Fundusze na remont zabytkowego obiektu – pałacu, na cele domu odnowy biologiczno-rehabilitacyjnego osób starszych i niepełnosprawnych

PYTANIE: Dzień dobry Państwu jestem współwłaścicielem obiektu zabytkowego – Pałac który remontujemy w miarę naszych skromnych możliwości finansowych i chcemy przeznaczyć ten obiekt na dom odnowy biologicznej-rehabilitacji osób starszych i niepełnosprawnych. Jednakże poszukujemy dotacji na ten szczytny cel. Pałac ten mieści się w wsi […] Województwo Opolskie […].Dlatego mamy zapytanie czy Wasza Organizacja pomogłaby w udostępnieniu lub pozyskaniu dodatkowych funduszy. Prosiłbym o udzielenie odpowiedzi na te zadane przeze mnie zapytania.
Dane kontaktowe: ….

ODPOWIEDŹ:
Szanowny Panie,
Dziękuję za e-mail wysłany do redakcji Witryny Wiejskiej. Fundacja Wspomagania Wsi nie udziela dotacji na tego rodzaju przedsięwzięcia.
Jeśli staracie się Państwo o fundusze jako osoby prywatne (fizyczne np. przedsiębiorcy), to właściwym dla Państwa źródłem finansowania będą faktycznie fundusze unijne z nowego rozdania 2014-2020 – ścieżka dla przedsiębiorców, ew. z funduszy wspierających osoby niepełnosprawne, wykluczone www.funduszeeuropejskie.gov.pl;

ponadto dobrym adresem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – www.mkidn.gov.pl– programy Ministra – Dziedzictwo Kulturowe – ochrona zabytków;

być może w jakimś zakresie także – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych www.pfron.org.pl

Warto przejrzeć Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Śląskiego, 5.3. Dziedzictwo Kulturowe – program jest obecnie w fazie konsultacji:
http://rpo.slaskie.pl/zalaczniki/2014/05/21/1400676347.pdf

Nie znam statusu osoby/wnioskodawcy, która może występować o dotację w Państwa imieniu (czy jest to osoba fizyczna, prawna), stąd moja odpowiedź nie jest precyzyjna.
W imieniu redakcji Witryny Wiejskiej serdecznie pozdrawiam,

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!