Kółka rolnicze – na jakiej podstawie prawnej traktowane są jako organizacje pozarządowe?

PYTANIE: witam, przeczytałam różnego rodzaju opracowania na Państwa stronie witrynawiejska.pl dotyczące kółek rolniczych, których tematyka mnie interesuje i ją zgłębiam.
Ale chciałabym się dowiedzieć jaka jest podstawa prawna kwalifikowania kółek rolniczych jako organizacji pozarządowych a tym samym podlegających ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. A Państwo takie założenie w swoich tekstach i artykułach przyjmujecie. będę wdzięczna za odpowiedz.

ODPOWIEDŹ: Witam, faktycznie, kółka rolnicze jak i koła gospodyń wiejskich zaliczane są do organizacji pozarządowych przy szerokiej definicji samej organizacji pozarządowej – proszę zapoznać się z tekstem Kuby Wygnańskiego, który szczegółowo tę kwestię omawia ( źródło: portal ngo.pl). Podaję link do artykułu: http://osektorze.ngo.pl/x/631717
oraz drugi ważny tekst – http://osektorze.ngo.pl/x/631738 – który wyjaśnia kwestię działalności pożytku publicznego i podlegania pod ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Cyt.
Definicja prawna organizacji pozarządowej
Sektor organizacji pozarządowych jest bardzo zróżnicowany i należą do niego podmioty mające różne formy prawne. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podaje prawną definicję organizacji pozarządowej (art. 3 ust. 2).
Organizacjami pozarządowymi są, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia.

W myśl Ustawy za organizację pozarządową mogą być zatem uznane mające osobowość prawną stowarzyszenia, fundacje, partie polityczne, związki zawodowe, jak i niemające osobowości prawnej stowarzyszenia zwykłe, uczelniane organizacje studenckie, koła gospodyń wiejskich.

Podmioty niebędące organizacjami pozarządowymi wg Ustawy
Nie są organizacjami pozarządowymi:
• podmioty zaliczone do sektora finansów publicznych (np. sądy, jednostki samorządu terytorialnego, państwowe szkoły wyższe, państwowe i samorządowe instytucje kultury, NFZ),
• podmioty należące do sektora przedsiębiorstw (ich celem działania jest prowadzenie działalności gospodarczej i osiąganie zysku),
• tzw. „organizacje kościelne” – osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych kościołów oraz związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (np. parafie rzymsko-katolickie, diecezje, bractwa prawosławne, zakony, Papieskie Dzieła Misyjne, Prawosławne Ośrodki Miłosierdzia, Caritas)
• stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (Związek Powiatów Polskich, Związek Miast Polskich).

w imieniu Witryny Wiejskiej i własnym,
pozdrawiam,
Moniaka Kaczmaryk

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!