Aktywny obywatel


Społeczeństwo obywatelskie potrafi działać niezależnie od instytucji państwowych. Niezależność ta nie musi oznaczać rywalizacji społeczeństwa z władzą. Ta występuje zazwyczaj w państwach, w których ustrój polityczny jest sprzeczny z wolą większości obywateli. W demokracji obywatele wspierają władzę i z nią współdziałają.

Podstawową cechą społeczeństwa obywatelskiego jest świadomość jego członków o potrzebach wspólnoty oraz dążenie do ich zaspokajania, czyli zainteresowanie sprawami społeczeństwa oraz poczucie odpowiedzialności za jego dobro.

W nowoczesnych, otwartych społeczeństwach obywatelskich role pierwszoplanowe odgrywają aktywni obywatele, którzy podejmują działania zarówno w sferze politycznej jak i społecznej.
 

Czy Ty jesteś aktywnym obywatelem?

Jeśli odpowiesz twierdząco na jedno z poniższych pytań, to możesz być pewien, że przynajmniej raz nim byłeś.

Czy kiedykolwiek:

–  pomagałeś sąsiadowi w pracach domowych, w pracy w ogrodzie, zrobieniu zakupów etc?

–  brałeś aktywny udział w kampanii, której celem było dokonanie zmian w Twojej społeczności lokalnej?

–  zaangażowałeś się w organizację lokalnego wydarzenia?

–  pracowałeś jako wolontariusz?

–  byłeś członkiem społecznej grupy np.: organizacji pozarządowej, rady rodziców?

Aktywny obywatel jest dobrze poinformowany, zna swoje prawa i obowiązki, potrafi wyrazić swoje opinie. Jest zaangażowany w życie swojej społeczności lokalnej, współuczestniczy w podejmowaniu decyzji, które go dotyczą. Przyczynia się do tego, by ludziom żyło się lepiej. Bierze sprawy w swoje ręce, aby zmieniać otaczającą go rzeczywistość. Dzięki swojej aktywności i kreatywności przyczynia się do podniesienia jakości życia własnego i swojej społeczności lokalnej.

Aktywny obywatel, to:

–  dobry sąsiad, czyli ktoś, kto zna potrzeby swoich przyjaciół, znajomych, osób z sąsiedztwa i pomaga nieodpłatnie w rozwiązywaniu ich problemów. Na przykład opiekuje się psem czy podlewa kwiaty podczas nieobecności znajomych, robi zakupy chorej osobie. Obywatele ? dobrzy sąsiedzi nie kupują kilku kosiarek do trawy. Oni składają się na jedną i wspólnie ją użytkują wg wcześniej ustalonych zasad.

–  członek organizacji formalnej/ nieformalnej albo osoba wspierająca taką grupę. Może nim być rodzic angażujący się w pracę rady szkoły, czy też opiekun drużyny harcerskiej, członek rady sołeckiej, czy dowolnej organizacji pozarządowej. Jest nim każda osoba, która uczestniczy w wyborach lokalnych, regionalnych, krajowych albo angażuje się w spotkania lokalne. Istotne jest by organizacja czy grupa miała cel lub zadanie, którego realizacja ma pozytywny wpływ na rozwój określonej grupy społeczności.  

–  aktywista – osoba inicjująca akcje i aktywnie uczestnicząca w wydarzeniach, których celem jest dokonanie istotnych zmian lub zwrócenie uwagi opinii publicznej czy władz na określony problem. Aktywista bierze udział w akcjach lokalnych, regionalnych, krajowych. Organizuje i angażuje się w kampanie, pisanie petycji, organizowanie debat oraz happeningi. Nie czeka aż władza dostrzeże problem i podejmie się jego rozwiązania, ale wskazuje ten problem i sugeruje rozwiązanie.

–  wolontariusz, którywłącza się w pracę organizacji pozarządowej czy instytucji. Jako ochotnik nie pobiera wynagrodzenia za swoją pracę. Może wykonywać prace administracyjno-biurowe czy merytoryczne: prowadzić recepcję w czasie konferencji, redagować stronę internetowa, asystować instruktorowi w czasie zajęć z dziećmi. Wolontariusz to także osoba, która bierze udział w akcjach charytatywnych.

–  rzecznik, czyli osoba wspierająca rozwój społeczności lokalnej poprzez reprezentowanie jej interesów. Może nim być urzędnik samorządowy, a przede wszystkim członek rady sołeckiej, rady gminy, rady powiatu i sejmiku wojewódzkiego. Ale także reprezentant danej organizacji pozarządowej na forum czy w związku kilku takich organizacji.

Po co społeczeństwu aktywni obywatele?

1.  Dzięki aktywnym obywatelom możliwy jest rozwój zrównoważony. Pozwoli on na kształtowanie pożądanej jakości życia – teraźniejszym i przyszłym pokoleniom. Jednocześnie wzmocni pozytywną rolę zachowań opartych na wzajemnym wsparciu.

2.  Aktywni obywatele potrafią identyfikować problemy swojej społeczności, poszukiwać ich rozwiązań, włączać się w ich rozwiązywanie, i jednocześnie wykorzystywać nowoczesne sposoby komunikacji i zdobywania wiedzy.

3.  Aktywni obywatele czerpią satysfakcję ze swoich działań, a to pozwala na harmonijny rozwój ich samych i ich otoczenia.

Źródło:

http://en.wikipedia.org/wiki/Active_citizenship

http://togetherwecan.direct.gov.uk/

Opracowała:  Iwona Raszeja-Ossowska

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!