Fundusze na budowę boiska wielofunkcyjnego oraz na remont sali gimnastycznej w szkole prowadzonej przez stowarzyszenie

PYTANIE:

Witam, interesuje mnie czy w tej chwili, bądź w najbliższym czasie szkoła wiejska prowadzona przez Stowarzyszenie będzie mogła ubiegać się o dofinansowanie na budowę boiska wielofunkcyjnego oraz remont sali gimnastycznej. Proszę odpowiedzieć gdzie należy szukać pomocy lub jakie programy obserwować. pozdrawiam [..]

ODPOWIEDŹ:

Szanowna Pani!

Na początku muszę zaznaczyć, że moja odpowiedź nie ma charakteru porady prawnej, jest tylko informacją.

Zwykle stowarzyszenia mają większe możliwości ubiegania się o dofinansowania, niż jednostki samorządowe, więc nie widzę problemu, który ogranicza Waszą szkołę, prowadzoną przez Stowarzyszenie, w ubieganiu się o środki z zewnątrz. Jakie programy obserwować?

Jeśli chodzi o fundusze unijne to polecam stronę www.funduszeeuropejskie.gov.pl ze świetną wyszukiwarką dotacji. Pobieżnie przejrzałam tematykę i tak na „szybko” nie znalazłam dotacji na infrastrukturę tj. ściśle związanych z budową boisk czy remontem skal gimnastycznych w szkołach.

Może nowy PROW 2014-2020 – działanie „Odnowa i rozwój wsi” /Leader będzie dla Państwa dobrym źródłem dotacji, ale trzeba nawiązać kontakt z Lokalną Grupą Działania (najbliższe miasto gminne, powiatowe), zapytać o Lokalną Strategię Rozwoju, i o to, jak w tej Strategii Rozwoju mieści się pomysł budowy boiska i remontu sali szkolnej i ew. kiedy można będzie składać wniosek o dotację. Ponoć, w przypadku gmin, które znajdują się na obszarze nie objętym działalnością lokalnych grup działania – LGD, to same gminy będą mogły składać wnioski na inwestycje z zakresu „Odnowy i rozwoju wsi” do urzędów marszałkowskich bez pośrednictwa LGD – czyli trzeba będzie nawiązać współpracę z gminą. Gminy będą mogły modernizować przestrzeń publiczną małych miejscowości wiejskich, odnawiać i budować budynki użyteczności publicznej, rozwijać i modernizować małą infrastrukturę rekreacyjno–sportową. Proszę zatem pilnować PROW i namawiać własny urząd gminy do pomocy w tej sprawie!!!

Gdyby jednak środki unijne okazały się dla Waszego Stowarzyszenia zbyt trudne do zdobycia, sugeruję śledzenie konkursów ogłaszanych przez krajowe źródła i zbieranie środków z wielu różnych źródeł metodą „grosz do grosza”:np. z funduszu sołeckiego, z programów samorządu gminnego i powiatowego – np. dla organizacji pozarządowych, z urzędu marszałkowskiego przez lokalne fundacje i agencje oraz ogólnopolskie instytucje, jak np.:

– z pewnością dobrym programem dla Waszego stowarzyszenia będzie Program Działaj Lokalnie – trzeba szukać w swojej okolicy najbliższej lokalnej organizacji grantowej, która prowadzi lokalny konkurs dotacyjny pn. Działaj Lokalnie. http://www.dzialajlokalnie.pl/log/przegladaj.html#.VT3n1NLtmko

oraz:

– Program „Razem Możemy Więcej” Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej http://www.efrwp.pl/spolecznosci-lokalne/razem-mozemy-wiecej/o-programie-sl

Regulamin konkursu:
http://www.efrwp.pl/dir_upload/photo/53dc413ae024c4372c8facdce6e9.pdf

– Fundacja Banku Zachodniego WBK – programy: Tu mieszkam, tu zmieniam oraz Bank Ambitnej Młodzieży – BAM, Bank Dziecięcych Uśmiechów – BDU http://fundacja.bzwbk.pl/tag/programy-grantowe/

http://www.bzwbk.pl/informacje-o-banku/granty/zasady.html#

Fundacja PZU – program Z PZU po lekcjach http://fundacjapzu.pl/275.html

Program „Równać Szanse” – ogólnopolski lub regionalny: www.rownacszanse.org.pl

Proszę także zajrzeć do naszego przewodnika po funduszach (oczywiście trzeba weryfikować terminy przyjmowania wniosków i zmieniające się priorytety organizacji przyznających dotację).

http://ww.org.pl/data/VademecumPoFunduszach_kwiecien2010.pdf

Każde z tych źródeł ma inne priorytety, dlatego trzeba potraktować remont sali gimnastycznej i budowę boiska przy szkole jako przyczynek do rozwiązywania różnorakich problemów dzieci i młodzieży.

Możliwe są także dotacje z funduszy rządowych, proszę nie zapominać o MSiT:
Fundusze rządowe: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki:
http://www.msport.gov.pl/fundusz-rozwoju-kultury-fizycznej-dis

– proszę śledzić ogłoszenia o konkursach

W imieniu redakcji Witryny Wiejskiej życzę powodzenia w znalezieniu potrzebnych środków i pozdrawiam,

Monika Kaczmaryk

www.witrynawiejska.org.pl

 

 

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

Cała Polska
14.05.2024
- 30.09.2024
Cała Polska
16.05.2024
- 23.06.2024
Cała Polska
21.05.2024
- 31.10.2024
Cała Polska
14.05.2024
- 30.09.2024
Cała Polska
16.05.2024
- 23.06.2024
Cała Polska
21.05.2024
- 31.10.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!