Fundusze na budowę nowej świetlicy

PYTANIE: Witam Panią. Bardzo proszę o pomoc. Może opiszę o co mi chodzi. Od lutego jestem pierwszy raz sołtysem. W ubiegłym roku w czerwcu w naszej miejscowości pękł wał (….). Wszystko zostało zalane łącznie z domami. Naszym pragnieniem jest postawić świetlicę, ponieważ nasza młodzież nie ma gdzie się spotykać. Przed powodzią spotykali się w starej szkole, która teraz nie nadaje się do niczego.
Wszystko się zawaliło łącznie z piecami kaflowymi. Szukałam w Internecie i znalazłam kontakt do Pani. Proszę mi uwierzyć, że nasza wieś po powodzi pragnie spotykać się, rozmawiać bez względu na wiek . Główna przeszkoda to brak lokalu. Założyliśmy Koło Gospodyń Wiejskich w Ostrowie, mamy konto, ale to mało. Bardzo proszę o pomoc, może jakąś podpowiedź. Zależy mi strasznie na tej świetlicy. pozdrawiam (…)-sołtys wsi (…) a zarazem przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich.

ODPOWIEDŹ: Witam Panią serdecznie, na pewno możliwości pozyskania funduszy na budowę nowej świetlicy jest sporo, zwłaszcza, że Państwa wioska ucierpiała podczas zeszłorocznej powodzi, więc jest mocne uzasadnienie otrzymania dotacji. Szukałabym możliwości pozyskania funduszy ze środków po-powodziowych, które są dostępne dla gminy i starostwa, pod warunkiem, że starają się o nie. Powinniście Państwo porozmawiać jako sołectwo (Pani jako sołtys oraz członkowie rady sołeckiej), a także przedstawiciele KGW z Waszym wójtem/burmistrzem i starostą w tej sprawie. Pierwsze kroki skierowałabym właśnie tam. Jesteście aktywni, chcecie działać we wsi, rozwiązywać lokalne problemy – gmina powinna Was wesprzeć.

Może jest we wsi jakiś gminny lokal, który może być udostępniony mieszkańcom jako świetlica? Tak byłoby najlepiej dla Państwa grupy, bo udźwignąć koszt postawienia nowego budynku dla lokalnej społeczności to bardzo trudne, pracochłonne przedsięwzięcie, zwłaszcza jeśli nie uczestniczy w tym w znaczniej części gmina. Potem trzeba ten budynek wyposażyć i utrzymać i robi się z tego ogromna kwota potrzebnych środków do zdobycia. Może gdzieś jest taki dom, który po odpowiednim remoncie, nadawałby się na świetlicę? I najlepiej, gdyby był własnością gminy lub mógł stać się własnością np. KGW za symboliczną złotówkę. Wtedy Wasza społeczność poniosłaby tylko koszty związane z remontem świetlicy i jej utrzymywaniem a nie dodatkowo – z wybudowaniem nowej siedziby.

Jeśli nie, to trzeba przygotować najpierw plan pozyskiwania funduszy i odpowiedzieć sobie na parę pytań. Od razu zaznaczę, że to raczej nie będzie jedno źródło, ale kilka, kilkanaście. I że to działanie trzeba rozłożyć sobie na lata. Trzeba przygotować projekt przedsięwzięcia, kosztorys, nie tylko po, byście Państwo wiedzieli, ile musicie uzbierać pieniędzy i w jakim czasie jest to możliwe, ale takie będzie oczekiwanie potencjalnych
darczyńców.

Czy macie Państwo miejsce na postawienie świetlicy? (za tym idą inne pytanie, na które musicie sobie teraz odpowiedzieć – zgoda na budowę (jaki czas oczekiwania), projekt budynku (Wasz pomysł, kto zrobi projekt, jaki będzie koszt projektu), kosztorys (koszty postawienia i wyposażenia budynku łącznie z projektem), kto będzie właścicielem prawnym budynku, właścicielem, który może podpisywać umowy, ma konto bankowe? – Koło Gospodyń Wiejskich? Bo przecież nie będziecie budować świetlicy gminie (do tej pory to gmina była
właścicielem świetlicy), w tej nowej sytuacji możecie wybudować budynek, który będzie własnością Waszej lokalnej organizacji. itd. Czy miejsce, o którym Państwo myślicie jest wystarczająco oddalone od wału i nie grozi mu ponowne zalanie? Po co taka świetlica w Waszej miejscowości, co miałoby się tam dziać, jakie grupy, kółka, co było do tej pory, jakie macie plany, jak sobie wyobrażacie realizację itd.

