Konflikty społeczne jako naturalny składnik życia społeczności lokalnej

Co robić gdy konflikt już się pojawi? Jak podejść do jego rozwiązania? Czy referendum odwoławcze musi być ostatecznością?

Wykład dr Katarzyny Dzieniszewskiej-Naroskiej zorganizowany został w ramach XII Spotkania Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich. Maróz, 24 maja 2013 r.

Cz. I [20min] Każda wspólnota, grupa terytorialna ma swoje potrzeby. Potrzeby te mogą być realizowane poprzez współpracę i kompromisy. Częściej jednak dochodzi do konfliktów. Konflikt jest walką, której celem jest wyeliminowanie „przeciwnika”,  jego interesów i potrzeb – powiedziała dr Katarzyna Dzieniszewska-Naroska. Konflikty występować mogą na wielu płaszczyznach, np.: miasto-wieś (np. kiedy miasto chce wchłaniać obszary wiejskie), rozwój – ekologia (np. w sprawie budowy spalarni śmieci czy składowiska odpadów), „swoi” – „obcy” (np. w sprawie preferencji dla lokalnego biznesu), na linii władza-władza (wójt a rada gminna) a także organizacje pozarządowe – organizacje pozarządowe i szeregu innych.

Cz. II [31min] Gdzie tkwią przyczyny konfliktów? Jak mówi dr Dzieniszewska-Naroska, konflikty wynikać mogą z braku komunikacji (kiedy ani władza nie informuje o swoich działaniach, ani obywatele nie są zainteresowani działalnością wójta), komunikacji jednostronnej (kiedy np. samorząd organizuje spotkania, a obywatele nie przychodzą) lub nieefektywnej komunikacji (leżącej po obu stronach – samorządowców jak i obywateli). Te ostatni rodzaj komunikacji ma miejsce, kiedy obywatele nie wyrażają swoich potrzeb w sposób zrozumiały i efektywny.

***

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

Obszary do 20 tyś. mieszkańców
20.02.2024
- 25.04.2024
Cała Polska
08.04.2024
- 06.05.2024
Obszary do 20 tyś. mieszkańców
20.02.2024
- 25.04.2024
Cała Polska
08.04.2024
- 06.05.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!