Ekonomia społeczna na Leżajszczyźnie

Group holding together as different  people putting their hands connected linked together and community trust and faith metaphor showing unity.Teamwork concept.

W powiecie leżajskim działają od ponad roku dwie spółdzielnie socjalne. Jedna w Leżajsku, druga w nieodległym od tego miasta Dębnie. Jak mówi Sławomir Spaczyński, koordynator projektu „Podkarpackie spółdzielnie socjalne”, realizowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego, w utworzeniu w krótkim czasie dwóch spółdzielni na terenie powiatu, duży udział ma dyrektorka Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku, Agnieszka Czapla.

Spółdzielnia Socjalna „Bajkolandia” została założona w 2010 r., ale działalność rozpoczęła 1 września w roku następnym. W komunikacie internetowym spółdzielnia poinformowała, że od tegoż dnia przy szpitalu w Leżajsku została otwarta sala zabaw pod nazwą „Bajkolandia” dla najmłodszych mieszkańców powiatu leżajskiego. „Bajkolandia” to nic innego jak przedszkole, ale o szerokiej i zróżnicowanej ofercie. Można do niego oddać dzieci na standardowe osiem godzin dziennie, ale także na pięć czy nawet na dziewięć godzin. „Bajkolandia”oferuje także opiekę godzinową. To oferta dla tych, którzy muszą coś pilnego załatwić w godzinę, dwie lub trzy, a nie mają komu powierzyć w tym czasie opieki nad dzieckiem. „Bajkolandia” zorganizuje także dziecku urodziny, a w okresie letnim przyjmie je także na półkolonie. W każdym przypadku zapewnia fachową piekę i szeroki, różnorodny wachlarz zajęć.

Spółdzielnia Socjalna „Dębinianka” w pobliskim Dębnie za główny przedmiot swej działalności obrała gastronomię. Wypieki, chwalone przez tych, którzy je kosztowali, pizza to specjały oferowane przez „Debiniankę”.

Ale w Leżajsku działają jeszcze inne instytucje, których działalność wpisuje się w szeroki wachlarz zagadnień związanych z ekonomią społeczną. Jedna z tych instytucji obchodzić będzie za niespełna dwa lata swoje dwudziestolecie. To Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju.

Trzeba by się cofnąć o 19 lat, do roku na przykład 1993, by uzmysłowić sobie, jakie były warunki, w których rodziła się przedsiębiorczość Polaków. Każdy, kto chciał odpowiedzieć na apel Lecha Wałęsy i „wziąć sprawy w swoje ręce”, dreptał bezradny w obszarach niewiedzy. W październiku 1993 r. spotkało się w Leżajsku kilkoro ludzi, którzy znali się już wcześniej i założyli Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju.

Cel, jak sama nazwa stowarzyszenia wskazuje, był oczywisty – podejmowanie działań, rozwojowych na terenie powiatu. Krzysztof Rogowski, dziś szef LSR i jeden z jego współzałożycieli, czasy sprzed 19 lat ma, jak mówi, przed oczyma. Był wtedy kierownikiem Urzędu Pracy w Leżajsku i oczywiście widział ówczesną rzeczywistość przez pryzmat swojej zawodowej działalności.

– Działo się wtedy wiele – wspomina Krzysztof Rogowski. – Walił się przemysł niekonkurencyjny wobec Zachodu, na który otworzyła się Polska ze swoim dużym przecież rynkiem. Jednocześnie ówczesny rząd wysyłał do społeczeństwa jednoznaczne komunikaty: bierzcie sprawy w swoje ręce. I ludzie zaczęli je brać, ale wiedza dotycząca prowadzenia działalności gospodarczej była nieomal zerowa.

Dziś to może wydawać się śmieszne, ale wtedy wcale nie do rzadkości należały przypadki, że prowadzący działalność gospodarczą dopiero podczas kontroli pracowników Urzędu Skarbowego dowiadywał się, że istnieje coś takiego, jak podatki i że trzeba je płacić. Doradztwo finansowe, podatkowe, biura rachunkowe, to wszystko dopiero się rodziło, powstawało. Skoro oczywistym celem działalności stowarzyszenia było tworzenie warunków dla rozwoju, należało w jego ramach skoncentrować się na pomaganiu rodzącej się przedsiębiorczości, wszak stwierdzenie, że główną dźwignię rozwoju stanowi przedsiębiorczość, jest oczywiste.

Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju było przez minionych kilkanaście lat kreatorem wielu inicjatyw i przedsięwzięć prorozwojowych. W powiecie leżajskim jest wielu, dziś świetnie prosperujących w małym biznesie przedsiębiorców, którzy nigdy nie rozpoczęliby działalności, gdyby nie mieli wsparcia szkoleniowego, a nade wszystko finansowego ze strony Stowarzyszenia. Między innymi dlatego, że Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju znakomicie wpisało się w realizacje projektów pomocowych Unii Europejskiej, pozyskując środki na rozwój lokalnej przedsiębiorczości. LSR, to instytucja, która w znaczący wywiera piętno na rozwój lokalnej przedsiębiorczości, w szczególności w odniesieniu do małej przedsiębiorczości.

Kolejną instytucją, która wpisuje się w szeroko rozumianą sferę ekonomii społecznej w powiecie leżajskim, jest Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Szansa”. Cele działalności stowarzyszenia są różnorodne, a do najważniejszych należą: inicjowanie i podtrzymywanie współpracy między instytucjami, organizacjami pozarządowymi i pracodawcami z zakresu spraw społecznych, wspieranie organizacji i instytucji w procesie pozyskiwania i wydatkowania środków zewnętrznych, przeciwdziałanie przejawom dyskryminacji oraz wykluczeniu społecznemu, wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży oraz rozwoju osobistego i zawodowego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Źródło: Biznes i Etos – Nr 4(4)/2011 grudzień

***

Wydawca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”
Redakcja: 35-074 Rzeszów, ul. Gałęzowskiego 6/319
tel./fax: 017 852 85 26, e-mail: krzysiek@procarpathia.pl
www.procarpathia.pl ; www.skarbypodkarpackie.pl ;
www.zielonepodkarpacie.pl ; www.karpaty-turystyka.pl

Projekt Podkarpacka Akademia Ekonomii Społecznej współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!