Czy można zbierać chrust w lasach państwowych?

Czy można zbierać chrust w lasach państwowych? Wyjaśnienia Rzecznik Prasowej Lasów Państwowych

 

Leżące w lesie drewno nie może być zabrane bez zgody i wiedzy leśniczego. Podobnie nie można samodzielnie wycinać gałązek na stroisz, zbierać mchu czy porostów na wianki lub stroiki, czy pozyskiwać chrustu brzozowego na miotły.

Las i każdy jego element jest dobrem społecznym, ale stanowi majątek skarbu państwa, którym zarządzają w imieniu społeczeństwa leśnicy. Każde nadleśnictwo w kraju ma określone zasady i procedury korzystania z tego majątku, cennik na drewno i stroisz. W lasach jest wiele miejsc i obiektów chronionych w różnych formach, które łatwo zniszczyć.

Jeżeli chcemy korzystać z lasu to najpierw odwiedźmy kancelarię leśniczego, gdzie uzyskamy pełne informacje. Każde drewno pochodzące z lasu podlega ewidencji i zasadom sprzedaży ustalonym w nadleśnictwie zarządzeniem nadleśniczego.

Nie można samodzielnie zbierać chrustu, czy gałęzi na ognisko. Jest to wykroczenie przewidziane karą określoną w kodeksie wykroczeń. Nie warto narażać się na kłopoty.

Samowyrób drewna czyli pozyskanie drewna w systemie PKN (pozyskanie kosztem i staraniem nabywcy) to najtańszy sposób zaopatrzenia się w drewno. Każde leśnictwo w kraju, oprócz sprzedaży drewna opałowego pozyskanego kosztem skarbu (gotowe do wywozu wałki opałowe) posiada określoną pulę drewna (najczęściej drobnicy- gałęzi i trzebionki opałowej) przeznaczoną do zaopatrzenia w drewno opałowe lokalnego rynku. W tym celu należy zgłosić się do miejscowego leśniczego, który wyznaczy miejsce wyrobu drewna (gałęzie i odpady drzewne po wykonanym zrębie, trzebieży lub czyszczeniu), przeszkoli z zasad bhp, ustali zasady przygotowania drewna i wystawi pisemne zezwolenie na wyrób. Jest ono jednocześnie zezwoleniem na wjazd do lasu  w celu dotarcia do miejsca wyrobu drewna. W wyznaczonym terminie leśniczy dokona pomiaru i wyceny drewna i sprzeda je nabywcy, wystawiając dokument-  asygnatę będący dowodem zakupu. Nie każde drewno w lesie przeznaczone jest na opał, dlatego to leśniczy wyznacza nabywcy miejsce i rodzaj drewna do samowyrobu oraz określa zasady współpracy, których należy ściśle przestrzegać.

 

Źródło: Informacja Rzecznik Prasowej Lasów Państwowych

***

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!