Technikum rolnicze jak „mała politechnika”

repository_Magda-Gromek_zespol-piesni

Technika rolnicze w Golądkowie cieszą się dużą popularnością wśród uczniów. Absolwenci opuszczają szkołę z tytułami technika mechanizacji rolnictwa, żywienia i usług gastronomicznych, agrobiznesu, weterynarii i architektury krajobrazu. 

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie położony jest w gminie Winnica, w powiecie Pułtuskim. Powstała w 1924 roku placówka do dziś pielęgnuje dziedzictwo kulturowe gminy: w ostatnich latach szkoła otrzymała Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego za „Chleb Golądkowski na zakwasie” i „Golądkowski miód z mniszka„. Ponadto przy szkole w muzeum kolekcjonowane są nieużywane już sprzęty rolnicze, hodowane są konie i krowy polskich ras, działa zespół pieśni i tańca.

Szkoła łączy tradycję z nowoczesnymi metodami nauczania: na placu manewrowym uczniowie zdobywają uprawnienia do obsługi maszyn rolniczych, funkcjonuje nowoczesna kuchnia dla technikum gastronomicznego, aktywnie działa stowarzyszenie EkoGolądkowo. Uczniowie technikum architektury krajobrazu w tym roku zbudują zaprojektowany przez siebie ogród.

W ostatnich czterech latach szkoła pozyskała blisko 10 mln złotych środków pozabudżetowych. Uczniowie szkoły wraz z kadrą organizują szereg wydarzeń i spotkań, także dla mieszkańców, oraz biorą udział w szkoleniach, kursach, konkursach organizowanych przez inne placówki.

III Festyn Ekologiczny w Golądkowie

Jak wspomniano, szkoła kształci w pięciu zawodach. Planowane jest otwarcie dwóch nowych kierunków kształcenia: technik hodowca koni i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Jakie są zalety nauki w technikach? Uczniowie, którzy chcą kształcić się dalej w swoich zawodach (bądź dziedzinach pokrewnych) na studiach wyższych mają łatwiej. Absolwent, a obecnie nauczyciel w szkole w Golądkowie, wspomina, że po zakończeniu technikum mechanizacji rolnictwa, wiedza zdobywana na politechnice była bardziej przystępna. Ci, natomiast, którzy na studia się nie wybierają kończą szkołę z zawodem i szukają pracy. Część uczniów to młodzi rolnicy, którzy pomagają rodzicom w gospodarstwie. Dla nich istotna jest wiedza dotycząca opłacalności prowadzonego gospodarstwa, obsługa i naprawa maszyn rolniczych, hodowla zwierząt i uprawa roślin.

W Technikum Mechanizacji Rolnictwa uczniowie zdobywają uprawnienia obsługi maszyn rolniczych

O kształceniu w technikach rolniczych i o przygotowaniu uczniów do wejścia na rynek pracy, bądź dalszej nauki mówi dyrektor szkoły w Golądkowie Krzysztof Nuszkiewicz, Eliza Dembe-Stańczak – kierownik praktycznej nauki zawodu, Paweł Pieńkosz – nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych, Monika Zielińska-Nowak – nauczyciel przedmiotów zawodowych rolniczych, a także uczniowie.

 ***

Dziubińska Jadwiga (1874-1937), działaczka ruchu ludowego, popularyzatorka i organizatorka oświaty rolniczej. W latach 1900-1915 zorganizowała i kierowała szkołami rolniczymi w Pszczelinie, Kruszynku i Sokołówku. Wywieziona w 1915 do Rosji, organizowała pomoc dla jeńców wojskowych i cywilnych. W 1918 wróciła do kraju i w 1919 została posłanką do pierwszego sejmu z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego „Wyzwolenie”. Współautorka ustawy o szkołach rolniczych z 1920. W latach 1920-22 brała udział w organizowaniu repatriacji Polaków z Rosji. W 1927 zorganizowała seminarium dla nauczycielek szkół rolniczych przy Uniwersytecie Ludowym w Sokołówku.

Fotografie pochodzą z fanpage’a szkoły na portalu Facebook www.facebook.com/goladkowo.

Fot. nr 1 – Zespół Pieśni i Tańca Golądkowo utworzony w 1974 roku

Strona internetowa szkoły: www.goladkowo.pl

 

 

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!