Seminarium Forum Darczyńców pt. „Fundacja zaufania publicznego. Przejrzystość, legalizm i etyka działań”

images_DSC04216zaja

27 listopada 2014 r. odbyło się seminarium pt. „Fundacja zaufania publicznego. Przejrzystość, legalizm i etyka działań”. Było to ostatnie z serii ośmiu seminariów organizowanych przez Forum Darczyńców w ramach projektu, którego celem jest podnoszenie standardów działania fundacji korporacyjnych w Polsce.

Seminarium dotyczyło przestrzegania przez fundacje przepisów prawa i zasad etycznych. Prelegenci i uczestnicy seminarium rozmawiali o tym, co to znaczy działać przejrzyście, jakie kryteria przejrzystości obowiązują w różnych organizacjach i różnych krajach. Podczas dyskusji omawiano też potrzebę samoregulacji sektora fundacji w Europie i poszczególnych krajach.

Podczas seminarium wystąpili: Dharmendra Kanani z European Foundation Centre, organizacji zrzeszającej ponad 200 największych fundacji europejskich, a także z USA, Kanady, Afryki i Ameryki Pd., która działa m.in. na rzecz przejrzystości i samoregulacji sektora; Javier Martin Cavanna z hiszpańskiej Fundación Compromiso y Transparencia, która przygotowała ranking przejrzystych fundacji korporacyjnych w Hiszpanii oraz Carmen Bieger z Fundación Atresmedia, która w rankingu tym zajęła I miejsce; Novella Pellegrini z Enel Cuore Onlus, organizacji grantodawczej założonej przez włoski koncern energetyczny Enel oraz Małgorzata Zdzienicka-Grabarz z Fundacji BGŻ, przyznającej stypendia dla niezamożnej młodzieży z małych miejscowości na naukę w renomowanych liceach. Katarzyna Sadło z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego przedstawiła stosowanie przez organizacje zasady legalności na przykładzie wybranych wymogów prawnych. A o tym, jak przejrzystość pomaga organizacjom w jej codziennej pracy opowiedziała Agnieszka Podgórska z Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska.

Zapraszamy do obejrzenia filmowej relacji z seminarium.

 ***

Było to ostatnie z serii 8 seminariów zorganizowanych przez Forum Darczyńców w Polsce w ramach projektu Forum na rzecz budowania standardów działania fundacji korporacyjnych w Polsce.

Forum Darczyńców wraz z przedstawicielami 45 fundacji korporacyjnych realizuje projekt, którego celem jest podnoszenie standardów działania fundacji korporacyjnych w Polsce.

1 maja 2012 r. Forum Darczyńców rozpoczęło 3-letni projekt pt. „Podwyższenie jakości realizacji zadań publicznych przez fundacje korporacyjne w Polsce”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr projektu POKL.05.04.02-00-C49/11. Przedsięwzięcie to ma na celu stworzenie przez fundacje korporacyjne własnych standardów, dzięki którym prowadzone przez nie działania na rzecz społeczeństwa będą jeszcze efektywniejsze, a wizerunek organizacji zostanie wzmocniony.

 ***

 

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!