Jeśli chodzi o środki prywatne i pozarządowe:

Ważnym źródłem może okazać się dla Was Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Fundacja im. M.Rataja  ze swoim programem dotacyjnym Razem Możemy Więcej. Podaję ich stronę: www.efrwp.pl Właśnie ogłosili VII edycję.

Trzeba też przyjrzeć się, jakie dotacje są możliwe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Waszym regionie – proszę pytać w Urzędzie Marszałkowskim o działanie nr 3.3. Odnowa i rozwój wsi, gdzie przewidziane są dofinansowania dla projektów inwestycyjnych, a na jedną miejscowość może przypadać 500 tys.złotych. Tu powinna Wam przyjść z pomocą Wasza gmina, zarówno informacją o tych środkach, jak i zaangażowaniem w zdobycie tych środków dla Was.

Wiele możliwości wsparcia projektów typu „odnowa wsi” jest w ramach konkursów ogłaszanych przez Lokalne Grupy Działania, tzw. Małe Projekty – do wys. 25.000 złotych przy całkowitej wartości projektu 100.000 złotych. Trzeba szukać dokumentu: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju na stronie Waszego urzędu marszałkowskiego, albo bezpośrednio na stronie organizacji, która jest Waszą Lokalną Grupą Działania lub pytać w gminie.

Trzeba też sprawdzić w swoim urzędzie gminy, czy sama gmina ogłasza co roku (i kiedy, na jakich warunkach) lokalny konkurs grantowy dla organizacji z terenu gminy. Takie konkursy ogłaszają też starostwa. Tam też mogą być środki na Wasze przedsięwzięcie – oczywiście na jakiś jego etap, nie całość.

Ponadto, jeśli chodzi o fundusze europejskie warto zwrócić uwagę na PO KL i dwie ścieżki finansowania:

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI: Priorytet VII.

Działania:

7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

szczegółowe informacje: www.efs.gov.pl

W każdym województwie działa tzw. Punkt Informacyjny o funduszach europejskich. Adres swojego najbliższego Punktu znajdzie Pani na stronie internetowej: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Podpowiadam też źródła, które mogą się przydać na późniejszym etapie, kiedy będziecie Państwo realizowali już jakieś działania w świetlicy. W ramach takich działań/projektów też można pozyskać częściowo pieniądze np. na wyposażenie świetlicy.

– Fundacja Orange: dla organizacji zajmujących się edukacją kulturalną.
www.fundacja.orange.pl

– Program Równać Szanse – dla organizacji i grup, które podejmują działania na rzecz wyrównywania szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym 13-19 lat z małych miejscowości

– Być może w Państwa gminie/powiecie działa też Lokalna Organizacja Grantowa lub Fundusz Lokalny. Te organizacje ogłaszają własne konkursy grantowe o różnej tematyce dla lokalnych organizacji, a także ważny konkurs pn. Działaj Lokalnie. Proszę sprawdzić czy na Państwa terenie działa taka organizacja:
www.dzialajlokalnie.pl

Jeśli będzie Pani miała jakieś wątpliwości odnośnie tego co napisałam, czy dodatkowe pytania, proszę śmiało pisać.

W imieniu redakcji Witryny Wiejskiej,
serdecznie Panią pozdrawiam i życzę powodzenia w realizacji planów,

 

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

Cała Polska
14.05.2024
- 30.09.2024
Cała Polska
16.05.2024
- 23.06.2024
Cała Polska
21.05.2024
- 31.10.2024
Cała Polska
14.05.2024
- 30.09.2024
Cała Polska
16.05.2024
- 23.06.2024
Cała Polska
21.05.2024
- 31.10.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!