Konferencja Fundacji Civis Polonus „Młodzież ma wpływ. Edukacja obywatelska w działaniu”

mmw

Podczas konferencji, która odbyła się 7 marca 2014 roku w Muzeum Etnograficznym w Warszawie, spotkały się osoby będące zainteresowane uczestnictwem młodych ludzi w sferze publicznej.

Podczas wystąpień, dyskusji i debat zastanawiano się, co zrobić, żeby młodzi ludzie mieli systematyczny, istotny wpływ na społeczności lokalne, w których żyją.

Część 1

W pierwszej części spotkania uczestnicy konferencji przedstawiali oczekiwania młodych ludzi dotyczące ich aktywności w sferze publicznej. Prezentowali działania, w jakie młodzi ludzie chcą się angażować i pod jakimi warunkami. Przedstawiono wyniki badań pokazujących, jakie są faktyczne możliwości aktywności w dwóch ważnych przestrzeniach– szkole i społeczności lokalnej. Zostały również zaprezentowane przykłady takich działań.

W tej części konferencji głos zabrali:

• Ewa Krzaklewska, Uniwersytet Jagielloński,

• dr Cezary Trutkowski, Uniwersytet Warszawski,

• Kuba Radzewicz, Polska Rada Organizacji Młodzieżowych,

• Magdalena Kwit, Szkoła Podstawowa w Nowym Świętowie,

• Michał Iwan, Młodzieżowa Rada Gminy Piaseczno,

oraz przedstawiciele szkół biorących udział w projekcie „Młodzież ma wpływ” z gmin: Adamów, Głogów Małopolski, Józefów nad Wisłą, Starachowice, Stąporków i Wąchock.

Część 2

Na sesję „Inspiracje” składały się krótkie 7 minutowe wystąpienia prezentujące dobre praktyki, których celem było podzielenie się z publicznością praktycznymi inspiracjami do działania.

Podejmowane tematy to:

– partycypacja publiczna młodzieży (konsultacje i włączanie młodych ludzi do podejmowania decyzji o sprawach, które ich dotyczą w szkole lub społeczności lokalnej),

– edukacja obywatelska (rozwijanie kompetencji społecznych młodych, nie tylko wiedzy ale też motywacji i ćwiczenie umiejętności współpracy i współdecydowania).

Część 3

Panel dyskusyjny „Partycypacja obywatelska dla każdego. Edukacja obywatelska jako sposób na wyrównywanie szans młodzieży.”

Uczestnicy panelu:

• dr Przemek Sadura, Fundacja Pole Dialogu,

• dr Kalbir Shukra, Goldsmith College,

• Joanna Pietrasik, Fundacja Civis Polonus,

• dr Marek Rymsza, Uniwersytet Warszawski.

Opracowanie: P.S.

***

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!