Fundusz sołecki a działkowicze

PYTANIE: Szanowni Państwo, bardzo proszę o wyjaśnienie i interpretację prawną, dotyczącą prawa do głosowania na wiejskim zebraniu, zwołanym przez Sołtysa w sprawie zadysponowania sołeckim funduszem. Moje pytanie odnosi się  do prawa głosu tzw. „Działkowiczów”. Mam tu na myśli liczną w naszej wsi grupę właścicieli nieruchomości o przeznaczeniu rekreacyjnym. Realia są takie, że „Działkowicze” płacą podatki od swoich zabudowanych nieruchomości gruntowych i domów rekreacyjnych ponad dwukrotnie wyższe, niż gospodarze, nie mając prawa do współdecydowania o dysponowaniu sołeckim funduszem. W Statucie Sołectwa, w preambule zapisano, że „…Sołecką wspólnotę samorządową stanowią mieszkańcy sołectwa, którzy stale zamieszkują na jej terytorium…”. Będę zobowiązany za wyjaśnienia, z wyrazami szacunku.

ODPOWIEDŹ: Szanowny Panie, nie jestem prawnikiem, zwrócę jednak Panu uwagę na następującą kwestię:

ustawa o funduszu sołeckim wyraźnie wskazuje, że projekt planu wydatków funduszu w części dotyczącej danego sołectwa uchwala Zebranie Wiejskie na wniosek sołtysa lub rady sołeckiej lub co najmniej 15 mieszkańców sołectwa. Mówiąc wprost – głosować w sprawie celu przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego mogą wszyscy mieszkańcy danego sołectwa. Dlatego nie ma tu znaczenia typ własności czy rodzaj prowadzonej działalności przez mieszkańców sołectwa, ani wysokość i rodzaj podatków. Ważny jest fakt zamieszkiwania danego sołectwa (nie jest istotne zameldowanie, ale mieszkanie w danym miejscu i jakiś trwały, udokumentowany związek z tym miejscem). Jak sam statut Waszego sołectwa wskazuje „… Sołecką wspólnotę samorządową stanowią mieszkańcy sołectwa, którzy stale zamieszkują na jej terytorium…” Nie wiem, czy Państwo stale zamieszkują to sołectwo, czy tylko w pewnych okresach, np. w lecie i nie wiem, jak to może być interpretowane od strony prawnej? Myślę, że jest to ciekawa kwestia prawna i nie wiem, czy została już przez kogoś rozwikłana? Dobrym adresatem tego pytania będzie: Stowarzyszenie Lokalnych Grup Obywatelskich, które
http://www.funduszesoleckie.pl/12,35,fundusz_solecki_w_pytaniach_i_odpowiedziach.html

serdecznie pozdrawiam,

W imieniu redakcji Witryny Wiejskiej,

 

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!