Prawo obywateli do informacji publicznej

Wykład Krzysztofa Izdebskiego ze Stowarzyszeniea Sieć Obywatelska – Watchdog Polska (dawniej Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich) zorganizowany został w ramach XII Spotkania Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich. Maróz, 24 maja 2013 r.

Najważniejszym dokumentem obywatela w Polsce jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, która w art. 4 mówi, że „Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu”. Oznacza to, że obywatele mają najwyższą władzę w państwie. Niestety, nierzadko muszą o tym przypominać politykom i urzędnikom.

Nie ma partycypacji bez dostępu do informacji, która znajduje się w posiadaniu władz, osób wykonujących funkcje publiczne, czy podmiotów, które publicznym mieniem zarządzają. Ustawa mówi, że każdy obywatel ma prawo do wiedzy na temat działalności władz publicznych. Dzielenie się wiedzą jest dzieleniem się władzą z obywatelami.

Uświadamianie obywateli jak działa państwo jest istotne dla poprawy jego funkcjonowania, ogranicza konflikty, daje możliwość wyboru. Informacja publiczna dotyczyć może szeregu spraw: od wiedzy na temat zagospodarowania przestrzennego w gminie, poziomu nauki czy aktów agresji w szkole, finansowania usług w gminnej poradni zdrowia.

Dlaczego te informacje ważne są tak ważne dla wspólnoty, ale także dla nas osobiście? Czym różni się skarga od referendum? Kiedy urząd może odmówić prawa do informacji?

Zapraszamy do obejrzenia wykładu!

Źródło: www.wszechnica.org.pl

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!