Fundusz sołecki – na co można wydać pieniądze z funduszu sołeckiego?

PYTANIE: Czy można z Funduszu Sołeckiego zbudować chodnik przy drodze powiatowej?

ODPOWIEDŹ: Szanowny Panie! Na wstępie zaznaczę, że moja odpowiedź nie ma charakteru porady prawnej, a jest jedynie informacją. Zgodnie z moją wiedzą, nie można wydać pieniędzy z funduszu sołeckiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej – właściwą instytucją do ubiegania się o fundusze na ten cel jest właśnie powiat, który jest właścicielem tej drogi. Cyt. Za Poradnikiem radnego i sołtysa, gdyż pojawia się tam podobne pytanie: Pyt. Czy środki funduszu sołeckiego można przeznaczyć na: …Chodnik przy drodze powiatowej albo wojewódzkiej przebiegającej przez sołectwo, jeśli pobocze, na którym ma powstać chodnik należy do powiatu? Odp. Nie. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych chodnik (pobocze) jest częścią drogi. Takie przeznaczenie środków narusza zatem art.1 ust.3 o funduszu sołeckim, ponieważ przedsięwzięcie nie jest zadaniem własnym gminy.

W imieniu Witryny Wiejskiej,
Serdecznie pozdrawiam,

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!