Rzecz o dziedzictwie na wsi. Rady, przykłady, informacje

repository_RZmini

Dziesięć lat temu Fundacja Fundusz Współpracy wydała książkę „Każde miejsce opowiada swoją historię, czyli rzecz o dziedzictwie wiejskim”. Książka ta była wznawiana dwa razy przez Fundację Wspomagania Wsi. Łącznie wydano ją w nakładzie 11 000 egzemplarzy, a ostatni dodruk przypadł na rok 2008.

Publikacja, którą trzymają Państwo w rękach, stanowi kontynuację tamtej pracy. To przede wszystkim niesłabnące zainteresowanie Czytelników skłoniło Fundację Wspomagania Wsi do przygotowania drugiej części książki.

Podobnie jak w 2001 roku, zespół czerpał inspirację z publikacji francuskiej Guide de valorisation du patrimoine rural (Paryż 2001). I podobnie jak wtedy, cała treść jest dziełem polskich autorów.

Publikacja ta ma przede wszystkim inspirować do podejmowania konkretnych działań, służących ochronie dziedzictwa kulturowego i wykorzystaniu jego potencjału w rozwoju lokalnym.

Dlaczego takie działania są ważne? Wartość dziedzictwa wynika między innymi z roli, jaką odegrało ono i nadal odgrywa w kształtowaniu się wspólnoty ludzi zamieszkujących nasz kraj. Z tego powodu zasługuje ono na naszą uwagę, docenienie i otoczenie ochroną. Jesteśmy przekonani, że potencjał tkwiący w tym, co odziedziczyliśmy po przodkach, może być również wykorzystywany w sposób przynoszący wymierne korzyści, także ekonomiczne. Niniejsza książka opowiada głównie o tym, jak mądrze posługiwać się dziedzictwem dla dobra nas, współczesnych, i jak dzięki temu zachować je dla naszych dzieci i wnuków.

Kierujemy tę książkę przede wszystkim do wspólnot lokalnych, a więc do władz samorządowych, do organizacji, do liderów, i wreszcie do każdego, kto choć przez chwilę poczuł się spadkobiercą wszystkiego tego, co nas otacza. Zebraliśmy przykłady, które ilustrują zaangażowanie w działania, koncentrujące się wokół ochrony i wykorzystania dziedzictwa i podejmowane głownie przez stowarzyszenia, ale też osoby prywatne i samorządy. W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować realizatorom wszystkich opisanych w książce projektów.

Dziękujemy im za ich aktywność, pokazującą, jak można– z pożytkiem dla swojej społeczności i z pożytkiem dla nas wszystkich – pielęgnować dziedzictwo. Wierzymy, że to właśnie opisy różnorodnych działań wielu środowisk w całej Polsce, stanowiące dużą część naszej książki, są najlepszą zachętą dla kolejnych osób i organizacji.

Fundacja Wspomagania Wsi

POBIERZ KSIĄŻKĘ W PLIKU PDF

***

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Województwo mazowieckie
01.07.2024
- 17.07.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024
Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Województwo mazowieckie
01.07.2024
- 17.07.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!