Korzecznik – uratowana szkoła pośród pól

repository_KORZ_DSC00674midi

Korzecznik stał się wzorcowym centrum oświaty i edukacji a jeszcze kilka lat temu przyszłość nie wyglądała różowo. Korzecznik to wieś w województwie wielkopolskim. Aby tam dojechać, należy skręcić ze starej trasy poznańskiej w Kłodawie i przejechać 15 kilometrów po słabo odśnieżonych drogach.

Szkoła

W Korzeczniku istnieje szkoła podstawowa, w której uczą się dzieci z okolicznych miejscowości. Oprócz szkoły mieści się tam również Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz niepubliczne przedszkole.

Korzecznik stał się wzorcowym, wiejskim centrum oświaty i edukacji, a jeszcze kilka lat temu przyszłość nie wyglądała różowo.

W 2004 roku gmina postanowiła zamknąć szkołę ze względów ekonomicznych. Nie wszystkim taki rozwój sytuacji odpowiadał. Mieszkańcy protestowali przeciwko zamknięciu szkoły.

Kiedy okazało się, że protest nie ma szans powodzenia, podjęto działania, które doprowadziły do powstania szkoły niepublicznej.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowiska Lokalnego ,,Z Edukacją w Przyszłość”, które powstało 2 lata wcześniej, było motorem powstania szkoły w nowym wymiarze.


Małgorzata Lewandowska, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Integracji
Środowiska Lokalnego ,,Z Edukacją w Przyszłość” w Korzeczniku
i Maria Nowak, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Korzeczniku.

O tamtych czasach i działaniach, które były podejmowane w celu przekształcenia szkoły opowiadają: pani Maria Nowak, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Korzeczniku i pani Małgorzata Lewandowska, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowiska Lokalnego  ,,Z Edukacją w Przyszłość” w Korzeczniku.


Przedszkole

Już w 2004 roku, równocześnie z otwarciem szkoły podstawowej, pojawił się pomysł rejestracji przedszkola.

Niestety ówczesne władze nie zgodziły się ze względów ekonomicznych na powstanie przedszkola w Korzeczniku, wsi oddalonej o 15 kilometrów od większego ośrodka, jakim jest Kłodawa.

Obecnie istnieje przedszkole niepubliczne w Korzeczniku, wraz z 2 oddziałami w sąsiednich miejscowościach.

Gmina do dzisiaj nie widzi potrzeby stworzenia przedszkola publicznego, jedyne istniejące przedszkole wiejskie w tej gminie prowadzone jest przez stowarzyszenie.


Działania Stowarzyszenia „Z Edukacją w Przyszłość”, prezentowane w szkolnej gablocie.

Panie ze stowarzyszenia aktywnie występują o dodatkowe środki w ramach różnych programów. Dzięki temu przedszkole jest dobrze wyposażone, a dzieci mogą ciekawie spędzać czas.

W przedszkolu odbywają się dodatkowe zajęcia, między innymi: język angielski i rytmika, na miejscu dostępne jest również wsparcie pedagoga i logopedy.

Plac zabaw, usytuowany na terenie szkoły służy nie tylko dzieciom z przedszkola, również uczniowie szkoły i dzieci nieuczęszczające do tego ośrodka mogą z niego korzystać. Wszak następny plac zabaw jest dopiero w Kłodawie oddalonej o 15 kilometrów.

W jaki sposób udało się tyle osiągnąć w tak krótkim czasie, skąd brać wiedzę w tym temacie, w jaki sposób rodzice włączają się w działania stowarzyszenia i jak realizować podobne projekty, opowiadają  panieMaria Nowak, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Korzeczniku i Małgorzata Lewandowska, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowiska Lokalnego  ,,Z Edukacją w Przyszłość” w Korzeczniku.

Centrum Kształcenia Ustawicznego 

Centrum Kształcenia Ustawicznego to niepubliczna placówka oświatowa prowadzona przez stowarzyszenie, nadzorowana przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

W ramach Centrum działają:

  •           2-letnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące po Zasadniczej Szkole Zawodowej,
  •           3-letnie Technikum Rolnicze Uzupełniające
  •           4-letnie Technikum Rolnicze,
  •           3-letnie Technikum Budownictwa Uzupełniające
  •           4-letnie Technikum Budownictwa

Nauka prowadzona jest w systemie zaocznym. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, w soboty i niedziele, a każdy semestr kończy się egzaminami. Słuchacze mają do wyboru trzy języki obce: angielski, niemiecki, rosyjski.

Plany na przyszłość

Stowarzyszenie realizuje z własnych środków remont budynku szkoły. Wymieniono już pokrycie dachu, a obecnie trwa przebudowa poddasza. Wobec zamiarów poszerzania oferty edukacyjnej dla dorosłych i planów utworzenia „zielonej szkoły” oraz centrum edukacji ekologicznej, konieczne stało się powiększenie bazy lokalowej, która już dziś jest niewystarczająca.

Należy się spodziewać, że te działania, jak każde inne podejmowane przez stowarzyszenie zakończą się sukcesem.

Przykład ośrodka w Korzeczniku pokazuje, że społeczności wiejskie, działając wspólnie pod kierownictwem wyedukowanych liderów mogą kształtować swoją rzeczywistość w sposób bardzo skuteczny.

W wyniku działań stowarzyszenia powstał wzorcowy ośrodek edukacyjny, który służy mieszkańcom okolicznych miejscowości i pokazuje, że wspólne działanie ma sens i przynosi realne korzyści dla lokalnych społeczności.

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024
Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!