Tarnowska Wola – wzór dobrych praktyk

lubochnia 1zaja4

Niewiele osób wie, że w niewielkiej gminie Lubochnia jest miejscowość stawiana za wzór dobrych praktyk. Przyjeżdżają do niej na wizyty studyjne goście z odległych miejscowości, by uczyć się jak zaangażowanie mieszkańców przełożyć na rozwój gminy. Tą miejscowością jest Tarnowska Wola, gdzie działa powstała w 2012 roku Grupa Inicjatywna Mieszkańców Dębniaka i Tarnowskiej Woli.

Jest to grupa nieformalna skupiająca obecnie 9 osób działających wspólnie dla dobra obu miejscowości. Grupa stawia sobie za cel m.in.: ugruntowywanie lokalnych więzi społecznych, wzmocnienie więzi międzypokoleniowych, umożliwienie różnym grupom społecznym spełnienia ich potrzeb i aspiracji, promocję wiedzy za pomocą nowoczesnych technologii. Liderką grupy, pomysłodawczynią i autorką większości projektów realizowanych przez Grupę Inicjatywną jest Joanna Seliga, nominowana w 2013 roku do nagrody Społecznika Roku Newsweeka.


Naszą pracownię odwiedziła przemiła grupa samorządowców i przedstawicieli NGO z Podkarpacia. Wspólnie rozmawialiśmy o inicjatywach oddolnych, o wadach i zaletach uchwały o Inicjatywie lokalnej. Dzieliliśmy się naszym doświadczeniem w pozyskiwaniu środków na działania lokalne i metodami na zachęcenie mieszkańców do pracy na rzecz swojej miejscowości.

Grupa przede wszystkim skupia się na działaniach w ramach Pracowni Orange, organizuje lokalne imprezy integracyjne, wyjazdy, szkolenia i warsztaty dla mieszkańców, zajęcia dla dzieci i młodzieży. Mimo, że nie posiada osobowości prawnej w latach 2012-2014 pozyskała m.in.:

  • dotacje z programu „Działaj Lokalnie” na realizacje projektu „Lato na sportowo, aktywnie i zdrowo” – 2490 zł,
  • wyposażenie Pracowni Orange z Fundacji Orange – wartość 12 tys. Zł,
  • środki finansowe z GKRPA na organizację zajęć w czasie ferii i wakacji dla 40 osobowej grupy dzieci i młodzieży – 1200 zł,
  • dotację z programu „Równać Szanse 2013” na realizację projektu „Sercem i obiektywem” – 7 tys. Zł,
  • dotację z FWW na organizację ferii w ramach akcji „Pożyteczne ferie 2013” – 2 tys. zł
  • dotację z programu grantowego „Pracownie Orange” na realizację 3 projektów: „Z przeszłością w przyszłość” – 4 tys. zł, „Na scenie życia” – 3600 zł, „W świecie robotów” – 3 tys. zł;
  • wyposażenie Pracowni Orange w zestaw konferencyjny z Fundacji Centrum im. Bronisława Geremka – wartość 414 zł.

Grupa Inicjatywna współpracuje z sołtysami Tarnowskiej Woli i Dębniaka, Gminą Lubochnia, ZSP w Lubochni, Stowarzyszeniem „Dolina Pilicy”, Stowarzyszeniem Kobiet „Nasza Wieś” z Rękawca, Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę”, Stowarzyszeniem „Szkoła Liderów”, PCK w Tomaszowie Mazowieckim, a od niedawna również z Publicznym Gimnazjum w Budziszewicach oraz na poziomie krajowym z KGW Chwaszczyno (woj. pomorskie), Pracownią Orange i KGW z Otłoczyna (woj. kujawsko-pomorskie), Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi z Bzinicy Starej (woj. opolskie).

lubochnia 2zaja4
Oto nasza świetlica.

lubochnia 2bzaja4
Zdjęcia zostały zrobione 3 lata temu, zdjęcia w ramkach pochodzą sprzed 10 lat. Obecnie świetlica i teren wokół niej wyglądają jeszcze inaczej. Młodzi tropiciele historii budynku świetlicy ciągle zbierają relacje od mieszkańców. Wkrótce przestawimy efekty ich pracy…

W roku 2013 za namową liderki Grupa przystąpiła do akcji „Masz głos, masz wybór”, w wyniku, której został przygotowany projekt uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków na realizację zadania publicznego w ramach Inicjatywy lokalnej. Uchwała została podjęta przez Radę Gminy Lubochnia w maju 2013 r.

Działalność społeczna Grupy Inicjatywnej Mieszkańców Dębniaka i Tarnowskiej Woli została doceniona i nagrodzona Wyróżnieniem podczas gali finałowej „Masz głos, masz wybór” odbywającej się w lutym 2014 r., w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

W roku 2013 Grupa złożyła dwa wnioski w ramach Inicjatywy lokalnej. Członkowie grupy wspólnie z mieszkańcami wybudowali boisko do siatkówki plażowej (wartość projektu 6040 zł -udział Gminy Lubochnia 3100 zł, wkład mieszkańców 2940 zł) oraz zakupili i ułożyli kostkę brukową przy Świetlicy Środowiskowej w Tarnowskiej Woli (wartość projektu 10351,56zł, udział Gminy Lubochnia 1201,56zł; wkład mieszkańców 9150 zł). W 2014 również w ramach Inicjatywy lokalnej zostały złożone dwa wnioski: na przygotowanie boiska do piłki nożnej (wartość projektu 6253,49zł, udział Gminy Lubochnia 2783,49 zł; wkład mieszkańców 3470,00 zł) oraz na doposażenie Świetlicy Środowiskowej w Tarnowskiej Woli (wartość projektu 6019 zł; udział Gminy Lubochnia 4669 zł; wkład mieszkańców 1350 zł.)

lubochnia 3zaja4
Zajęcia z robotyki. Dzieciaki uczyły się między innymi tego, jak zaprogramować proste roboty. Zabawa i edukacja w jednym.

Poza tym Grupa Inicjatywna organizuje corocznie Piknik Integracyjny, Pierzawkę – czyli wielkie darcie pierza, Dzień Kobiet, Dzień Seniora, Dziecięcy Turniej Piłki Nożnej i Młodzieżowy Turniej w Siatkówkę Plażową oraz Turniej w Tenisa Stołowego o Puchar Radnego. Realizacja powyższych działań nie byłaby możliwa bez zaangażowania liderki Grupy i opiekunki Pracowni Orange w jednym Joanny Seligi i radnego Pawła Bachury oraz udziału i dobrej współpracy wielu mieszkańców Tarnowskiej Woli i Dębniaka.

Warto podkreślić, że wszyscy członkowie grupy w ramach podejmowanych działań pracują społecznie i nie pobierają z tego tytułu żadnych wynagrodzeń. Działania grupy są najlepszym dowodem na to, że chcieć to moc.

***

Joanna Seliga jest laureatką konkursu „Działamy Dla Wsi”, zorganizowanego przez Witrynę Wiejską.

 

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!