Sołtys – kompetencje

PYTANIE:  Witam. Czy posiadacie Państwo w swoim zespole osobę mogącą udzielić porady z zakresu kompetencji sołtysa. Chodzi konkretnie o sytuację: czy sołtys może organizować za odpłatnością imprezę na której serwowany będzie alkohol zakupiony za zebrane pieniądze? Jak się ma do tego konieczność posiadania koncesji? Jestem przedsiębiorcą , prowadzę restaurację i ja muszę mieć wszystkie pozwolenia żeby serwować jakikolwiek alkohol. Dodatkowo impreza jest organizowana w budynku należącym do Urzędu Gminy. Czy jest to zgodne z prawem? Pozdrawiam [nazwisko znane redakcji]

ODPOWIEDŹ:

Witam, w odpowiedzi na pytanie o zakres kompetencji sołtysa – kompetencje sołtysa są określone w statucie Waszego sołectwa, uzgodnionym przez Zebranie Wiejskie, uchwalonym przez radę gminy. To po pierwsze.

Jeżeli sołtys sprzedaje alkohol musi mieć koncesję, jak każda inna osoba zajmująca się sprzedażą alkoholu. Jeśli częstuje alkoholem podczas organizowanej imprezy przez niego i mieszkańców sołectwa – nie musi mieć zgody. Jest to kwestia umowy (zgody) między organizatorem (sołtysem), a uczestnikami imprezy. Rozumiem, że alkohol i jakiś poczęstunek został zakupiony ze składek od uczestników imprezy, czyli de facto przez samych mieszkańców i nikt nie prowadził w tym wypadku sprzedaży alkoholu i innych artykułów?!

Inna kwestia, to miejsce serwowania alkoholu. Świetlica jest miejscem publicznym, budynkiem użyteczności publicznej – kwestię, czy może być w niej podawany alkohol i w jakich okolicznościach -powinien wyjaśnić przynajmniej regulamin tej świetlicy, bądź inne akty prawa lokalnego (np. zarządzenie wójta/burmistrza w tej sprawie).

Natomiast kwestie imprez organizowanych w świetlicy i pojawiającego się na nich alkoholu – przyznam szczerze, że nie jest to jasno regulowane prawem krajowym i pewnie też lokalnym. Tak jak wspomniałam, może być jakieś postanowienie w regulaminie świetlicy, może być jakaś wzmianka w statucie sołectwa lub w odrębnym zarządzeniu burmistrza/wójta i to wszystko. Przecież w świetlicach wiejskich, które służą do organizacji spotkań dla mieszkańców sołectwa są organizowane zabawy, imprezy rodzinne, na których podawany jest alkohol i jest to umowa (zgoda) między mieszkańcami, za wiedzą właściciela budynku – tj. gminy. Do takiej umowy społecznej należy też odpłatność za imprezę, pobieranie tzw. składkowej opłaty.

Natomiast dochód z organizacji imprez w świetlicy wiejskich zwykle przekazywany jest do gminy, która jest (zazwyczaj) właścicielem świetlicy. I tę kwestie też reguluje statut sołectwa. Gmina oczywiście może wyrazić zgodę na inne zagospodarowanie dochodu z imprezy (np. przeznaczyć je na cele sołectwa), ale musi być to wcześniej uzgodnione na piśmie między gminą a sołectwem. To jednak jest już inna sprawa, wykraczająca poza przedmiot Pani pytania.

Podaję Pani najważniejsze przepisy dotyczące jednostek pomocniczych samorządu gminnego – sołectw:

– ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

– ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim

– przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikah samorządowych

Akty prawa miejscowego:

– statuty uchwalone przez radę gminy

– plany

– regulaminy

– uchwały rady gminy

– zarządzenia wójta/burmistrza

Nadmieniam, że moja odpowiedź w tej sprawie nie ma charakteru porady prawnej, a jest tylko informacją i próbą pomocy Pani w wyjaśnieniu tej sytuacji.

z pozdrawieniami,

Monika Kaczmaryk

www.witrynawiejska.org.pl

 

 

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!