć na listę organizacji wymienionych w bazie ngo.pl – jako wspierające wspólnoty lokalne i inne organizacje:

[…]

Wyobrażam sobie, że rozpisujecie duży projekt działań Waszego Koła dla społeczności lokalnej (różne imprezy, warsztaty, szkolenia, wydarzenia, zajęcia dla dzieci, młodzieży, seniorów itd…) i do tego opracowujecie budżet, w którym pokazujecie potrzeby finansowe, by te działania np. w ciągu roku zrealizować. I w tym budżecie jest miejsce na takie koszty jak konieczne wyposażenie miejsca Waszej działalności, remont pomieszczeń, rozbudowa itd. I różne części tego budżetu mogą być pokrywane przez różne źródła, zależnie od ich wymogów i kryteriów. Lepiej od razu założyć sobie, że będziecie to robić małymi kroczkami, i że nie pozyskacie od razu jednej, potrzebnej sumy na Waszą działalność od jednego darczyńcy.

Proponowane, możliwe źródła dofinansowań Waszej działalności:
1/
www.dzialajlokalnie.pl

– trzeba sprawdzić, czy na Waszym terenie (gmina, powiat) działa Lokalna Organizacja Grantowa i realizuje program grantowy pod nazwą „Działaj Lokalnie” oraz dowiedzieć się, kiedy jest najbliższy konkurs dotacyjny, jakie warunki musicie spełnić itd. Bardzo ważne źródło dla Waszego koła. W konkursie wspierane są lokalne inicjatywy, służące dobru wspólnemu mieszkańców, więc tematyka projektów jest bardzo szeroka!

2/ Jeśli chcecie prowadzić działalność dla dzieci i młodzieży to np. BDU – Bank Dziecięcych Uśmiechów, konkurs dotacyjny Fundacji Banku Zachodniego WBK, nabór skończył się 19 października, ale jest to konkurs cykliczny!
http://fundacja.bzwbk.pl

3/ Fundacja PZU – konkurs pn. „Z PZU po lekcjach” – np. na warsztaty i zajęcia dla dzieci i młodzieży http://fundacjapzu.pl

4/ Konkurs Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży (ogólnopolski i regionalny, każdy w innym terminie ogłaszany, ale zwykle raz do roku każdy z nich) –

www.rownacszanse.pl

– termin do regionalnego konkursu grantowego upłynął 5 listopada 2015, ale też jest powtarzany!!! Działania wspierane w ramach tego konkursu mają dotyczyć wyrównywania szans edukacyjnych młodych ludzi i nauki umiejętności społecznych.

5/ konkurs Razem Możemy Więcej Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – bardzo dobry konkurs dla społeczności wiejskich
www.efrwp.pl

W ramach tego konkursu można ubiegać się o środki na małe inwestycje we wsi.

6/ www.fundacja.orange.pl – np. na komputery z Internetem?
http://fundacja.orange.pl/o_programie_program_dotacji.html

7/ Fundacja ING Dzieciom – świetlice z Internetem

http://www.ingbank.pl/o-banku/odpowiedzialnosc-spoleczna/relacje-ze-spoleczenstwem/fundacja-ing-dzieciom

8/ Konkurs „To dla mnie ważne”

http://todlamniewazne.pl/

9/ Konkurs „Na dobry początek!”

http://www.fundacjabgk.pl/Programy/Dotacje_Na_dobry_pocz%C4%85tek!/

10/ Proszę nie zapominać o funduszu sołeckim – jeśli jest uchwalony w Waszej gminie, z funduszu sołeckiego można finansować wiele lokalnych działań dla społeczności, także np. działalność świetlic wiejskich i ich wyposażenie

11/ Warto dowiedzieć się kiedy Wasza gmina oraz powiat – ogłaszają konkursy dla organizacji pozarządowych – i sprawdzić, czy możecie występować o dotacje jako KGW?

Wskazałam tylko kilkanaście źródeł, a może być ich więcej.

Jako grupa bez osobowości prawnej (bo nie wiem, jaki macie status prawny) możecie ubiegać się o dofinansowanie działań, jednak w momencie przyznania dotacji – musicie wskazać konto podmiotu prawnego. Jeśli nie macie osobowości prawnej, można się zastanowić, czy w Waszej okolicy jest jakaś organizacja, która może użyczyć Wam konta w Banku – może zarejestrowane, lokalne Stowarzyszenie, może Ochotnicza Straż Pożarna? Polecam wtedy poszukanie lokalnej organizacji, która zgodnie ze swoim statutem może realizować cele, które chcecie realizować Wy – w świetlicy jako KGW.

W imieniu redakcji Witryny Wiejskiej życzę powodzenia w realizacji planów i zdobyciu potrzebnych funduszy!! Gdyby potrzebowała Pani jakiś dalszych wskazówek czy wyjaśnień, proszę do mnie pisać.

Monika Mazurczak-Kaczmaryk
www.witrynawiejska.org.pl

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!