IV Święto Dziektarzewa oraz uroczystość odsłonięcia obelisku poświęconego bohaterom Powstania Warszawskiego z Dziektarzewa

images_dzie2_10431473zaja3

W dniu 15 sierpnia 2014 r. Dziektarzew był miejscem uroczystości zorganizowanej przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Mieszkańców Wsi Dziektarzew.

Cyklicznie organizowane Święto Dziektarzewa w tym roku zostało połączone z odsłonięciem obelisku poświęconego bohaterom Powstania Warszawskiego, którzy tutaj spędzili swoje lata dziecięce i chłopięce. Obelisk poświęcony jest Stanisławowi Leopoldowi, który się tutaj urodził oraz jego dwóm braciom ciotecznym Andrzejowi Romockiemu i Janowi Romockiemu, którzy spędzali tu długie miesiące w okresie letnim a później w czasie wakacji i ferii szkolnych.

Święto Dziektarzewa obok chwil poważnych pełne było atrakcji i zabaw przygotowanych dla mieszkańców wsi oraz gości przybyłych z okolicy i dalszych stron.

Uroczysty dzień rozpoczął się o godzinie 10 wyścigiem kolarskim „TOUR de Dziektarzew” dla dzieci i dorosłych. Zwycięzcy wyścigu otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Franciszka Śmietankę.

O godzinie 11.45 przemarszem pocztów sztandarowych rozpoczęła się główna część uroczystości – odsłonięcie obelisku. W przemarszu uczestniczyły następujące poczty sztandarowe:

– Jednostki Wojskowej z Łasku

– harcerzy z Hufca Konstantynów Łódzki

– Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Lutomiersku

– Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku

– Jednostki Strzeleckiej 4008 Łódź

– Straży Pożarnej

O godzinie 12 odbyła się polowa msza święta koncelebrowana przez proboszcza parafii w Lutomiersku ks. Marka Kowalskiego w towarzystwie proboszcza parafii w Mikołajewicach ks. Romana Ochnickiego.

Po zakończeniu mszy uczestnicy uroczystości przeszli na plac przed obeliskiem, gdzie z udziałem wojskowej asysty honorowej garnizonu w Łasku, przy dźwiękach hymnu została wciągnięta na maszt flaga państwowa, a następnie major Bień odczytał apel poległych.

Następnie okolicznościowe przemówienia wygłosili: wójt Gminy Lutomiersk Tadeusz Borkowski, wicestarosta Pabianic Irena Grenda, radny Powiatu Pabianice Robert Rządziński, dyrektor Szkoły Podstawowej w Lutomiersku Barbara Świstek.

Na zakończenie wystąpień głos zabrał Jan Leopold – bratanek Stanisława Leopolda.

Aktu odsłonięcia obelisku dokonał Jan Leopold i Jan Grabowski a towarzyszyli im: wójt gminy Lutomiersk Tadeusz Borkowski oraz sołtys wsi Dziektarzew Ryszard Krawczyk. Poświęcenia obelisku dokonał ks. Marek Kowalski w towarzystwie ks. Romana Ochnickiego.

Od godziny 15 trwała część artystyczna uroczystości. Na estradzie wystąpiły: Zespół Dziecięcy Pieśni i Tańca „Lutomierzaczki”, zespół „Szycha” z Lutomierska, zespół „Kwiaty Polne” z Kwiatkowic, a na zakończenie orkiestra dęta z Kwiatkowic.

Wszystkie występy spotkały się z gorącym przyjęciem zgromadzonej widowni.

Organizatorzy, tak jak zadbali o wrażenia artystyczne, tak również zadbali o miłe wspomnienia kulinarne uczestników.

Uroczystość ta oraz postawienie obelisku były możliwe dzięki wsparciu hojnych sponsorów: rodziny Leopoldów, rodziny Konopackich, Zbigniewa Maślanki, Przedsiębiorstwa „KONSPORT” Mieczysława Majewskiego z Dobkowa k/Lutomierska, P.W. „BUD-MASZ” Macieja Stachlewskiego z Lutomierska, PH-U „WOJTMASZ” Wojciecha Stachlewskiego z Lutomierska, Jamir Sobieraj i Wspólnicy Sp. j. z Bechcic k/ Lutomierska, Piekarni Grażyny Pawłowskiej z Lutomierska, Zakładu Masarskiego Rozbiór i Przetwórstwo Mięsa Marka i Zbigniewa Czołczyńskich z Wrzącej k/Lutomierska, Zakładu Betoniarsko-Kamieniarskiego Dominika Czołczyńskiego z Dziektarzewa, oraz wszystkich, którzy kupili cegiełki

***

Poniżej publikujemy tekst przemowy, którą wygłosił Jan Leopold, bratanek bohaterskich Powstańców:

Odsłaniamy dzisiaj tablicę pamiątkową poświęconą trzem harcerzom, którzy wbrew swoim marzeniom o dalszym życiu – zostali żołnierzami w czasie Powstania Warszawskiego w 1944 r.

Najstarszy z nich Stanisław Leopold tu się urodził i spędził swoje najszczęśliwsze i beztroskie lata – parę kroków od tego miejsca. Młodsi od niego cioteczni bracia Andrzej i Jan Romoccy od swoich najwcześniejszych lat po kilka miesięcy w okresie letnim, a później w czasie wakacji szkolnych przyjeżdżali z Warszawy z rodzicami do swojej ciotki Małgorzaty. Dla wszystkich trzech był to dom rodzinny nieżyjących już dziadków.

Wszyscy trzej byli wychowywani w tradycji odpowiedzialności za swój kraj w tradycji pozytywistycznej, a nie romantycznej. Wśród swoich najbliższych mieli jak najlepsze przykłady pracy dla dobra społeczeństwa. Ojciec Stanisława pokazywał jak poprzez działalność publiczną można zmieniać i organizować lokalną społeczność dla dobra wspólnego za co zapłacił śmiercią w Sachenchausen w 1940. Ojciec Andrzeja i Jana pełnił różne odpowiedzialne funkcje w organizacjach gospodarczych i w urzędach odrodzonego państwa Polskiego.

W budowaniu ich odpowiedzialności względem narodu pomagały im opowieści rodziców i członków rodziny o życiu i dokonaniach ojców, dziadów i pradziadów walczących w wojsku Księstwa Warszawskiego, w powstaniach narodowych 1830 i 1863 roku oraz w I wojnie światowej.

Tak więc chciałbym, aby ten obelisk przypominał o ich życiu, był przypomnieniem ich postawy życiowej, a nie tylko ich bohaterskiej śmierci w szeregach Armii Krajowej w Powstaniu Warszawskim.

Tak się składa, że Andrzej Romocki urodził się 16 kwietnia 1923 roku a Jan Romocki dwa lata później 17 kwietnia 1925 roku, tak więc dobrze by było, aby wspomnienie trzech bohaterskich harcerzy – żołnierzy Szarych Szeregów – było także przywoływane w dniu 17 kwietnia w dniu urodzin najmłodszego z nich.

Na zakończenie bardzo gorąco chciałbym podziękować mieszkańcom Dziektarzewa, Radzie sołeckiej i Sołtysowi Panu Ryszardowi Krawczykowi, Stowarzyszeniu Społeczno-Kulturalnemu Mieszkańców wsi Dziektarzew za inicjatywę upamiętnienia w formie obelisku bohaterów Powstania Warszawskiego tak silnie związanych z Dziekarzewem, a moich najbliższych krewnych: stryja i wujków.

Chwała Bohaterom

 

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!