Współczesne problemy rozwoju turystyki w ujęciu regionalnym

images_PTEduza

Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Roszkowskiej-Mądrej i Michała Romana.

Wydawnictwo Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku, Białystok 2015.

W monografii przedstawiono wyniki badań przeprowadzone w wybranych gminach województwa podlaskiego. Praca składa się z dwóch części:
I Turystyka jako czynnik rozwoju województwa podlaskiego i
II Przedsiębiorczość w turystyce wiejskiej na przykładzie województwa podlaskiego.

Pierwsza część publikacji została poświęcona ogólnym zagadnieniom rozwoju turystyki, w tym turystyki wiejskiej w województwie podlaskim. Zaprezentowano w niej podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania działalności agroturystycznej, a także turystyki zdrowotnej. Skupiono się również na znaczeniu agroturystyki w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

W drugiej części przybliżono zagadnienie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Szczególną uwagę zwrócono na działalność turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki. W części tej podkreślono, że agroturystyka jest dodatkową działalnością gospodarczą na obszarach wiejskich. Może ona powiększać dochód rodziny rolniczej, np. dzięki sprzedaży produktów rolnych, wynajmowi kwater oraz świadczeniu różnych usług turystycznych.

Współczesne problemy rozwoju turystyki w ujęciu regionalnym

***

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!