Dotacje unijne na uruchomienie małej firmy szkoleniowej

PYTANIE: Dzień dobry, zamierzam wkrótce otworzyć firmę edukacyjno- szkoleniową, korzystając ze środków unijnych. Mam dwa adresy zameldowania: na wsi i w mieście (oba w woj.śląskim), posiadam status rolnika; jest mi obojętne, gdzie mieściłaby się siedziba firmy. Z wykształcenia jestem pedagogiem, zdobyłam także kwalifikacje i uprawnienia menedżerskie, audytorskie i trenerskie. Moje pytania brzmią:
– Jakie kroki powinnam podjąć w pierwszej kolejności?
– Z jakiego programu najlepiej skorzystać?
– Czy na 2008 r. są już uruchomione środki na taką działalność i jak dotrzeć do informacji o nich?
– Jakie koszty są najczęściej kwalifikowalne w programach obejmujących dotacje na uruchomienie firmy o profilu szkoleniowym?
– Czy i jaki ewentualnie powinnam mieć wkład własny?
– Jakie warunki powinnam spełniać ubiegając się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej (od ok. 12 lat nie prowadziłam żadnej własnej działalności).

Bardzo proszę o poradę i pomoc, gdyż jest to dla mnie sprawa pilna i niezwykle istotna.

ODPOWIEDŹ:

Szanowna Pani, przepraszam, że dopiero teraz odpowiadam na Pani e-mail i prośbę o informację. Odnośnie Pani planów związanych z rejestracją firmy szkoleniowo-doradczej – radziłabym Pani jak najszybciej zapoznać się z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, Działanie 6.2. „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia”. W ramach tego Programu i działania może Pani otrzymać do 40.000 złotych na założenie własnego biznesu (inwestycje w drobny sprzęt, wyposażenie potrzebne do uruchomienia działalności). Będzie to wsparcie dla osób, które jeszcze nie zarejestrowały działalności, a zrobią to w ramach tego programu! (dlatego nie trzeba się spieszyć z rejestracją firmy, a najpierw zgłosić się do programu). Priorytetowo mają być traktowane osoby młode, kobiety powracające na rynek pracy po dłuższej przerwie i mieszkańcy wsi, tak więc jest Pani w grupie osób, które mają większe szanse niż inni na otrzymanie wsparcia! W ramach tego działania możliwe jest także otrzymanie dodatkowego wsparcia finansowego przez pierwszy okres funkcjonowania firmy, a także pomocy doradczej i szkoleniowej. Fundusze z tego działania Programu KL mają być uruchomione na przełomie maja i czerwca br., ale to w tej chwili podejmowane są decyzje, które instytucje w Pani okolicy będą dysponowały funduszami z tego działania – czy organizacje pozarządowe zajmujące się bezrobotnymi, czy ośrodki poradnictwa zawodowego i psychologicznego, czy też inne instytucje związane z rynkiem pracy. Proszę dowiadywać się o szczegóły w swoim, Wojewódzkim Urzędzie Pracy.

www.wup-katowice.pl

Jako rolnik może Pani także ubiegać się o pomoc z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z osi wsparcia III, z działania 3.1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz 3.4. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Jednak te ścieżki PROW adresowane są do osób, które już są przedsiębiorcami. Tu także trzeba będzie mieć środki własne, które nie są wymagane w Programie Kapitał Ludzki, Działanie 6.2. Myślę, że z tego programu zdąży Pani jeszcze skorzystać, po zarejestrowaniu firmy i wsparciu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pragnę nadmienić, że nie można równolegle występować o wsparcie z tych dwóch źródeł (musi być odpowiedni odstęp czasowy). O szczegóły wsparcia z tego źródła proszę pytać w najbliższym, powiatowym/regionalnym biurze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Może Pani także zapoznać się z Regionalnym Programem Operacyjnym dla Pani województwa i sprawdzić, czy wśród priorytetów wsparcia jest zaplanowana pomoc dla osób, które zamierzają uruchomić własną firmę – każde województwo określa własne priorytety wsparcia, ale pomoc dla osób, które chcą uruchomić działalność gospodarczą występuje prawie w każdym z 16 Regionalnych Programów Operacyjnych.

http://rpo.silesia-region.pl/?grupa=1&art=1130167451&kat=0_02&katrodzic=0

W Pani przypadku skoncentrowałabym się na początku na Programie Kapitał Ludzki, Działanie 6.2. I proszę pamiętać, że zanim rozpocznie Pani rejestrację firmy, najpierw trzeba się zgłosić do tego Programu. A taka możliwość będzie już niebawem.

W imieniu redakcji Witryny Wiejskiej życzę Pani powodzenia w realizacji planów.

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

Maturzyści ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców
09.07.2024
- 20.08.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 15.09.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 14.10.2024
Maturzyści ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców
09.07.2024
- 20.08.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 15.09.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 14.10.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!