Fundusze unijne na budowę szkoły podstawowej na wsi

PYTANIE:

Dzień dobry, gmina[… ] jest liderem w projekcie budowy szkoły w miejscowości […]. Ma być to szkoła podstawowa do której będą uczęszczały dzieci z 2 gmin, gminy […] i gminy […] oraz miasta […]. Wg. kosztorysu inwestorskiego koszt przedsięwzięcia to 36 000 000,00 PLN. Partycypacja w finansowaniu przez pozostałe samorządy jest następująca: Gmina [..] -40% finansowania, [..]-30%, [..] -30 %.

Zwracam się do Państwa z prośbą o wskazanie źródeł pozabudżetowych, możliwości sfinansowania tej inwestycji. Niestety RPO WP 2014-2020, jaki ZIT dla województwa nie uwzględniają budowy infrastruktury szkolnej. Szukam możliwości wsparcia samej budowy budynku szkoły. Przylegający basen, czy salę gimnastyczną łatwiej z finansowaniem (Ministerstwo Sportu i Turystyki).

Zatem zwracam się do Państwa z prośbą o możliwość wskazania źródeł lub instytucji do których Gmina mogłaby się zwrócić z prośbą o finansowanie samej budowy szkoły. Dziękuję serdecznie za pomoc.

ODPOWIEDŹ:

Witam serdecznie!
Na początku muszę zaznaczyć, że moja odpowiedź nie ma charakteru porady prawnej. Pytanie jest arcy-trudne, gdyż jak Pani wie, trend jest obecnie odwrotny, tzn. szkoły się likwiduje, a nie buduje, stąd pewnie trudno będzie znaleźć odpowiednie źródło w programach unijnych. Programy unijne odzwierciedlają trendy demograficzne i społeczno-ekonomiczne krajów UE. Na pewno zna Pani tę dobrą stronę o funduszach europejskich, ze świetną wyszukiwarką tematyczną dotacji, ale na wszelki wypadek podaję Pani: www.funduszeeuropejskie.gov.pl – to adres strony ogólnej, a tutaj adres dla gmin:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/samorzady-organizacje-i-inne-podmioty/?&title=Jednostki%20Samorz%C4%85du%20Terytorialnego#/3756=Jednostki%20Samorz%c4%85du%20Terytorialnego

Ewentualnie polecam kontakt z pracownikami najbliższego punktu informacyjnego o funduszach europejskich, może znajdą jakiś program dotacji dla Państwa przedsięwzięcia:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

W swoich poszukiwaniach darczyńców, musicie Państwo mocno uzasadnić swoją decyzję i inwestycję, bo każdy będzie o to pytał, dlaczego chcecie budować szkołę w […..] (w Internecie znalazłam informację, że jest tam już jedna szkoła podstawowa? – czy to znaczy, że ta obecna szkoła nie wystarcza?). Jeśli ta decyzja jest mocno uzasadniona to może jednak warto poszukać darczyńców prywatnych (firm) lub organizacji pozarządowych. Podaję link do dobrego przewodnika po np. fundacjach korporacyjnych w Polsce i ich dotacjach. Opracowanie autorstwa Iwony Raszeja-Ossowskiej ukazało się niedawno w naszej Witrynie Wiejskiej.

http://witrynawiejska.org.pl/data/2fundacje%20korporacyjne_o1_05_2015.pdf

Życzę sukcesów w poszukiwaniach darczyńców i w imieniu redakcji Witryny Wiejskiej serdecznie pozdrawiam,

Monika Kaczmaryk
www.witrynawiejska.org.pl

 

 

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!