Młodym Ambasadorom Szachowym

repository_SZACHYDESZCZNO_DSC06971mini
Od roku 2014 Projekt „Szachy z muzyką dla najmłodszych” został wsparty przez Radnych Gminy Deszczno i jest realizowany we wszystkich placówkach edukacyjnych na terenie gminy. Nauką objęci są uczniowie klas zerowych. Rodzice docenili tę inicjatywę. Dzięki temu zajęcia są kontynuowane w klasach pierwszych w formie kółka szkolnego, finansowanego przez rodziców.

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Deszczno w ramach oferty realizacji zadania publicznego Upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki na terenie Gminy Deszczno w 2012r rozpoczęło realizację projektu „Szachy z muzyką dla najmłodszych” – nauka gry w szachy.

Projekt zakłada prowadzenie zajęć w klasach tzw. „zerowych„ szkół: Bolemin, Ciecierzyce, Deszczno, Ulim oraz przedszkola Deszczno. Jest to nowatorski cykl zajęć – połączenie nauki gry w szachy z rytmiką i muzyką. Zajęcia prowadzi wykwalifikowany pedagog.

Czym są szachy? Na czym polega ich fenomen ?

Najkrócej rzecz biorąc – na wszechstronności. To harmonijne połączenie sportu, naukowego myślenia i elementów sztuki.

Celem projektu jest :

 • popularyzacja gry w szachy,
 • wprowadzenie do edukacji na terenie naszej gminy innowacyjnego elementu jakim niewątpliwie są szachy,
 • wyrównywanie szans dzieci zamieszkujących obszary wiejskie w dostępie do tej formy spędzania czasu wolnego,
 • rozwijanie aktywności twórczej,
 • budowanie pomostów łączących pokolenia.

Szachy odgrywają istotną rolę w nabywaniu i kształtowaniu wielu umiejętności wykorzystywanych przez człowieka w ciągu całego życia. Dzieci uczące się grać w szachy dostrzegają w nich przede wszystkim rozrywkę nie zdając sobie sprawy, że  doskonalą swoje umysły.

Jak każda gra, szachy wymagają przestrzegania określonych zasad i reguł. Szachista musi wykazać się zdyscyplinowaniem, wolą walki, wyobraźnią. Biorąc pod uwagę najnowsze badania dotyczące wpływu gry w szachy na rozwój dziecka, można stanowczo stwierdzić, że szachy :

 • uczą logicznego myślenia,
 • rozwijają zainteresowania,
 • wyzwalają  i pobudzają aktywność twórczą,
 • kształtują pamięć i uwagę,
 • doskonalą myślenie logiczno- wyobrażeniowe,
 • rozwijają pozytywne sfery osobowości,
 • uczą konsekwencji i wytrwałości w działaniu.

Mówiąc o szachach nie można pominąć aspektu wychowawczego, jaki niesie ze sobą gra. Aspektu rozpatrywanego w kategorii nagrody i kary, bo czymże innym jak nie karą jest przegrana? To samo można powiedzieć o nagrodzie, jaką bez wątpienia jest dla młodego człowieka zwycięstwo osiągnięte dzięki sile własnego umysłu.

Szachy to narzędzie stymulujące rozwój emocjonalny i intelektualny dziecka, kształtujące jego osobowość i pozwalające na rozwój twórczego potencjału, który drzemie w każdym młodym człowieku.


***

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!