Fundusze na działalność nowego stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi

PYTANIE: Witam Panią, założyliśmy Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Na Rzecz Rozwoju Wsi: …. i ….. ( Podkarpacie ) i obecnie poszukujemy wskazówek, gdzie możemy ubiegać się o dotacje na działalność. Czy Państwo mogliby nam coś podpowiedzieć? Dziękuję i pozdrawiam.

ODPOWIEDŹ:

Witam serdecznie, Dziękujemy za e-mail do redakcji Witryny Wiejskiej. Źródeł wsparcia jest bardzo wiele, nie wiem, jakie cele do realizacji przyjęliście sobie Państwo na pierwsze lata działalności, bo źródła trzeba będzie dobierać pod kątem tego, co Wy – jako grupa – chcecie zmieniać w Waszych wsiach, a nie odwrotnie – czego chcą sponsorzy i instytucje ogłaszające swoje programy dotacyjne. Z Waszej nazwy wnioskuję, że będą to cele i działania związane z kulturą? Pewnie macie Państwo już jakiś plan działania, rozpoznane potrzeby, ale tak na wszelki wypadek podam link do tekstu o pisaniu projektu – proszę się z tym zapoznać, żeby łatwiej było później wypełniać różne formularze wniosków o dotację. Dobrze mieć własną wizję, do czego się dąży, co chce się osiągnąć np. po 10 latach działalności Waszego Stowarzyszenia.
http://www.witrynawiejska.org.pl/strona-glowna/fundusze/item/42930-planowanie-projektow-dla-spolecznosci-lokalnych

I może na początku radziłabym sięgać po mało –budżetowe dotacje i szukać źródeł lokalnie, aby maksymalnie zwiększyć szanse Waszego Stowarzyszenia na pozyskanie wsparcia (tego pierwszego) w tym ważnym, początkowym okresie działalności. To będzie motywowało ludzi do dalszej pracy i poszukiwań. To bardzo trudny moment dla Waszego Stowarzyszenia, włożyliście bardzo dużo pracy i wysiłku w to, żeby zebrać ludzi, przekonać do celów, zarejestrować stowarzyszenie – dlatego trzeba teraz zrobić wszystko, żeby pierwszy krok po fundusze z zewnątrz był udany!

Podaję źródła, nad którymi musicie się Państwo zastanowić, na ile są dla Waszych celów atrakcyjne i możliwe do osiągnięcia:

Fundusz sołecki – jeśli działalność organizacji i jej cele są znane mieszkańcom wsi to zawalczyłabym o jakąś część funduszu sołeckiego na działania zgodne z celami tego funduszu (czyli z celami statutowymi gminy, tam także jest rozwój kultury), wnioski składa się do końca września każdego roku, decyduje o tym Zebranie Wiejskie/sołtys i rada sołecka. Mam nadzieję, że taki fundusz funkcjonuje w Waszej wsi.

Program dotacyjny dla organizacji pozarządowych z Waszej gminy – trzeba sprawdzić czy i kiedy Wasza gmina ogłasza konkurs dotacyjny dla organizacji pozarządowych działających na terenie gminy; podobny konkurs ogłaszać powinno Wasze starostwo (projekty muszą być realizowane na terenie powiatu, wykraczać poza poziom gminy);

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – wnioski składa się do końca roku, trzeba o to zapytać w gminie. Za profilaktykę alkoholizmu można uznać różne działania, właściwie wszystkie pożyteczne działania z młodzieżą, z mieszkańcami. Z tego programu wspierane są projekty o charakterze aktywizującym dzieci i młodzież, dorosłych, także w dziedzinie kultury.

Program „Działaj Lokalnie” – www.dzialajlokalnie.pl – musicie Państwo poszukać swojej, lokalnej organizacji grantowej i sprawdzić, kiedy ogłasza konkurs grantowy – to bardzo dobre źródło finansowania Waszych inicjatyw!

Program „Równać Szanse” – www.rownacszanse.org.pl – konkursy są ogłaszane przynajmniej 2 razy do roku, wspierane są działania realizowane przez młodzież.

Program „Razem Możemy Więcej” – www.efrwp.pl – konkursy dotacyjne ogłaszane są co kwartał, też całkiem przyjazne źródło finansowania inicjatyw wiejskich.

Fundacja PKO Banku Polskiego https://www.fundacjapkobp.pl/ – wnioski przyjmowane są w sposób ciągły.

Fundacja Banku Zachodniego WBK – http://fundacja.bzwbk.pl/ – program Bank Dziecięcych Uśmiechów oraz program Bank Ambitnej Młodzieży

Fundacja Orange – www.fundacja.orange.pl

Podałam tylko kilka możliwych źródeł finansowania, są jeszcze inne. Ale myślę, że na początku wystarczą. Gdybyście mieli Państwo jeszcze jakieś pytania, proszę do nas pisać.

W imieniu redakcji Witryny Wiejskiej serdecznie pozdrawiam i życzę powodzenia,
Monika Mazurczak-Kaczmaryk

 

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!