Budżet gminy okiem wójta

repository_Magda-Gromek_Maroz-2013_Maroz-2013-logo

W Marózie głos w imieniu wójtów zabrał Marek Klara, wójt podkarpackiej gminy Miejsce Piastowe, a jednocześnie jeden z założycieli Stowarzyszenia Miłośników Wsi Rogi. Marek Klara po raz pierwszy wybrany na wójta został w 2006 roku jako jeden z najmłodszych włodarzy w Polsce. 25 maja 2013 r. [31min]

Ustawa o samorządzie mówi, że gmina to wszyscy mieszkańcy na określonym terenie. Każdy obywatel powinien o tym pamiętać. Gmina jest dobrem wspólnym i nigdy nie należy realizować idei jednego człowieka czy jednej grupy kosztem pozostałych, bo skutki dotyczą wszystkich mieszkańców – powiedział Marek Klara.
Wójt Miejsca Piastowego przedstawił budżet swojej gminy:
– dochody – subwencje, dotacje i dochody własne. Wójt nawiązał do kontrowersji wokół inwestycji, które mogą przynosić samorządom korzyści majątkowe, a nie są przez mieszkańców popierane (np. budowa wiatraków) od 5:12 min.
– wydatki oraz udział wójta i rady gminy w ich planowaniu (m.in. pomoc społeczna, fundusz alimentacyjny, wywóz śmieci, utrzymanie szkół) od 15:40 min.
– zarządzanie funduszem sołeckim, którym pod nazwą budżetu wiejskiego, działa w gminie Miejsce Piastowe od lat 90. Obecnie co roku gmina przeznacza na nie ok 200 000 złotych (od 20:38 min)
– współpracę z organizacjami pozarządowymi. Organizacje pozarządowe w gminie prowadzą szkoły, stąd też co roku otrzymują od gminy około 1,8 mln złotych. Ponadto w gminie działa fundusz pożyczkowy, z którego organizacje mogą ubiegać się o pożyczkę do 30 000 złotych (od 26:20 min)
Jak przyznał Marek Klara, łączenie dochodów i wydatków gminy przypomina łączenie dwóch żywiołów: ognia i wody. Jest to zadanie bardzo trudne i wymagające, ale przy dobrej komunikacji z mieszkańcami możliwe.

 ***

Wykład wygłoszony został w ramach XII Spotkania Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich w Marózie. Tegorocznym partnerem spotkania, które odbyło się pod hasłem „Ja i sąsiedztwo/ społeczność/ samorząd”, była Fundacja im. Stefana Batorego.

W Marózie wspólnie szukaliśmy odpowiedzi na pytania o udział obywateli w życiu publicznym: jak być aktywnym obywatelem? Jak dobrze uczestniczyć w życiu publicznym? Czym jest przestrzeń obywatelska i jak ją dobrze zagospodarować? Jakie prawa ma obywatel? Jak pogodzić różne interesy w środowisku lokalnym?

Spotkania na dobre wpisały się kalendarz organizacji działających na obszarach wsi i małych miast. W tym roku Maróz gościł około 400 osób z całej Polski: liderów środowisk lokalnych, grupy nieformalne, członków stowarzyszeń i fundacji, sołtysów i radnych, Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, pracowników bibliotek, ekspertów i organizatorów.

Organizatorami spotkania są Fundacja Wspomagania Wsi i Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA.

Spotkanie współfinansowane jest przez Fundację Wspomagania Wsi i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Spotkanie objęte było Honorowym Patronatem Prezydenta RP.

Źródło: http://wszechnica.org.pl

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!