Poradnik praw pacjenta „Leczyć po ludzku”

POZNAJMY SWOJE PRAWA 

 

 

I.   PRAWO DO GODNOŚCI I INTYMNOŚCI

Mam prawo do tego, by zostać potraktowanym godnie i z szacunkiem dla mojej intymności.

 1. Nikt nie może wchodzić do gabinetu podczas badania.
 2. Inni pacjenci nie mają prawa wiedzieć, na co choruję.
 3. Studenci nie mogą mnie badać bez mojej zgody. 

II.   PRAWO DO INFORMACJI

Mam prawo wiedzieć, na co choruję, jakie jest proponowane leczenie i rokowanie, a jeśli mam wątpliwości, mam prawo prosić o inną opinię lub o zwołanie konsylium lekarskiego.

 1. Mam prawo zgodzić się na wykonanie badania czy zabiegu lub odmówić.
 2. Mam prawo upoważnić do informacji o moim zdrowiu inną osobę.
 3. Mam prawo żądać opinii drugiego lekarza.

Nikt nie może podsuwać mi w szpitalu zgody in blanco na wszystko, co będzie mi proponowane.

III.   PRAWO DO POUFNOŚCI

Mam prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej mojej choroby i mam prawo wymagać, by chroniono moje dane przed osobami przeze mnie nieupoważnionymi.

 1. Dokumentacja nie może być „rzucana” w dowolnych miejscach.
 2. Przy wypisie za szpitala mam prawo otrzymać kartę informacyjną.
 3. Mogę upoważnić kogoś do wglądu w moją dokumentację.
 4. Oryginał dokumentacji przechowuje szpital lub przychodnia.

Dokumentacja powinna być trzymana w rejestracji w szafce zamkniętej na klucz.

 

IV.   PRAWO DO ŚWIADCZEŃ

Mam prawo dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej (diagnostyki, rehabilitacji, leków, środków medycznych, pobytu w szpitalu) finansowanych ze środków publicznych.

 1. Muszę okazać dowód, że jestem ubezpieczony.
 2. Pewne grupy osób mogą leczyć się w ramach NFZ bez ubezpieczenia.
 3. Listę tego, co mi przysługuje, obejmuje tzw. koszyk świadczeń.
 4. Mam prawo wyboru lekarza.
 5. Do większości specjalistów potrzebuję skierowania.
 6. Na wizytę mogę się zarejestrować osobiście lub telefonicznie.
 7. Mogę być tylko na jednej liście kolejkowej.
 8. Gdy opuszczam szpital, przysługuje mi karta informacyjna.

Nawet jeśli nie jestem ubezpieczony, mam prawo skorzystać z pomocy w sytuacjach nagłych.

Jeśli nie mam skierowania do specjalisty, a mimo to specjalista udzieli mi świadczenia, NFZ obciąży kosztami mnie.

JAK USTAWIĆ SIĘ W KOLEJCE

Kiedy udajesz się do szpitala na zabieg, musisz liczyć się z tym, że zostaniesz wpisany na listę oczekujących. Dowiedz się, kto i co decyduje o twoim miejscu na liście, i co możesz zrobić, jeśli nie chcesz długo czekać.

 1. Należy ci się kartka z informacją.
 2. O twoim miejscu na liście decyduje lekarz.
 3. Możesz zapytać, gdzie będziesz czekał w kolejce.
 4. Możesz zapisać się do dowolnego szpitala w Polsce.
 5. Możesz leczyć się w UE.
 6. Jeśli rezygnujesz, musisz wypisać się z kolejki.
 7. Poskarżyć się możesz do NFZ.

Jeśli chcesz znaleźć w Polsce szpital, w którym jest krótsza kolejka, musisz niestety obdzwonić wszystkie lokalne oddziały NFZ – www.nfz.gov.pl

 

V.   PRAWO DO ZDOBYCZY MEDYCYNY

Mam prawo korzystać z aktualnych zdobyczy medycyny, zarówno w diagnostyce, jak w leczeniu.

 1. To lekarz wybiera najskuteczniejsze postępowanie.
 2. NFZ musi wybierać, które świadczenia sfinansuje.
 3. Zawartość koszyka świadczeń ustala minister zdrowia.

