Jak rozpocząć realizację projektu z młodzieżą z wioski?

PYTANIE: Witam serdecznie, jestem młodym Sołtysem na Mazowszu. Poprzedni Sołtysi praktycznie nic nie zrobili dla naszej miejscowości. Mam dość patrzenia jak młodzież przesiaduje pod sklepem, czy na przystanku, czy włóczy się gdzieś. Jako Sołtys chciałbym im jakoś zagospodarować czas, żeby np. nie przychodziły im do głowy głupie rzeczy. Zacząłem się zastanawiać nad świetlicą wiejską.  Chciałbym zapytać z jakich fundacji, organizacji  czy innych źródeł można pozyskać fundusze na cele społeczne? Dodam, że na Urzędzie Gminy nie bardzo mogę polegać. Czy ja, jako Sołtys, bądź Rada Sołecka może z własnej ręki składać jakieś wnioski? Z góry dziękuje i pozdrawiam.

ODPOWIEDŹ: Szanowny Panie, po pierwsze jako rada sołecka możecie Państwo ubiegać się o zewnętrzne dotacje (oczywiście nie zawsze, ale wiele instytucji dotujących honoruje rady sołeckie, m.in. nasza Fundacja Wspomagania Wsi). W przypadku kiedy to rada sołecka, czy nawet jakaś grupa nieformalna złożona z mieszkańców wsi, czy samej młodzieży ubiega się o dofinansowanie – musi znaleźć lokalnego partnera – podmiot prawny, który dysponuje kontem w banku [dotacje nie mogą być przelewane na prywatne konto]. Takim partnerem może być lokalna, zarejestrowana i dysponująca kontem Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich czy inne lokalne stowarzyszenie/fundacja z Waszej wsi czy okolicy. Wtedy trzeba tylko sprawdzić, czy Wasz cel dotacji jest zgodny z celami statutowymi tej organizacji udostępniającej konto i oczywiście dogadać się z tą organizacją.

Jeśli chodzi o źródła, to odsyłam Pana do naszych przewodników po źródłach finansowania (i zawsze trzeba sprawdzać kto może występować o fundusze do danego źródła, czy programu dotacyjnego, bo to jest dość zróżnicowane).
http://ww.org.pl/data/VademecumPoFunduszach_kwiecien2010.pdf
http://ww.org.pl/data/VademecumPoFunduszach_kwiecien2010.pdf
http://ww.org.pl/strona.php?p=2549

Źródła należy dobierać do Waszego pomysłu – projektu, czyli najpierw musicie Państwo się zastanowić, jakie działania chcecie rozpocząć na rzecz młodzieży i jakich rezultatów oczekujecie (projekt), a dopiero pod tym kątem dobierać instytucje dotujące, które mają swoje priorytety i programy dotacyjne.

Zwracam Panu jednak uwagę na kilka możliwych źródeł:
– Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży – program Równać Szanse (regionalny i ogólnopolski, regionalny – kolejna edycja konkursu regionalnego będzie ogłoszona 1 sierpnia, ogólnopolski – termin w tym roku minął 22 lutego, ale te konkursy są ogłaszane co roku). www.rownacszanse.org.pl

– Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – program „Razem Możemy Więcej” http://www.efrwp.com.pl/

– Fundusze Lokalne lub Lokalne Organizacje Grantowe – Program Działaj Lokalnie www.dzialajlokalnie.pl [znajdźcie swój Fundusz Lokalny ew. Lokalną Organizację Grantową działająca na Waszym terenie i pytajcie o terminy konkursów dotacyjnych] Jeśli chodzi o Program Działaj Lokalnie – kolejna edycja będzie niebawem ogłaszana.

– Fundacja Orange: www.fundacja.orange.pl

Jeśli myśli Pan o wybudowaniu świetlicy, to warto też poszukać
dofinansowania w programach unijnych np. PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2012
Trzeba przyjrzeć się, jakie dotacje są możliwe z PROW w Waszym regionie – proszę pytać w Urzędzie Marszałkowskim o działanie nr 3.3. Odnowa i rozwój wsi, gdzie przewidziane są dofinansowania dla projektów inwestycyjnych, a na jedną miejscowość może przypadać 500 tys.złotych. Wiele możliwości wsparcia projektów typu „odnowa wsi”jest w ramach konkursów ogłaszanych przez Lokalne Grupy Działania, a 2011 rok to już kolejny rok ogłaszania konkursów przez LGD. Będą to małe projekty dofinansowane do wys. 25.000 złotych przy całkowitej wartości projektu 100.000 złotych. Trzeba szukać dokumentu: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju na stronie Waszego Urzędu Marszałkowskiego, albo bezpośrednio na stronie organizacji, która
jest Waszą Lokalną Grupą Działania.

Gdyby Pan miał jakieś dodatkowe pytania, proszę śmiało do nas pisać. Polecam też poradnik, jak napisać projekt, bo to na pewno Państwa czeka, czyli napisanie jakiegoś programu zajęć (oferty) dla Waszej młodzieży. To musi być spójny plan działań, z jasno określonym celem, działaniami, okresem realizacji, rezultatami i kosztorysem.
http://www.witrynawiejska.org.pl/strona.php?p=1410
A na gminę (zwłaszcza jeśli jest to gmina miejsko-wiejska) nie ma co się
oglądać – trzeba brać sprawy w swoje ręce, może w późniejszym etapie będą też chcieli się dołączyć do Waszej inicjatywy i jakoś Was wesprzeć.

Życzę powodzenia,

 

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!