Filmowa prezentacja warsztatów „Krajobraz wsi polskiej”

repository_kr1minix

Warsztaty odbyły się 16 maja 2009r. w Marózie, w ramach VIII Spotkania Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich. 

Krajobraz wsi polskiej, Włodzimierz Witkowski

Plansze z warsztatów

Plansza 1, Plansza 2, Plansza 3, Plansza 4, Plansza 5, Plansza 6, Plansza 7, Plansza 8, Plansza 9, Plansza 10, Plansza 11, Plansza 12, Plansza 13, Plansza 14, Plansza 15, Plansza 16

Włodzimierz Witkowski
Architekt, absolwent Politechniki Łódzkiej (1988), adiunkt w Instytucie Architektury i Urbanistyki PŁ, od 1992 r. specjalista w Regionalnym Ośrodku Badań i Dokumentacji Zabytków w Łodzi, w latach 1999-2003 także starszy specjalista w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Łodzi.

Od 1995 opiekun Koła Naukowego Studentów Architektury PŁ „IX Piętro”. Organizator i kierownik jedenastu Wypraw Naukowych Studentów Architektury PŁ w Karpaty Wschodnie – HUCULSZCZYZNA 1995-2008, w ramach których odbywały się pomiary inwentaryzacyjne tradycyjnej, ludowej oraz sakralnej drewnianej architektury huculskiej a także pomiary obiektów polskiego dziedzictwa kulturowego na dawnych Kresach południowo-wschodnich.

Zainteresowania naukowe – architektura drewniana, w tym ludowa ukraińskich grup etnograficznych.

Zainteresowania Huculszczyzną zwieńczone doktoratem pt. Architektura drewniana Huculszczyzny. Budowle świeckie, napisanym pod kierunkiem prof. Radosława Radwana-Dębskiego i obronionym w 2004 r. na Politechnice Łódzkiej, nagrodzonym przez Ministra Infrastruktury w 2005 r.

Autor i współautor wielu artykułów oraz kilku książek naukowych i popularno-naukowych.

W latach 2007-2008 kierownik Studiów Podyplomowych „Ochrona Historycznych Struktur Budowlanych”, realizowanych na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ.

Rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie opieki nad zabytkami w dziedzinie krajobraz kulturowy w specjalizacji rewitalizacja zabytkowych obszarów wiejskich w kadencji 2005-2008. Zaakceptowany przez MKiDN na rzeczoznawcę w kolejnej kadencji.

Członek Izby Architektów RP i Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS.

***

VIII Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich było zorganizowane w ramach programu e-VITA III i współfinansowane przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Fundację Wspomagania Wsi.

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!