Każde miejsce opowiada swoją historię, czyli rzecz o dziedzictwie wiejskim

repository_KMOSH

Oddajemy do rąk Czytelników książkę, której źródłem inspiracji było francuskie opracowanie na temat wiejskiego dziedzictwa pt. „Guide d’observation du patrimoine rurale”, wydane w Paryżu w 1999 roku przez Ministerstwo Rolnictwa i Rybołówstwa i instytucję Mission 2000 en France. Zamysł i częściowo koncepcję układu książki, a także inspirację dla niektórych rozwiązań graficznych (okładka, ikonki) zaczerpnęliśmy z tej publikacji, jednakże cała jej treść jest dziełem polskich autorów.

Dziękujemy za zaangażowanie w tworzenie książki zespołowi, którym kierował Marek Konopka, dziennikarz i archeolog, znawca problemu. To pierwsze tego typu opracowanie, które jest wspólnym dziełem osób związanych z rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich, ale głównie architektów, etnografów, archeologów i przedstawicieli wielu innych dziedzin związanych z dziedzictwem kulturowym wsi.

Intencją naszą jest, aby przekazane w opracowaniu informacje przyczyniły się do ukazania mieszkańcom wsi wartości wiejskiego dziedzictwa.

Poszczególne elementy tego dziedzictwa, zarówno duchowe jak i materialne, mogą stać się ważnym czynnikiem rozwoju lokalnego i wzrostu dobrobytu miejscowych społeczności. Przykłady takich działań Czytelnik znajdzie w książce.

Świadomość bogactwa i różnorodności polskiego dziedzictwa wiejskiego to podstawa umacniania poczucia tożsamości mieszkańców wsi i małych miasteczek, to powód do zadowolenia i dumy z miejsca, w którym się żyje. To także wkład Polski w europejską kulturę i gospodarkę, to gwarancja zachowania naszej tożsamości i regionalnej różnorodności w europejskiej wspólnocie.

Wierzymy, że książkę tę uznacie Państwo za przydatną i że zainspiruje ona lokalnych liderów do publikowania podobnych opracowańw ich środowiskach.

Anna Potok
Zespół d/s Rozwoju Wsi
Program AGROLINIA 2000
Fundacja Fundusz Współpracy

POBIERZ KSIĄŻKĘ W PLIKU PDF

***

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!