Z bezsilności w działanie

2

Beata Jakubiak razem z grupą zapaleńców działa na terenie sołectwa Wójtowo gm. Barczewa. Wszystko zaczęło się od… bezradności, co doprowadziło do utworzenia stowarzyszenia „Wspólne Wójtowo”.

– Nasza organizacją rozpoczęła swoją działalność 14 maja 2007r. Konieczność utworzenia stowarzyszenia skupiającego mieszkańców wyniknęła z coraz większego poczucia bezsilności pojedynczych mieszkańców wobec instytucji, które zobowiązane są do działań na rzecz lokalnej społeczności. Odosobnione głosy mieszkańców wsi nie były poważnie traktowane.

Pomyśleliśmy, że jeśli tych głosów będzie kilkadziesiąt, to nikt nie będzie starał się ich bagatelizować – opowiada Beata Jakubiak. – I tak powstała dobrze zorganizowana grupa ludzi działających na rzecz Wójtowa. Mamy 40 członków, połowa z nich wykazuje się stałym zaangażowaniem, pozostali starają się wspierać podejmowane przez nas inicjatywy. Mnie powołano na stanowisko prezesa.

Stowarzyszenie łączy siły mieszkańców i pozwala w sposób zorganizowany podejmować działania w celu polepszenia sytuacji na wsi, zmierzające do upowszechniania wiedzy o Wójtowie, jego rozwoju, wzroście poziomu życia mieszkańców, organizowaniu akcji, imprez, zbiórek o charakterze lokalnym.

1

Stowarzyszenie prowadzi działalność integrującą mieszkańców wsi poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską, współpracę z organami administracji państwowej, innymi instytucjami oraz organizacjami społecznymi, fundacjami. Dba o poprawę i rozwój infrastruktury na terenie wsi Wójtowo, a szczególnie dróg. Rozwija współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami oraz organizuje pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, niepełnosprawnym, prowadzi działania promocyjne.

Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo” jest organizacją „non profit”, co oznacza, że żadne z działań nie jest skierowane na osiąganie korzyści majątkowych organizacji ani jej członków.

– Wójtowo to wieś inna niż wszystkie, mieszka tu w 90 procentach ludność napływowa, która pracuje w Olsztynie. Nam bardzo zależy na aktywizacji społeczeństwa, na zintegrowaniu mieszkańców ze sobą oraz na zarażeniu ich miłością do naszej małej ojczyzny. Jak to robimy? Co roku organizujemy sporo imprez.

3

Zaczynamy w czerwcu, kiedy celebrujemy „Dzień Dziecka – Dzień Rodziny”, gdzie wspólnie spędzają czas i bawią się dzieci z rodzicami oraz sąsiadami. W tym samym miesiącu mamy w urodziny naszej Parafii, podczas których organizowany jest festyn, gromadzący mieszkańców, ich rodziny oraz znajomych.

5

Kolejna impreza – tym razem typowo sportowa – to „Turniej amatorskiej siatkówki” o puchar Sołtysa Wójtowa. Przedsięwzięcie organizowane jest dla młodzieży i osób dorosłych, z roku na rok bierze w nim udział coraz więcej mieszkańców Wójtowa oraz sąsiedzkich sołectw.

11

Na zakończenie lata organizujemy „Święto Pieczonego ziemniaka”. Na terenie parafii mieszkańcy spotykają się przy wspólnym ognisku oraz na prezentacji okazów wyhodowanych w swoich ogródkach.

Zimą natomiast organizujemy Bal Mikołajkowy, na który przychodzi około 160 dzieci wraz z rodzicami, a jak aura pozwala organizujemy także kulig. – opowiada Beata Jakubiak.

4

Stowarzyszenie pozyskało dla sołectwa „PZU trasę zdrowia – Wójtowiankę”. Początek szlaku zlokalizowany jest przy Hotelu-Restauracji Hier-Man w Wójtowie. Jest tam zlokalizowana duża tablica informacyjna, na której zainteresowani znajdą przebieg całej PZU Trasy Zdrowia. Do wykorzystania jest tu 9 różnych instalacji. Przy każdej z nich znajduje się tablica, na której zaproponowany jest przykładowy zestaw ćwiczeń, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Przy każdym pokazanym ćwiczeniu jest QR Code, który daje dodatkowe możliwości multimedialnego obejrzenia ćwiczeń na tablecie, czy smartphonie. Jak zapewnia szefowa stowarzyszenia, oprócz tego niebawem utworzony zostanie również Szlak „Warmińska niteczka”. Intensywne prace nad jego uruchomieniem trwają.

– Staramy się docierać do naszych mieszkańców wszelkimi sposobami. Mamy do dyspozycji dwie strony internetowe: www.stowarzyszenie.wojtowo.pl i www.wojtowo.pl oraz profil na Facebooku.

Z doświadczenia jednak wiemy, że najlepiej sprawdza się marketing szeptany. Kiedy organizowaliśmy festyn z okazji Dnia Dziecka, zrobiliśmy ankietę, z której wyniknęło, że prawie połowa uczestników o imprezie dowiedziała się nie z Internetu, nie z ogłoszeń rozwieszonych w sklepach, ale zwyczajnie od sąsiadów – mówi Beata Jakubiak.

12

– Chcemy, aby o naszych przedsięwzięciach dowiedzieli się również ludzie spoza naszej miejscowości, dlatego każdą akcję staramy się nagłośnić w mediach. Współpracujemy z regionalnymi tytułami prasowymi „Gazetą Warmińską”, „Wiadomościami Barczewskimi”, „Naszym Olsztyniakiem”. Warto dodać, że wśród naszych mieszkańców mamy panią redaktor Radia Olsztyn, która bardzo chętnie promuje nasze działania na antenie.

***

Beata Jakubiak jest laureatką konkursu „Działamy dla Wsi”, zorganizowanego przez Witrynę Wiejską.

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!