Stypendia

(aktualizacja grudzień 2020)

W sieci można znaleźć wiele stron instytucji oferujących stypendia szkolne, studenckie i naukowe. W poniższym zestawieniu zamieściliśmy linki do stron internetowych takich organizacji.

http://www.mojestypendium.pl/
Miejsce, w którym znajdziecie aktualne programy stypendialne, różnorodne konkursy i przydatne informacje z dziedziny edukacji.
Serwis prowadzony jest w ramach programu Fundacji Dobra Sieć. Partnerem serwisu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

http://www.stypendia-pomostowe.pl
Program Stypendiów Pomostowych skierowany jest do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą kontynuować naukę na wyższych uczelniach. Celem Programu jest ułatwienie młodym ludziom podjęcia studiów poprzez ufundowanie stypendiów na I rok studiów i wsparcie podczas dalszej edukacji akademickiej.

https://www.gov.pl/web/edukacja
Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej znajdziemy ogólne informacje na temat pomocy materialnej dla uczniów.

https://dzielo.pl/
Program stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” polega na przyznawaniu stypendiów szczególnie uzdolnionej i jednocześnie ubogiej młodzieży gimnazjalnej z zaniedbanych terenów wiejskich.

http://www.fundusz.org/
Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci pomaga w rozwoju dzieci i młodzieży, umożliwiając nieodpłatny udział w organizowanych przez siebie zajęciach oraz w przypadku stypendystów, dofinansowując realizację wybranych przedsięwzięć służących ich rozwojowi.

http://www.uwc.org.pl/index.html
Głównym celem Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata jest umożliwienie wybitnie zdolnej młodzieży polskiej dostępu do najlepszych uczelni na świecie. Aby ten cel osiągnąć, Towarzystwo podejmuje starania o pełne lub prawie pełne stypendia (max. 20% odpłatnosci) w renomowanych szkołach średnich z internatem na świecie.

https://fulbright.edu.pl/
Na stronie Polsko Amerykańskiej Komisji Fulbrighta znajdziemy między innymi oferty:
– Stypendiów badawczych przed doktoratem;
– Stypendiów badawczych po doktoracie;
– Stypendiów studenckich;
– Letnich programów Studiów w USA;
– Programu wymiany nauczycieli;
– Stypendiów dla wykładowców;
Znajdziemy tu również ofertę Centrum Doradztwa Edukacyjnego, które pomoże wszystkim zainteresowanym w znalezieniu poszukiwanych informacji związanych ze stypendiami i nauką w USA.

http://www.gfps.pl
GFPS-Polska Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej. Istotnym elementem działalności Stowarzyszenia jest kreowanie i kultywowanie bezpośrednich i osobistych kontaktów pomiędzy młodymi ludźmi z Polski i Niemiec, a od 1998 roku także z Czech. Na stronie stowarzyszenia znajdziemy oferty stypendiów naukowych oraz Semestralnych Kursów Językowych.

http://www.fnp.org.pl/
Fundacja Na Rzecz Nauki Polskiej jest niezależną, samodzielną finansowo instytucją typu non profit, powołaną dla pełnienia misji wspierania nauki w Polsce. Przyznawanie wszelkich subwencji, nagród oraz stypendiów odbywa się w trybie konkursu. Stypendia skierowane są dla doktorów w wieku do 35 lat.

http://www.frse.org.pl/
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji wspiera działania związane z reformą i rozwojem edukacji w Polsce. Fundacja realizuje w Polsce inicjatywę wspólnotową European Language Label oraz akcję eTwinning programu eLearning. Przy Fundacji działa także Polskie Biuro Eurydice – sieć informacji o edukacji w państwach europejskich.

https://www.britishcouncil.pl/ Na stronach Konsulatu Brytyjskiego znajdziemy ofertę programów stypendialnych, gdzie studenci mogą ubiegać się o szereg różnych stypendiów oferowanych przez rząd brytyjski, uniwersytety, organizacje państwowe i prywatne oraz inne instytucje.

https://www.kas.de/pl/web/polen
Fundacja Adenauera w Polsce przyznaje raz na dwa lata stypendia dla absolwentów wyższych uczelni i doktorantów. Kryteria: – maksymalnie wysoka średnia ocen ze studiów – dobra znajomość języka niemieckiego – zaangażowanie społeczno-polityczne – wiek poniżej 30 lat.

http://www.rotary.org.pl
Na stronach Klubu Rotariańskiego możemy wystąpić o stypendia przeznaczone na pokrycie kosztów: biletu lotniczego, czesnego, książek i innych niezbędnych materiałów, również mieszkania i wyżywienia.

http://www.polnischkurse.org/index.html
Polsko-Niemieckie Towarzystwo Akademickie  zajmuje się wspieraniem nauki oraz wymiany i współpracy naukowej i edukacyjnej pomiędzy Polską a Niemcami i innymi krajami europejskimi.

https://www.iefa.org/
Na stronie znajdziemy światową wyszukiwarkę stypendiów i grantów. Na liście krajów w wyszukiwarce, pośród kilkudziesięciu państw jest również Polska. Znajdziemy tam skategoryzowaną bazę adresową wielu organizacji, dzięki którym możemy liczyć na znalezienie sponsora na naszą naukę.

http://www.ucas.ac.uk/
UCAS to centralna organizacja zajmująca się przetwarzaniem aplikacji do szkół i uczelni Wielkiej Brytanii.

http://www.tutorhunt.com
Bezpłatny, internetowy serwis dla uczniów i nauczycieli z całego świata. Pomaga jednym znaleźć drugich.

http://www.selectmytutor.co.uk/ -Select My Tutor – jest serwisem internetowym, platformą łączącą tutorów ze studentami, dzięki któremu taka współpraca staje się łatwiejsza.

Opracowanie: P.S.

 

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Nie przegap!

Polecamy też

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!