Portal lokalny

repository_PLminikmidi

Poradnik pomaga zaplanować, przygotować, a następnie sprawnie prowadzić użyteczny serwis internetowy gminy, regionu lub miejscowości. Zawiera porady dotyczące między innymi współpracy z wykonawcą portalu, organizacji pracy zespołu redakcyjnego, planowania harmonogramu i kosztów przedsięwzięcia.

Książka powstała z myślą o przedstawicielach lokalnej administracji i organizacji społecznych. Podkreśla znaczenie serwisu internetowego jako narzędzia integrującego społeczność lokalną, promującego region wśród turystów i potencjalnych inwestorów, a także usprawniającego komunikację między mieszkańcami a urzędem.

POBIERZ KSIĄŻKĘ W FORMIE E-BOOK

 Streszczenie:    

Poradnik, który przekazujemy w Państwa ręce, pomaga zaplanować, przygotować, a następnie sprawnie prowadzić użyteczny serwis internetowy gminy, regionu lub miejscowości. W książce podkreślono znaczenie portalu internetowego jako narzędzia integrującego społeczność lokalną, promującego region wśród turystów i potencjalnych inwestorów, a także usprawniającego komunikację między mieszkańcami a urzędem.

Książka została podzielona na dziesięć rozdziałów. Pierwszy rozdział prezentuje podstawy autorskiej metody, dzielącej proces tworzenia serwisu internetowego na cztery etapy, które można przeprowadzić w tytułowych 20 krokach. Rozdziały 2–5 szczegółowo omawiają kolejne etapy tej metody. Rozdział szósty to kompendium spraw organizacyjnych, w którym mowa o zarządzaniu zespołem, planowaniu harmonogramu i kosztów przedsięwzięcia. Kolejne rozdziały (7–9) poświęcono zagadnieniom takim jak: interaktywność serwisu, marketing internetowy oraz multimedia. Rozdział dziesiąty porusza problem przestrzegania i łamania prawa w Internecie.

Książka powstała z myślą o przedstawicielach lokalnej administracji i organizacji społecznych. Adresatami publikacji są osoby reprezentujące gminy, regiony i miejscowości; osoby, które decydują o tworzeniu serwisów, uczestniczą w ich powstawaniu, a następnie posługują się nimi w swej bieżącej pracy. W tekście autorki posłużyły się skrótem GRM (gmina, region i miejscowość), by łatwiej wskazywać adresata rozważań. Skrót odnosi się do gestora serwisu: urzędu, instytucji lub organizacji, która jest jego właścicielem, a także do zespołu ludzi związanych z tym podmiotem i biorących udział w przedsięwzięciu.

Książka powstała w ramach programu e-VITA, który jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Wspomagania Wsi i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Doświadczenia programu wskazują, że najskuteczniejsze w podnoszeniu poziomu wykorzystania Internetu są te lokalne działania, które równolegle służą zwiększaniu szerokopasmowego dostępu do sieci, motywowaniu i rozwijaniu umiejętności użytkowników oraz powstawaniu lokalnych usług i zasobów w Internecie. Czytelnicy ocenią, czy publikacja pomoże im w pracy nad portalami gmin, regionów lub miejscowości. Autorki zaś będą wdzięczne za wszystkie uwagi, które nasuną się podczas lektury tekstu.

***

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!