Zbudować partnerstwo to znaczy połączyć społeczność lokalną- rozmowa ze Sławomirem Skwarkiem, Wójtem Gminy Adamów

repository_SLSKW

Pan Sławomir Skwarek, dzisiaj Wójt Gminy Adamów w 2000 roku, jako dyrektor szkoły podstawowej zachęcił rodziców i nauczycieli do podjęcia decyzji o jej zamknięciu. Jest to rzadki przypadek, kiedy to dyrektor szkoły  zgodnie z nauczycielami i rodzicami występuje z taką inicjatywą. Nie było innego wyjścia, z powodu reformy oświatowej, która właśnie była realizowana, wójt chciał ograniczyć liczbę godzin, łączyć klasy z powodu małej frekwencji oraz łączyć oddziały szkolne. Według ówczesnego dyrektora szkoły, pana Skwarka poprowadzenie szkoły przez stowarzyszenie mogło okazać się lepsze i tańsze.

Okazało się to słuszną koncepcją. Dzisiaj na terenie tej gminy(Gmina Wojcieszków) istnieje szkoła i przedszkole. W szkole uczy się ponad 70 uczniów. Szkoła ma się dobrze, ma mocny budżet, nauczyciele nadal pracują a rodzice są zadowoleni. Szkoła nadal znajduje się w starym historycznym budynku, który był zaniedbany a w tej chwili obserwatorzy gminnej oświaty wskazują na tę szkołę , jako placówkę, w której nastąpił największy postęp w dziedzinie remontów.

 Szkoła w Burcu(Gmina Wojcieszków) została zlikwidowana na prośbę ówczesnego dyrektora szkoły w pełnej zgodzie z nauczycielami i rodzicami. W jej miejsce powstała szkoła prowadzona przez Wiejskie Stowarzyszenie Oświatowo Kulturalne „Przymierze”.

O kulisach powstawania szkoły, o dzisiejszej sytuacji w gminie, o  Malinowej Wsi, o istocie funduszu sołeckiego opowiada Wójt Gminy Adamów, pan Sławomir Skwarek.

Opracowanie: Piotr Subotkiewicz

***

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!