Rolnictwo rodzinne w XXI wieku: różnorodna rzeczywistość – relacja filmowa z międzynarodowej konferencji

Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła rok 2014 rokiem rolnictwa rodzinnego. Z tej okazji Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz Instytut Socjologii UJ zorganizowały konferencje naukową, poświęconą tej problematyce.

Celem konferencji było ukazanie zróżnicowania tego zjawiska w świecie a na tym tle polskiego rolnictwa rodzinnego i jego specyficznych problemów. Konferencja odbyła się 26 września 2014 roku w siedzibie Centralnej Biblioteki Rolniczej.

Zapraszamy do obejrzenia filmowej relacji z konferencji.

W pierwszej części konferencji zatytułowanej „Rolnik rodzinny w Europie i Ameryce” naszkicowano ogólne tendencje dotyczące współczesnych problemów rolnictwa rodzinnego na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem dwóch regionów, tj. Unii Europejskiej oraz Ameryki Północnej (USA, Kanada).

 

Kolejność wystąpień w pierwszej części konferencji:

Powitanie uczestników i wprowadzenie – Mirosław Drygas, IRWiR PAN, Andrzej Hałasiewicz, MSZ / FAO

Rolnictwo rodzinne w Europie i Ameryce / Family Farming in Europe and America

Moderator: Jerzy Wilkin, IRWiR PAN

„Rolnictwo rodzinne: wyzwania i stawki. Perspektywa światowa” / “Family farming in the World: Challenges and Stakes”. Referent/Researcher: Jean Michel Sourisseau, CIRAD, Montpellier, Francja. Slide prezentation PDF. Prezentacja w pliku PDF

„Gospodarstwa rodzinne w UE: ich strukturalna i ekonomiczna różnorodność a możliwości rozwoju” / “Family Farms in the EU: their Structural and Economic Diversity in the Context of Development Possibilities”. Referent/Researcher: Wawrzyniec Czubak, Uniwersytet Rolniczy, Poznań, Polska.
Slide prezentation PDF. Prezentacja w pliku PDF

„Rolnictwo rodzinne w USA: skala relacji społecznych i regionalnych” / “Family Farming in US: Social Relations Scale and Region”. Referent/Researcher: Patrick H. Mooney, Uniwersytet Stanowy Kentucky w Lexington, USA. Slide prezentation PDF. Prezentacja w pliku PDF

Dyskusja / Discussion

***

Sesja druga, zatytułowana „Od represyjnej tolerancji przez opresyjną wolność do …?” skoncentrowała się na problematyce rolnictwa rodzinnego w Europie Środkowo-Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Polsce.

 

Kolejność wystąpień w drugiej części konferencji:

Moderator: Andrzej Hałasiewicz, Przedstawiciel Polski przy FAO

„Gospodarstwo rodzinne od zaniku do powrotu: analiza hipotetycznych ścieżek zależności we Wschodniej i Środkowej Europie” / “Family farm from disappearance to recovery? Questioning the path dependency hypothesis in Central and Eastern Europe”. Referent/Researcher: Marie-Claude Maurel, EHESS, Paryż, Francja. Slide prezentation PDF. Prezentacja w pliku PDF

„Rolnictwo rodzinne w Polsce: specyficzna ewolucja i zmienne funkcje” / “Family farming in Poland: specific evolution vs variable functions ”. Referent/Researcher: Maria Halamska, IRWiR PAN & Uniwersytet Warszawski, Polska. Slide prezentation PDF. Prezentacja w pliku PDF

„Spółdzielczość rolnicza w Polsce: stary czy nowy ruch społeczny?” / “Agricultural cooperatives in Poland: Old or New Social Movement?”. Referenci/Researchers: Piotr Nowak i Krzysztof Gorlach, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska. Slide prezentation PDF. Prezentacja w pliku PDF

„Społeczne funkcje drobnych gospodarstw rolnych” / “Social Functions of Smallholder Farms”. Referent/Researcher: Janusz Żmija, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Polska. Slide prezentation PDF. Prezentacja w pliku PDF

Dyskusja / Discussion

Podsumowanie konferencji / Final reflections. Referent/Researcher: Jerzy Wilkin, IRWiR PAN & Uniwersytet Warszawski, Polska.

Opracowanie: P.S.

***

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!