Świetlica wiejska – wynajem sali przez Radę Rodziców

PYTANIE: Witam serdecznie. Szanowni Państwo jestem członkiem Rady Rodziców przy zespole szkół mieszczącym się na wsi. Jako Rada Rodziców chcemy zrobić wieczorek karnawałowy, a zyski z niego przeznaczyć na potrzeby placówki oświatowej typu pomoce naukowe, nagrody dla dzieciaków, usprzętowienie itp. Ów wieczorek chcemy zrobić w naszej wiejskiej sali. W związku z tym mam pytanie: Czy szkoła podlegająca pod gminę i Rada Rodziców jako reprezentant szkoły musi za wynajem sali płacić sołtysowi podlegającemu też pod gminę? Tym bardziej, że zysk ma być przeznaczony na pożytek publiczny w tym przypadku szkołę. Proszę o przedstawienie podstaw prawnych. Pozdrawiam.

ODPOWIEDŹ:

Szanowny Panie, w odpowiedzi na Pana pytanie dotyczące wynajmu sali w świetlicy wiejskiej na organizowany wieczorek karnawałowy przez Radę Rodziców szkoły – zarówno szkoła jak i świetlica wiejska podlegają pod gminę, więc rozmowy należy prowadzić z odpowiednimi urzędnikami gminnymi w porozumieniu z sołtysem.

Chyba, że gmina zdała świetlicę wiejską np. lokalnemu stowarzyszeniu itd., wtedy rozmowy prowadzi się z aktualnym właścicielem prawnym i sytuacja od strony prawnej nieco się zmienia – proszę sprawdzić w statucie sołectwa, kto jest właścicielem prawnym świetlicy, a najszybciej zapytać w gminie.

Domyślam się jednak, że świetlica jest placówką gminną, sołectwo (sołtys i rada sołecka) jako jednostka pomocnicza gminy opiekuje się budynkiem na określonych przez gminę zasadach, które powinny być zapisane w statucie sołectwa, w regulaminie świetlicy lub innym, lokalnym dokumencie prawnym.

Moim zdaniem członkowie Rady Szkoły powinni uzgodnić  (oczywiście za wiedzą sołtysa) z przedstawicielami gminy (burmistrzem/wójtem ew. dyrektorem gminnego ośrodka kultury, bo to zwykle GOK-i zarządzają świetlicami wiejskimi) zasady organizacji takiej imprezy. Gmina nie powinna robić przeszkód, ani w organizacji takiej imprezy, ani w zagospodarowaniu zysków z imprezy na cele szkoły. To tylko dobra wola urzędników gminnych. Natomiast taką rzecz trzeba wcześniej zgłosić i uzgodnić z właścicielem obiektu. Tak jak wspomniałam wcześniej, jeśli gmina nadal zarządza Waszą świetlicą wiejską powinna w statucie sołectwa i w regulaminie świetlicy mieć zapisane zasady organizacji imprez w świetlicy. Zwykle zyski z imprez zewnętrznych i dochodowych (ktoś z zewnątrz wynajmuje Waszą świetlicę na spotkanie, albo samo sołectwo organizuje sobie zabawę odpłatną) wracają do urzędu gminy – ale musi to być zapisane w statucie sołectwa i w regulaminie świetlicy, bądź w jakimś innym dokumencie wiążącym gminę z sołectwem.

Tak więc nie chodzi tu nawet o to, że zysk ma być przeznaczony na pożytek publiczny, bo tutaj nie ma zastosowania ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tylko lokalne prawo stanowione przez Waszą gminę. Może Państwa jeszcze dotyczyć ustawa o zbiórkach publicznych (obecnie jest zmieniana), ale na dotychczasowych zasadach – jeśli organizowana jest zbiórka publiczna na terenie gminy, powinno się ją zgłosić do urzędu gminy. Tak więc w Państwa sytuacji – wszystkie kroki prowadzą do urzędu gminy.

Mam nadzieję, że choć trochę rozjaśniłam sytuację. Proszę pamiętać, że moja odpowiedź nie ma charakteru porady prawnej. Wszystkie szczegółowe informacje powinniście Państwo uzyskać w Waszej gminie. Życzę udanej zabawy i wielu zysków dla uczniów szkoły.

Pozdrawiam serdecznie,

W imieniu Witryny Wiejskiej

ps. będę wdzięczna za informację zwrotną, jaki rezultat dała rozmowa z urzędnikami gminnymi w tej sprawie

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!