No data was found

Interaktywna mapa z partnerami Karty Du?ej RodzinyWyszukanie firm i instytucji oferuj?cych zni?ki w ramach programu Karta Du?ej Rodziny jest teraz ?atwiejsze. Dzi?ki interaktywnej mapie mo?na szybko znale?? interesuj?ce nas ulgi wed?ug lokalizacji lub bran?y.

Program Karta Du?ej Rodziny ro?nie z dnia na dzie?. Wnioski o wydanie karty z?o?y?o ponad 665 tysi?cy os?b, a zni?ki oferuje ju? ponad 500 partner?w. Lista miejsc zapewniaj?cych ulgi dla rodzin wielodzietnych systematycznie si? rozszerza, a dzi?ki mapie ich wyszukiwanie jest teraz ?atwiejsze ? powiedzia? W?adys?aw Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki spo?ecznej.

Wyszukanie firm i instytucji oferuj?cych zni?ki w ramach programu Karta Du?ej Rodziny

 

?r?d?o: http://www.mpips.gov.pl/

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!