Te księżyce nad inną już chodzą planetą

repository_TEKSzaj
Ze wstępu do publikacji „Te księżyce nad inną już chodzą planetą. Sentymentalna podróż do lat minionych, czyli rzecz o wielokulturowości Ziemi Jarosławskiej”

W czasach kultury obrazu, gdy upływający czas bezpowrotnie zaciera cenne ślady naszej przeszłości, z szacunku do własnej historii, różnorodności i wielokulturowości miejsca, w którym żyjemy, narodził się projekt „Historia Obrazem Pisana. Losy Jarosławskich Żydów”. 

Niewielu ludzi wie, a jeszcze mniej pamięta, że przed wybuchem II wojny światowej Ziemia Jarosławska tętniła życiem wielu narodów, a jej mieszkańcy nie byli automatycznie utożsamiani z Polakami – tak jak ma to miejsce obecnie. Obok siebie, w zrozumieniu, a często także w przyjaźni, współistnieli, głównie Polacy, Ukraińcy oraz Żydzi. Każdy miał swoją świątynię, obyczaje, święta. Każdemu należał się taki sam szacunek.

Dzięki „Historii Obrazem Pisanej”, jej uczestnicy ujrzeli miniony świat i barwne życie jego mieszkańców. Mogli wędrować ścieżkami, które niegdyś przemierzali ich dziadkowie – udać się na targ, kupić bułki w małej, wiejskiej piekarni, czy sprzedać jabłka w sklepiku prowadzonym przez sędziwego Żyda. Poznali urok dawnych przyjaźni, a także smak miłości, którą niejednokrotnie, brutalnie przerywał zły i okrutny los.

Projekt „Historia Obrazem Pisana. Losy Jarosławskich Żydów” to, obok relacji i wspomnień, spisanych wśród najstarszych mieszkańców Ziemi Jarosławskiej, również kolekcja strojów inspirowanych ubiorami ludowymi z okresu 20 – lecia międzywojennego, fotografie, rysunki, linoryty i rzeźby, a także „Kalendarz Wielokulturowy” i plansze edukacyjne dla najmłodszych – uczące szacunku i tolerancji. 

Produkty projektu, są symbolami minionej epoki, świadectwem jej wielokulturowości. Biorąc do ręki każdy z nich, otwieracie bramy nieznanego dziś świata – świata, który jeszcze nie uległ uprzedzeniom i stereotypom, którego w gruzy nie obróciła wojna. 

Marlena Dudek
Łukasz Zagrobelny

POBIERZ KSIĄŻKĘ W  PLIKU PDF

Źródło: http://www.izbapamieci.org.pl/

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!