Dane o kołach gospodyń wiejskich

PYTANIE: Gdzie znaleźć dane o kołach gospodyń wiejskich?

Koła Gospodyń Wiejskich to struktury nieformalne, choć wiele z nich w ostatnich latach rejestruje swoją działalność w formie np. stowarzyszeń, gdyż łatwiej im wtedy chociażby pozyskiwać fundusze z zewnątrz na swoją działalność. W Polsce jest wiele aktywnych Kół Gospodyń Wiejskich, które bardzo często nie tylko działają dla swoich członków, ale dla całych społeczności wiejskich – organizują zajęcia dzieciom, prowadzą zespoły, dokonują drobnych inwestycji w wioskach itd. Istnieje co prawda formalne przedstawicielstwo Kół Gospodyń Wiejskich – Rada Krajowa Kół Gospodyń Wiejskich, – może prowadzi rejestr aktywnych kół – proszę to sprawdzić. ul. Szkolna 2/4 pok. 202, 00-006 Warszawa, tel. (022) 827-30-01.

Inny sposób poszukiwania aktywnych kół gospodyń wiejskich to szukanie ich w  programach dotacyjnych Fundacji Wspomagania Wsi – www.fww.org.pl , która wspiera przedsięwzięcia realizowane przez Koła Gospodyń Wiejskich w ramach  swoich programów dotacyjnych np. Pożyteczne Ferie, Pożyteczne Wakacje, Nasza Wieś Naszą Szansą, Nasza Świetlica czy Kultura Bliska.  Proszę też szukać inicjatyw kół gospodyń wiejskich np. w naszym Atlasie Inicjatyw  – http://www.witrynawiejska.org.pl [jeśli są w naszej bazie to z pewnością są aktywne, bo musiały realizować bądź realizują jakieś przedsięwzięcie, trzeba szukać wg nazw organizacji – np. Koło Gospodyń Wiejskich w Konotopie] lub w bazie ngo – www.ngo.pl. To jest długa droga – bo musi Pan wyłuskać inicjatywy samych kół gospodyń wiejskich – ale nie znam szczegółowego rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Z pewnością tych aktywnych jest więcej niż w jakimkolwiek rejestrze, bo często nie występują o fundusze zewnętrzne tylko np. gminne i organizują w swoich wioskach wiele spotkań integracyjnych, koncertów, imprez itd. Proszę też pamiętać, że nazwy stowarzyszeń pod którymi „kryją” się koła gospodyń wiejskich mogą być różne, choć z reguły zachowują one w swoich nazwach hasło: koło gospodyń wiejskich.

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

Maturzyści ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców
09.07.2024
- 20.08.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 15.09.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 14.10.2024
Maturzyści ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców
09.07.2024
- 20.08.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 15.09.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 14.10.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!