Fundusz na sprzęt muzyczny dla orkiestry dętej

PYTANIE: Witam, Nazywam się […] mam 21 lat, prowadzę nowo powstałą orkiestrę dęta. Pieniądze na pierwsze instrumenty dostaliśmy od Pana wójta. Mam pytanie, co możemy zrobić, by otrzymać dofinansowanie na instrumenty z projektu unijnego ? Czy będą w roku 2012 projekty skierowane pod taką działalność. W orkiestrze gra młodzież. Z góry dziękuję za odpowiedź.

ODPOWIEDŹ:

Witam serdecznie, pisząc wprost – trudno będzie pozyskać fundusze na sam zakup instrumentów, chyba, że znajdzie Pan sponsorów wśród firm prywatnych z Pana okolicy – co też jest możliwe i trzeba wziąć pod uwagę.

W przypadku ubiegania się o środki z funduszy unijnych oraz z innych źródeł (fundacji i stowarzyszeń) trzeba na początku przygotować projekt działania zespołu muzycznego (orkiestry), bo rozumiem, że zespół już powstał. Nie chcę Panu podpowiadać, jakie cele możecie sobie założyć(muzyczne, historyczne, integracyjne itp.), bo na pewno takie już macie i z pewnością macie jakiś plan działań (poznanie określonego repertuaru, próby, koncerty, wystąpienia itd.) Taki projekt składa się z opisanego celu działania, poszczególnych działań/zadań, harmonogramu, rezultatów, które chcecie osiągnąć po jakimś czasie i kosztorysu, w którym m.in. umieścicie zakup instrumentów. Musicie Państwo się zastanowić, jakie działania chcecie rozpocząć na rzecz młodzieży czy innych mieszkańców (wsi/gminy) i jakich rezultatów oczekujecie (projekt), a dopiero pod tym kątem dobierać instytucje dotujące, które mają swoje priorytety i programy dotacyjne.

Polecam nasz poradnik, jak napisać projekt, bo to na pewno Państwa czeka:
http://www.witrynawiejska.org.pl/strona.php?p=1410

Zwracam Panu uwagę na kilka możliwych źródeł:
– Fundusze Lokalne lub Lokalne Organizacje Grantowe – Program Działaj Lokalnie www.dzialajlokalnie.pl [znajdźcie swój Fundusz Lokalny ew. Lokalną Organizację Grantową działająca na Waszym terenie i pytajcie o terminy konkursów dotacyjnych]

– Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – program „Razem Możemy Więcej” http://www.efrwp.pl/
– Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży – program Równać Szanse (konkurs regionalny  te konkursy są ogłaszane co roku). www.rownacszanse.org.pl

– Fundacja Orange: www.fundacja.orange.pl

http://www.fundacja.orange.pl/index.php?LANG=pl&page_ID=5

– Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga, jednym z priorytetów tej Fundacji tj. edukacji – jest wspieranie działań związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego i twórczości artystycznej dzieci i młodzieży: http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6138.htm

Środki z funduszy unijnych przeznaczane są zwykle na duże przedsięwzięcia, ale możecie Państwo dopytać o dofinansowanie z PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013- trzeba przyjrzeć się, jakie dotacje są możliwe z PROW w Waszym regionie – proszę pytać o konkursy ogłaszane przez Lokalną Grupę Działania w Waszym powiecie/gminie (tzw. Małe Projekty), ew. zajrzeć na stronę Waszego Urzędu Marszałkowskiego. Lokalną Grupą Działania może być stowarzyszenie, fundacja, lokalna agencja. Informacje o tym, kto pełni rolę Lokalnej Grupy Działania powinny być dostępne w urzędzie Waszej gminy.

Warto też zastanowić się, kto może wystąpić w Waszym przypadku z wnioskiem o dotację. Chodzi tu o podmiot prawny, który może zawierać umowy i który ma konto w banku. Może to być np. lokalne stowarzyszenie, które w Waszym imieniu wystąpi z wnioskiem o dotację (może być Ochot.Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich – ale koniecznie muszą być to podmioty zarejestrowane, dysponujące własnym kontem bankowym). Nie może to być to osoba prywatna i jej prywatne konto. Zwracam Panu na to uwagę, żeby wcześniej to przemyśleć.

Gdyby miał Pan jakieś dodatkowe pytania, gdyby coś było niejasne, proszę pisać.

W imieniu redakcji Witryny Wiejskiej,

 

 

 

 

 

 

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!