Nikt nie może stosować wobec mnie metod przestarzałych, ani też tych, które wciąż pozostają w fazie eksperymentu.

 

VI.   PRAWO DO KONTAKTU Z BLISKIMI

Mam prawo do towarzystwa bliskiej osoby podczas wizyty u lekarza czy zabiegu, a także do kontaktowania się z bliskimi i korzystania z ich opieki podczas pobytu w szpitalu.

 1. Mam prawo do odwiedzin.
 2. Mam też prawo do odmowy kontaktu z innymi.
 3. Zasady odwiedzin określa regulamin szpitala.
 4. Mam prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.
 5. Dodatkowa opieka pielęgniarki kosztuje.
 6. Zagrożenie epidemią może przeszkodzić w kontaktach.

W szpitalach dziecięcych rodzice powinni móc przebywać z dziećmi całą dobę.

 

VII.   PRAWO DO UMIERANIA W GODNOŚCI

Mam prawo do opieki duszpasterskiej i umierania w godności.

 1. Mam prawo kontaktu z duchownym mojej religii.
 2. Mogę nie chcieć rozmawiać o śmierci.
 3. Mam prawo do tego, by łagodzono moje cierpienie.
 4. Eutanazja jest w Polsce przestępstwem.
 5. Decyzję, czy wykonać sekcję zwłok podejmuje lekarz.
 6. Jeżeli nie chcę być dawcą narządów, muszę to zgłosić.

 

GDZIE I NA CO SIĘ SKARŻYĆ?

Jeśli personel szpitala, przychodni czy innej placówki medycznej naruszył moje prawa, mogę się na nią poskarżyć:

 1. Na personel i organizację.
 2. Na leczenie.
 3. Na błędy lekarskie.

Rzecznik praw pacjenta. Można się do niego skarżyć w większości spraw.

 

JAKO PACJENCI MAMY TEŻ OBOWIĄZKI 

Nie zapominajmy, że to nie tylko „biały personel” ma wobec nas obowiązki – m.in. poszanowania naszej godności, informowania o stanie zdrowia, czy zachowania tajemnicy lekarskiej. Także my jako pacjenci mamy obowiązki!

Wymienione poniżej obowiązki wynikają m.in. z przepisów prawa, regulaminów zakładów opieki zdrowotnej, obowiązku dbania o własne zdrowie, nie narażania zdrowia innych, racjonalnego wykorzystania wspólnych środków i stosowania się do zasad współżycia społecznego.

Mam obowiązek:

 1. Dbać o własne zdrowie i aktywnie uczestniczyć w profilaktyce zdrowotnej.
 2. Interesować się swoimi problemami zdrowotnymi i świadomie brać udział w leczeniu.
 3. Przestrzegać zaleceń personelu medycznego dotyczących diagnostyki, leczenia, rehabilitacji i zmiany trybu życia.
 4. Odnosić się kulturalnie do pracowników ochrony zdrowia, być uprzejmym, uczciwym, przedstawiać personelowi medycznemu wyczerpujące informacje dotyczące mojego stanu zdrowia, trybu życia i leczenia.
 5. Odnosić się z szacunkiem do innych pacjentów, szanować ich godność, intymność i poufność informacji ich dotyczących.
 6. Przestrzegać zasad higieny osobistej.
 7. Przestrzegać regulaminów porządkowych zakładów opieki zdrowotnej (zakaz używania środków odurzających, palenia tytoniu, samowolnego korzystania z urządzeń leczniczych, stosowanie się do rozkładu dnia, zachowanie ciszy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego itp.).
 8. Nie narażać innych pacjentów na ryzyko zdrowotne, związane na przykład z zakażeniem.
 9. Regularnie opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 10. Szanować mienie zakładu opieki zdrowotnej.

***

Opracowanie na podstawie artykułów o akcji „Leczyć po Ludzku” 

 

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Wybrane powiaty i miasta
13.05.2024
- 31.07.2024
cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Wybrane powiaty i miasta
13.05.2024
- 31.07.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!