Poradnik dla twórców stron internetowych

 
Autor: Przemysław Marcinkowski, Fundacja Widzialni

Przekazujemy Państwu poradnik jak zaprojektować stronę internetową. Mogłoby się wydawać, że takich podręczników mamy na rynku już pod dostatkiem. W tym także wydanych przez Fundację Wspomagania Wsi. Tym razem spróbowaliśmy spojrzeć na problem również od strony użytkowników, którzy mieli do tej pory ograniczone możliwości korzystania z Internetu, jak np. osoby niedowidzące.
 
 

Poradnik powstał w Fundacji Wspomagania Wsi we współpracy z Fundacją Widzialni, Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów i Szerokim Porozumieniem na Rzecz Umiejętności Cyfrowych. Oddajmy jednak głos autorowi:

Prawdą jest, że warunki życia współczesnego oraz szybki rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych jeszcze bardziej różnicują społeczeństwo, pogłębiając już istniejące nierówności. I to właśnie dziś, w XXI wieku, kiedy nowe technologie na naszych oczach zmieniają niemal wszystkie sfery życia społecznego. Coraz trudniejszy staje się dla ludzi niepełnosprawnych i starszych dostęp do komputera, Internetu i innych nowoczesnych narzędzi technologii informacyjnej. A przecież nowe technologie mogłyby się stać doskonałym narzędziem wyrównywania szans, gdyby tylko osoby zagrożone wykluczeniem społecznym mogły je w pełni wykorzystywać.

Podręcznik niniejszy zrodził się z chęci niesienia pomocy ludziom o specjalnych potrzebach. Słyszy się wielokrotnie o kłopotach osób starszych, pragnących połączyć się z siecią www na komputerze starszego typu czy za pomocą starszego oprogramowania, albo korzystając ze słabego łącza. Nie mogą też często znaleźć informacji na stronie internetowej sołectwa czy małej organizacji pozarządowej. Źle zaprojektowana strona, np. brak opisów przy elementach graficznych, nieodpowiedni kontrast kolorystyczny, brak „skip linków” czy transkrypcji tekstowej plików dźwiękowych, uniemożliwiają również osobom niewidomym lub niesłyszącym korzystanie z Internetu. Spróbowaliśmy więc, kierując się własnym doświadczeniem, udzielić wskazówek wszystkim zainteresowanym, które pozwolą im przygotować prostą stronę internetową z wykorzystaniem WordPress. Podręcznik ten nie jest książką o języku HTML ani instrukcją obsługi WordPressa. Zawiera podstawowe wiadomości, które ułatwić mogą projektowanie strony internetowej z myślą o wszystkich grupach użytkowników.

Nasz poradnik wychodzi też naprzeciw kłopotom początkujących twórców stron internetowych, pragnących poznać najważniejsze zasady tworzenia dostępnych serwisów. Udziela zwięzłych odpowiedzi na wszystkie ich pytania, również te, które dotyczą języka HTML. Ambicją jego jest nawet wprowadzenie bardziej zaawansowanych czytelników w takie tematy, jak: tworzenie stron z wykorzystaniem języka HTML lub CSS1 czy stosowanie standardów WCAG2. Dlatego warto także używać poradnika w sytuacjach, kiedy mamy jakiekolwiek wątpliwości dotyczące dostępności naszej strony. 

 

 

Poradnik wydany jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.
Zapraszamy do lektury.

***

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!