Fundusze na założenie gospodarstwa agroturystycznego

PYTANIE: Szanowni Państwo, szukając wskazówek jak założyć i poprowadzić gospodarstwo agroturystyczne trafiłam na Waszą stronę i pozwalam sobie napisać do Państwa, opisać swój pomysł prosić o wskazówki i pomoc. Mój mąż jest zapalonym „zwierzolubem”. Ma różne gatunki egzotycznych gadów, ssaków, również kury ozdobne, także przy rusy husky, szopa pracza i dużo by można jeszcze wymieniać. Organizuje różne pokazy z udziałem zwierząt, także przejażdżki psim zaprzęgiem. Chcielibyśmy z mężem otworzyć gospodarstwo agroturystyczne, coś w stylu Rancza u Amadeusza (link poniżej) http://www.turystyka-krajna-paluki.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=125:ranczo-u-amadeusza&catid=33:obiekty&Itemid=102

Posiadamy na współwłasność z teściem działkę o pow. 2,3ha z budynkami gospodarczymi, która możemy wykorzystać na tego typu działalność. Jeżeli byłaby możliwość, chcielibyśmy skorzystać z dofinansowania na otwarcie takiej działalności. Proszę o wskazówki, kontakty, rady, pomoc. Dodam, że gospodarstwo to mieściłoby się w [………]. Z góry dziękuję za pomoc.

ODPOWIEDŹ:
Witam serdecznie,
Na początku muszę zaznaczyć, że moja odpowiedź nie ma charakteru porady prawnej. Przypomnę także dwa artykuły, które przybliżają definicję agroturystyki – co ma znaczenie, gdyż tylko Państwo możecie dokonać oceny, na ile Wasze gospodarstwo będzie spełniało warunki gospodarstwa agroturystycznego (czynne (np. produkujące coś) gospodarstwo rolne powyżej 1 hektara, wynajmowanie nie więcej niż 5 pokoi w swoim domu itd.) :
http://witrynawiejska.org.pl/przesiebiorczosc/agroturystyka/item/20158-aspekty-organizacyjno-prawne-dzialalnosci-agroturystycznej

http://witrynawiejska.org.pl/przesiebiorczosc/agroturystyka/item/40837-uwarunkowania-dotyczace-organizacji-i-prowadzenia-gospodarstwa-agroturystycznego

Jeżeli jesteście Państwo rolnikami możecie korzystać z programów dla rolników i tu myślę o nowym rozdziale funduszy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Przewidziane są w nim środki na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej, na działalność gospodarczą na rzecz małych gospodarstw, wsparcie na inwestycje w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej oraz wsparcie na rozwój lokalny kierowany przez społeczność w ramach Leader.
http://witrynawiejska.org.pl/data/Nowy%20Leader%20w%20nowej%20perspektywie%20PROW.pdf

http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2014-2020

Informacje o dotacjach dla rolników, którzy chcą prowadzić agroturystykę, powinniście Państwo uzyskać w najbliższym Ośrodku Doradztwa Rolniczego – Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z Oddziałem w Płocku:
http://www.modr.mazowsze.pl/oddzial-w-plocku

Jeśli nie jesteście rolnikami – powinniście Państwo szukać dotacji na otwarcie firmy (czyli założenie działalności gospodarczej) i zależnie od źródła – szukać doradcy. Podaję link do punktu informacyjnego o funduszach europejskich w Płocku. Najlepiej zapytać właśnie tam o możliwości sfinansowania takiego przedsięwzięcia jako działalności gospodarczej z programów unijnych.
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/wojewodztwo=mazowieckie/miejscowosc=P%C5%82ock

Tak na marginesie, polecam też włączenie do tematu Państwa agroturystyki – idei zagrody edukacyjnej, którą będziecie Państwo mogli tworzyć (myślę o tych zwierzętach). Wtedy warto włączyć się w sieć takich zagród edukacyjnych, bo da to dodatkową promocję, ale też otworzy nowe źródła ewentualnego finansowania jakichś inwestycji. Np. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/edukacja-ekologiczna/

Krótki artykuł o samej idei zagród edukacyjnych:
http://www.portalrolny.pl/czy-zagrody-edukacyjne-sa-szansa-dla-agroturystyki/

trochę więcej teorii:
http://ksow.pl/fileadmin/user_upload/ksow.pl/PROJEKTY_2014/II_Zlot_Zagr%C3%B3d_Edukacyjnych/materia%C5%82y_konferencyjne_II_ZLot.pdf

Serdecznie pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji planów i marzeń.

W imieniu Witryny Wiejskiej
Monika Kaczmaryk
www.witrynawiejska.org.pl

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Polanka Wielka
19.05.2024
- 19.05.2024
cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Polanka Wielka
19.05.2024
- 19.05.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!