Film ,,Przygotujmy się razem!”

filmzajawka3

Film ,,Przygotujmy się razem!” powstał w ramach realizacji projektu ,,Przygotujmy się razem! Społeczne konsultacje zarządzania ryzykiem powodziowym” prowadzonego przez Fundację Wspomagania Wsi w partnerstwie z Fundacją NA DOBRE. Pokazuje proces przygotowania mieszkańców wiejskiej gminy Wilków, niemal całkowicie zalanej przez powódź w 2010 roku, do procesu konsultacji społecznych powstających planów zarządzania ryzykiem powodziowym.

Przygotowania rozpoczęto od spotkań edukacyjno-konsultacyjnych mieszkańców gminy z ekspertami i wspólnych rozmów na temat lokalnych problemów powodziowych oraz poszukiwania metod ograniczania skutków powodzi możliwych do zastosowania w gminie Wilków. Podjęto też próbę spokojnej i merytorycznej debaty dotyczącej zabudowy na terenach chronionych wałami.

Spotkania w poszczególnych wsiach zorganizowali odpowiednio przeszkoleni wolontariusze konsultacji powodziowych – uczestnicy projektu z gminy Wilków oraz z innych gmin w Polsce. W celu zobrazowania problemu powodzi i ułatwienia mieszkańcom dyskusji podczas spotkań demonstrowano symulacje zalania wodą na trójwymiarowym modelu gminy Wilków, do którego mogłoby dojść w przypadku przerwania wałów w różnych miejscach. To pomogło uświadomić zagrożenie wynikające z faktu mieszkania nad rzeką i konieczność sporządzenia planów powodziowych dla domu/gospodarstwa, a także różnych obiektów gospodarczych i użyteczności publicznej.

Film zrealizowała firma Screen Media – producent Tomasz Fabiszewski, scenariusz Sebastian Czech, kierownik produkcji Tomasz Matynia, zdjęcia i montaż Stanisław Patejko, zdjęcia lotnicze Piotr Kasztankiewicz.

***

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!